Pridruži se ekipi Pod črto

Se želiš pridružiti ekipi Pod črto? Na tej strani objavljamo aktualne razpise za zaposlitve in projektna sodelovanja. Trenutno nimamo odprtega nobenega razpisa, vendar smo vedno zainteresirani za potencialna nova sodelovanja. Če bi vas zanimalo sodelovanje z nami, bomo veseli vašega e-maila na taja@podcrto.si. Pošljite nam krajšo predstavitev: s čim se ukvarjate, zakaj bi želeli sodelovati z nami in kako menite, da bi lahko prispevali k delovanju Pod črto. Hvala!

[Razpis je zaključen, kandidati in kandidatke so bili obveščeni o izidu.]

Pridruži se ekipi Pod črto: VODJA (DIGITALNE) PISARNE IN FINANC

Redna zaposlitev za polni delovni čas, delo od doma.

Si analitična, odgovorna, komunikativna, samostojna in organizirana oseba, ki ima rada izzive? Imaš rad/a delo v digitalnem okolju, sodelovanje z ekipo in te veseli vodenje financ? Ti je delo od doma blizu in si brez težav organiziraš lasten delovnik?

Potem je ta oglas zate. 

Naša organizacija raste in se razvija. Zaradi prezaposlitve trenutne vodje pisarne na drugo delovno mesto v organizaciji iščemo osebo za delovno mesto vodja (digitalne) pisarne in financ.

Tip organizacije: Neprofitna organizacija, registrirana kot zavod. Smo izdajatelj medija, vpisanega v razvid pri ministrstvu za kulturo.

Velikost organizacije: Letni proračun cca. 200.000 €, 5 redno zaposlenih in do 10 zunanjih sodelavcev. Partnersko sodelovanje na mednarodnih projektih. V naslednjih treh letih je načrtovano povečanje organizacije (dodatne zaposlitve, proračun cca. od 250.000 do 300.000 €).

Struktura organizacije: Vodja pisarne in financ v organizaciji neposredno sodeluje z vodjo fundraisinga in projektnih sodelovanj ter poroča direktorici. Sodeluje z uredništvom in zunanjimi sodelavci ter zunanjo pravno službo in računovodstvom. Nimamo fizične pisarne, delo organizacije poteka na daljavo.

Tip zaposlitve: polni delovni čas, delo od doma

Obdobje trajanja zaposlitve: 12 mesecev z možnostjo podaljšanja; zanima nas dolgoročno sodelovanje z izbranim kandidatom/kandidatko (*možnost večletne zaposlitve na projektih ali zaposlitev za nedoločen čas)

Poskusna doba: 4 mesece

Začetek zaposlitve: september 2023 oziroma po dogovoru z izbranim kandidatom/kandidatko* (*v prijavi prosimo navedite, kdaj bi lahko pričeli z delom)

Plača: 1.500 € neto (v 4-mesečnem poskusnem obdobju), nato 1.600 € neto na mesec (dodatno se obračunajo in izplačajo še nadomestila in dodatki)

Dodatki k plači: vsa pripadajoča nadomestila in dodatki (npr. nadomestilo za delo od doma in prehrano, regres)

Dopust: 23 dni osnovnega dopusta + dodatni dnevi v skladu z internim pravilnikom o dopustu (dodatni dnevi dopusta na delovno dobo, izobrazbo, zahtevnost delovnega mesta itd.; po 4 letih dela v organizaciji zaposlenim pripade pravica do dodatnega 30-dnevnega plačanega delovnega premora (sabbatical)

Potrebne izkušnje in ključne veščine: 

