Tema: Politika in mednarodni razvoj

Na tem mestu objavljamo politične analize slovenskega in mednarodnega prostora ter članke o mednarodni razvojni problematiki.

16 prispevkov, zadnji 20. 6. 2024
Več

Tema: Mesečna poročila

V zameno za vašo podporo smo se zavezali k transparentnosti našega delovanja. Zato vas mesečno obveščamo o našem delu, novih zgodbah, razvoju zgodb in poslovanju medija Pod črto.

92 prispevkov, zadnji 9. 5. 2024
Več

Tema: O Pod črto

Kaj, kako in zakaj delamo na Pod črto.

51 prispevkov, zadnji 9. 5. 2024
Več

Tema: Okolje

Kako dobro skrbimo za naše okolje? Sistematično analiziramo okoljska vprašanja v državi.

48 prispevkov, zadnji 23. 2. 2024
Več

Tema: Stanovanjska problematika

Je stanovanj res premalo? Kdo si lahko privošči lasten dom in kje?

7 prispevkov, zadnji 31. 12. 2023
Več

Tema: Zdravstvo

Zdravstveni sistem se v Sloveniji sooča z vse več očitki o korupciji, neučinkovitosti in nenamenski porabi sredstev. Analiziramo učinkovitost zdravstvenega sistema ter odkrivamo korupcijo in slabe poslovne prakse.

71 prispevkov, zadnji 10. 6. 2023
Več

Tema: Kultura

Preiskujemo sistemske nepravilnosti v kulturno-kreativnem sektorju.

7 prispevkov, zadnji 18. 12. 2022
Več

Tema: Socialna država

Ali dovolj dobro skrbimo za najšibkejše člane družbe? Analiziramo neučinkovitost socialne zaščite v Sloveniji.

42 prispevkov, zadnji 31. 8. 2022
Več

Tema: Nadzor nad javnim sektorjem

Kako dobro delujejo javna uprava in državna podjetja, ki jih plačujemo davkoplačevalci oziroma so odgovorni državljanom? Nadzorujemo zaposlovanje, učinkovitost in korupcijo v javnem sektorju.

92 prispevkov, zadnji 5. 10. 2021
Več

Tema: Kriminal

S pomočjo podatkov policije in reportaž s terena analiziramo kriminal v Sloveniji.

76 prispevkov, zadnji 23. 7. 2021
Več

Tema: Mediji

Analiziramo stanje in anomalije na slovenskem medijskem trgu.

75 prispevkov, zadnji 23. 7. 2021
Več

Tema: Nadzor nad delom represivnih organov

Nadzorujemo, ali policija in ostali represivni organu svoje delo opravljajo zakonito in v skladu z etičnimi standardi.

63 prispevkov, zadnji 22. 3. 2021
Več

Tema: Evropska sredstva

Nadzorujemo pravilnost in smotrnost porabe milijonov evrov, ki jih Slovenija dobiva iz evropskega proračuna.

47 prispevkov, zadnji 21. 10. 2020
Več

Tema: Koronavirus

Analiza stanja in ukrepov za zajezitev širjenja okužbe s koronavirusom (SARS-CoV-2).

14 prispevkov, zadnji 8. 7. 2020
Več

Tema: Gospodarski razvoj in podjetništvo

H gospodarski blaginji bo pripomogla tako premišljena gospodarska politika in pravno okolje kot tudi uspešno in etično poslovanje podjetij. Na tem mestu spremljamo oboje.

56 prispevkov, zadnji 15. 6. 2020
Več

Tema: Sodišča

Analiziramo delovanje in učinkovitost sodnega sistema v Sloveniji.

12 prispevkov, zadnji 20. 2. 2020
Več

Tema: Nezakonito poslovanje občin

Več deset slovenskih županov je samim sebi, sorodnikom in občinskim svetnikom nezakonito dajalo občinske posle. Razkrivamo, kdo so ti župani.

21 prispevkov, zadnji 13. 2. 2020
Več

Tema: Banke

Preiskujemo nepravilnosti in neetičnosti v poslovanju slovenskih bank.

25 prispevkov, zadnji 28. 2. 2019
Več

Tema: Objava podatkovnih zbirk

Objavljamo vse zbirke podatkov, ki smo jih pridobili tekom našega dela.

23 prispevkov, zadnji 4. 10. 2018

Podatkovna zbirka: podatki o segrevanju evropskih mest

Podatkovna zbirka: objavljamo podatke o jamstveni shemi

Podatkovna zbirka: kdo so dolgotrajni davčni dolžniki

Več

Tema: Inšpekcijski vpisniki

Na podlagi vpisnikov inšpekcij sistematično ugotavljamo, katera podjetja in javne službe so najhujši kršitelji slovenske zakonodaje.

37 prispevkov, zadnji 10. 8. 2017
Več

Tema: Nasprotja interesov

Sistematično objavljamo ugotovitve protikorupcijske komisije v primerih nepotizma, dajanja poslov na podlagi družinskih vezi in ostalih nezakonitih ravnanj javnih uslužbencev.

9 prispevkov, zadnji 28. 6. 2017
Več

Tema: Komunikacijska varnost

Kako varno je naše komuniciranje z drugimi prek spleta, telefona in ostalih komunikacijskih kanalov? Preverjamo varnost različnih oblik komunikacije.

36 prispevkov, zadnji 8. 5. 2017
Več

Tema: Zloraba študentskega denarja

Preiskujemo nepravilnosti študentskih organizacij in klubov pri porabi javnega denarja.

9 prispevkov, zadnji 8. 3. 2017
Več

Tema: Prometne nesreče

Ugotavljamo, kateri odseki slovenskih cest so najnevarnejši.

17 prispevkov, zadnji 6. 12. 2016
Več

Tema: Javno naročanje

Javna naročila so v Sloveniji poligon za korupcijo in klientelizem. Ugotavljamo, zakaj.

16 prispevkov, zadnji 6. 9. 2016
Več

Tema: Mnenja strokovnjakov

Na podcrto.si dajemo vsakemu možnost objavljanja argumentiranih prispevkov o dogajanju v naši družbi.

13 prispevkov, zadnji 18. 3. 2016
Več

Tema: Balonarska nesreča

Avgusta 2012 se je na Ljubljanskem barju zgodila balonarska tragedija, v kateri je umrlo šest ljudi. Pilot ponesrečenega balona je pred nesrečo več let letel brez pilotskega dovoljenja, a inšpektorji niso ukrepali – čeprav so vedeli za njegovo početje.

9 prispevkov, zadnji 8. 9. 2015
Več

Tema: Varnost zdravil

Poslanci so februarja 2013 ukinili uradni kontrolni laboratorij za nadzor nad kakovostjo zdravil in njegove pristojnosti preselili na Nacionalni inštitut za javno zdravje. A slednji nima niti primernih licenc niti kadrov za opravljanje nadzora nad varnostjo zdravil.

4 prispevki, zadnji 25. 2. 2014
Več