 • Večletne (vsaj 3 leta) izkušnje s finančnim vodenjem in koordinacijo projektov
 • Napredna uporaba Excela in Google Sheets
 • Sposobnost samostojnega, natančnega in odgovornega dela
 • Sposobnost profesionalnega dela v angleškem jeziku v mednarodnem okolju (govorno in pisno)
 • Organiziranost in učinkovit pregled nad več področji hkrati
 • Sposobnost učinkovitega odzivanja in delovanja v nepričakovanih situacijah
 • Sposobnost jasnega in diplomatskega komuniciranja v slovenskem in angleškem jeziku
 • Izkušnje z vzpostavitvijo in uporabo sistema finančnega vodenja (npr. Navision ali drugi)
 • Izkušnje s finančnim vodenjem evropskih projektov (kot partnerska organizacija)
 • Izkušnje s sočasnim vodenjem vsaj treh projektov z budgetom minimalno 40.000 EUR na projekt
 • Razumevanje osnov digitalne varnosti in varnega dela s podatki
 • Sposobnost in veselje do dela v ekipi, kjer vsak odgovorno prispeva svoj delež

Dodatno prednost imajo kandidati in kandidatke, ki: 

 • Poznajo delovanje nevladnih organizacij (NVO)
 • Poznajo okvire delovanja medijskih organizacij (še bolj specifično: preiskovalnih medijev)
 • Imajo izkušnje z delom v majhnih organizacijah, ki delujejo v zahtevnem okolju oziroma na občutljivih področjih/temah

Izobrazba: zaželena je univerzitetna izobrazba (2. stopnje ali visokošolska univerzitetna) na področju ekonomije, prava ali družboslovnih ved

Delovne naloge v organizaciji

Vodenje financ: 

 • Nadgraditev sistema (delna avtomatizacija) in vodenje financ celotne organizacije
 • Priprava večletnih finančnih projekcij z namenom pridobivanja finančnih sredstev (donacije bralcev, donacije podjetij, projektna sredstva)
 • Samostojno vodenje projektnih financ v skladu s projektnimi vsebinami in prijavljeno finančno konstrukcijo projektov
 • Samostojna priprava vmesnih in končnih finančnih poročil za projekt
 • Knjigovodstvo: evidentiranje prejetih računov, prihodkov in izdatkov
 • Sodelovanje z zunanjim računovodstvom: priprava in posredovanje podatkov za pripravo plač, obračunavanje potnih stroškov in dnevnic, posredovanje računovodske dokumentacije v računovodstvo, sodelovanje pri pripravi letnega poročila
 • Vodenje tabele stroškovnih mest in evidentiranje porabe finančnih sredstev na projektih ter lastnih sredstev organizacije
 • Priprava mesečnih finančnih poročil o porabi, načrtovanih izdatkih in prostih sredstvih

Vodenje pisarne: 

 • Sistematično vodenje in arhiviranje vseh organizacijskih dokumentov v pisarni (digitalno in fizično)
 • Skrb za redno in pravočasno izpolnitev zakonskih in pogodbenih obveznosti organizacije
 • Zbiranje in vodenje podatkov za pripravo plač zaposlenih, nakazovanje plač in pošiljanje plačnih list zaposlenim, plačevanje prejetih računov zunanjih sodelavcev in storitev
 • Priprava računov in pogodb organizacije (naročniške pogodbe, pogodbe o zaposlitvi in pogodbe z zunanjimi sodelavci) v sodelovanju z zunanjo pravno službo
 • Komuniciranje z banko, odvetništvom in zunanjim računovodstvom ter drugimi zunanjimi deležniki v imenu zavoda
 • Skrb za prevzemanje in pošiljanje pošte organizacije
 • Sodelovanje pri izvajanju komunikacijskih aktivnosti zavoda, urejanju predstavitvenih spletnih strani ter poročil
 • Kontaktna oseba za zaposlene in pogodbene sodelavce za vse administrativne, kadrovske in finančne zadeve
 • Skrb za digitalno varnost in varno delo s podatki
 • Druge naloge v povezavi z delovnim področjem in po navodilu nadrejenega

Če se prepoznate v opisu delovnega mesta, se nam oglasite s prijavo, ki naj vsebuje: 1) vašo predstavitev* in 2) vaš življenjepis (CV). *V predstavitvi navedite, zakaj bi se želeli zaposlitvi v naši organizaciji, kateri izzivi vas posebej zanimajo in kako lahko vaše delo in izkušnje doprinesejo k razvoju zavoda Pod črto.

Prijavo pošljite na info@podcrto.si, v zadevo sporočila napišite Prijava na delovno mesto: vodja (digitalne) pisarne in financ. 

Rok za prijavo: 15. 8. 2023 (do polnoči) 

Vse prejete prijave bomo pregledali ter se izbranimi kandidatkami ter kandidati dogovorili za zaposlitveni razgovor. Razgovori bodo potekali na daljavo 21. in 22. avgusta 2023.

Veselimo se vaše prijave!

[Razpis je zaključen, kandidati in kandidatke so bili obveščeni o izidu.]

__________________________________________________________________________________

[Razpis je zaključen, kandidati in kandidatke so bili obveščeni o izidu.]

Pridruži se ekipi Pod črto: ANALITIČNI in PODATKOVNI NOVINAR/NOVINARKA 

(Redna zaposlitev za polni delovni čas, delo od doma)

Ste med spremljanjem naših vsebin večkrat pomislili, da bi se radi pridružili naši ekipi? Sodelovali pri naših preiskavah? Razvijali skupaj z nami podatkovno in preiskovalno novinarstvo v Sloveniji? Sedaj je tukaj priložnost za to. 

V okviru mednarodnega sodelovanja z Evropsko mrežo za podatkovno novinarstvo (EDJNet) začenjamo nov dvoletni projekt. V času trajanja projekta (april 2023 – marec 2025) bomo v naši ekipi zaposlili novo članico/člana. Če se bomo dobro ujeli, nas seveda zanima tudi dolgoročnejše sodelovanje.

Delovno mesto: ANALITIČNI in PODATKOVNI NOVINAR/NOVINARKA 

Tip zaposlitve: polni delovni čas, delo od doma

Obdobje trajanja zaposlitve: zaposlitev na projektu, ki traja od aprila 2023 do konca marca 2025 (*z možnostjo podaljšanja zaposlitve)

Poskusna doba: 6 mesecev

Začetek zaposlitve: možen od 15. maja 2023 dalje oziroma po dogovoru z izbranim kandidatom/kandidatko* (*v prijavi prosimo navedite, kdaj lahko pričnete z delom)

Plača: med 1.100 in 1.400 evrov neto (glede na predhodne izkušnje in sposobnost samostojnega opravljanja nalog);  plača v poskusnem obdobju znaša 90 % redne bruto končne plače

Dodatki k plači: vsa pripadajoča nadomestila in dodatki (npr. nadomestilo za delo od doma in prehrano, regres)

Dopust: 23 dni osnovnega dopusta + dodatni dnevi v skladu z internim pravilnikom o dopustu

Potrebne izkušnje (povzetek): vsaj dve leti izkušenj z novinarskim delom v profesionalni medijski organizaciji, analitičnost in poglobljenost, natančnost in samostojnost pri delu, sposobnost dobrega timskega dela, sposobnost dela v angleškem jeziku

Izobrazba: zaželena je univerzitetna izobrazba (2. stopnje ali visokošolska univerzitetna) na področju novinarstva, ekonomije, prava ali družboslovnih ved s potrebnimi delovnimi izkušnjami, ni pa pogoj za prijavo, če imate več kot  5 let predhodnih izkušenj, potrebnih za samostojno delo na tem delovnem mestu.

ROK PRIJAVE NA RAZPIS: 20. 4. 2023

Naš novi sodelavec/sodelavka se bo pridružil ekipi Pod črto v sodelovanju pri naših lastnih preiskavah in podkast produkciji ter mednarodnih preiskavah, za katere zbiramo podatke v okviru partnerstva z Evropsko mrežo za podatkovno novinarstvo (EDJNet).

Delovne naloge podatkovnega/analitičnega novinarja/novinarke:

 • Pridobivanje in preverjanje podatkov
 • Vnašanje podatkov v podatkovne baze, urejanje in čiščenje podatkov, podatkovne analize
 • Analiza podatkov
 • Pridobivanje dokumentov, analiza dokumentov
 • Preverjanje in verifikacija podatkov pri uradnih institucijah
 • Priprava novinarskih vprašanj in prošenj za odzive
 • Priprava in pisanje poglobljenih, analitičnih in preiskovalnih člankov
 • Sodelovanje pri daljših (večmesečnih) preiskavah Pod črto ali v sodelovanju z Evropsko mrežo za podatkovno novinarstvo (EDJNet)
 • Preverjanje podatkov v člankih (factchecking)  in redaktura člankov
 • Pridobivanje sogovornikov in virov
 • Sodelovanje pri zasnovi preiskav v sodelovanju z urednico in ostalimi člani ekipe (preliminarna preiskava, zastavitev hipoteze, struktura preiskave itd.)
 • Priprava podatkov za vizualizacije (npr. infografike)
 • Postavljanje člankov v CMS v WordPressu (oprema z vizualnimi materiali, povezavami itd.)
 • Sodelovanje pri pripravi in snemanju podkastov (npr. pridobivanje podatkov, snemanje intervjujev ali izjav, preverjanje podatkov, preverjanje podatkov v scenarijih, priprava scenarijev)
 • Komunikacija (pisna in ustna) v slovenskem in angleškem jeziku (preiskave v okviru projektnega partnerstva z Evropsko mrežo za podatkovno novinarstvo (EDJNet) so vodene v angleškem jeziku, prav tako so materiali v angleškem jeziku)
 • Priprava in urejanje dokumentacije (preiskovalni masterfile) in arhivov preiskovalnih, podatkovnih projektov, podkastov itd.
 • Občasno sodelovanje pri izpolnjevanju projektnih obveznosti organizacije (npr. zbiranje podatkov ali objav za poročila, sodelovanje pri zastavitvi projektov za razpise) in v ostalih delovnih procesih v okviru organizacije (npr. sporočanje podatkov ostalim članom ekipe, sodelovanje pri komunikaciji z bralci), sodelovanje na rednih sestankih itd.
 • Druge naloge po dogovoru

Najnovejša preiskava, ki smo jo pri Pod črto samostojno izvedli v okviru sodelovanja z Evropsko mrežo za podatkovno novinarstvo (EDJNet), je preiskovalna serija Problemi s plastiko. Sodelovali smo tudi pri zbiranju in analizi podatkov za Slovenijo za temo o pomanjkanju zdravil v Evropi in za preiskavo o femicidu v Evropi.

Potrebne predhodne izkušnje in znanja:

 • Sposobnost samostojnega, natančnega in odgovornega dela
 • Sposobnost dobrega sodelovanja v ekipi, kjer vsak odgovorno prispeva svoj delež
 • Izkušnje s pisanjem daljših zahtevnih, analitičnih besedil
 • Vsaj osnovna uporaba Excela (vnašanje in urejanje podatkov, osnovne analize)
 • Dobro znanje angleškega jezika (govorno in pisno)
 • Sposobnost dela pod pritiskom
 • Samostojna priprava novinarskih vprašanj, pridobivanje odzivov od institucij in izvedba poglobljenih intervjujev

Naši redni sodelavci in sodelavke imajo vsaka štiri leta zaposlitve poleg rednega dopusta pravico do plačanega enomesečnega delovnega premora (ang. sabbatical).

Dodatna želena znanja:

 • Izkušnje z delom z različnimi tipi virov
 • Izkušnje s pridobivanjem dokumentov po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja
 • Izkušnje z delom z večjimi podatkovnimi bazami, sodelovanje pri podatkovnih analizah
 • Izkušnje z delom v ekipi na daljših oziroma obsežnejših projektih
 • Izkušnje z novinarskim delom v digitalnem okolju
 • Poznavanje osnov digitalne varnosti
 • Znanje dela z občutljivimi podatki, viri ali dokumenti

Pri Pod črto za članice in člane naše ekipe redno organiziramo interna izobraževanja z najboljšimi tujimi strokovnjaki za področja, na katerih delujemo. V preteklih letih smo sodelovali s Susanne Reber (nekdanjo soustanoviteljico ameriškega preiskovalnega podkasta Reveal in ustanoviteljico podkasta Verified), Markom Hunterjem (strokovnjakom za preiskovalno novinarstvo z uporabo novinarske hipoteze) in Crino Boros (strokovnjakinjo za podatkovno novinarstvo).

PRIJAVA NA RAZPIS:

Na naš e-naslov info@podcrto.si nam s pripisom Prijava na razpis – podatkovni in analitični novinar/novinarka pošljite prijavo, ki vsebuje vse 3 spodaj naštete elemente:

 • Osebno predstavitev (2 strani): Zanima nas, kaj vas žene v življenju, zakaj želite sodelovati z nami, kje se vidite pri sodelovanju s Pod črto in kaj menite, da lahko prispevate k naši ekipi. V osebni predstavitvi prosimo odgovorite na naslednja vprašanja: (1) Zakaj se želite pridružiti ekipi Pod črto? (2) Kaj lahko v ekipo in k našemu delu ta trenutek prispevate? (3) Kaj že obvladata in česa ste se pripravljeni v naslednjih dveh letih naučiti? (4) Izpostavite 3 primere podatkovnih/preiskovalnih zgodb/podkastov, ki jih spremljate, in zakaj se vam zdijo dobri. (5) Katera preiskava Pod črto do sedaj se vam zdi pomembna in zakaj?
 • Življenjepis (CV): Zanimajo nas vaše pretekle izkušnje in delo. Podrobneje nam predstavite  tri projekte/delovne izzive iz preteklosti, na katere ste še posebej ponosen/ponosna ponosni. Kaj je bila vaša naloga na teh objavah/projektih? Zakaj se vam zdijo pomembni, k čemu so doprinesli? Dodajte prosimo tudi povezavo do teh projektov/objav (oziroma jih dodajte kot prilogo prijave, če niso dostopni na spletu).
 • Rešeno nalogo: Izberite si eno izmed tem, ki smo jih sedaj pokrivali na Pod črto. Pripravite predlog za nadaljevanje te teme. V esejistični obliki na 1-2 straneh odgovorite na naslednja vprašanja:  (1) Pri kateri temi na Pod črto bi radi predlagali nadaljevanje? (2) Zakaj se vam zdi to pomembno? Je kakšen aspekt, ki ga v originalni preiskavi nismo vključili, se je od objave do sedaj kaj spremenilo? (3) Kako bi se lotili zastavitve nadaljevanja preiskave? Kakšna bi bila vaša izhodiščna hipoteza (to pomeni: kaj je po vaši oceni narobe, kdo je za to odgovoren in kakšne so posledice tega) (4) Kje bi pridobili podatke, dokumente in vire, s pomočjo katerih bi dokazali nepravilnosti? (5) Kaj menite, da bi objava nadaljevanja preiskave spremenila?

Pregledali bomo vse prejete prijave in izbranim kandidatom in kandidatkam poslali vabilo na razgovore, ki bodo potekali med 3. in 5. majem 2023 na daljavo. Nepopolnih prijav in prijav, ki bodo prispele po roku, ne bomo obravnavali.

 Veselimo se vaše prijave!

Ekipa Pod črto

ROK PRIJAVE NA RAZPIS: 20. 4. 2023

 

P.S.: Za lažjo odločitev o prijavi na razpis dodajamo še nekaj namigov, komu bo sodelovanje z nami ustrezalo:

 1. Si natančna oseba in veseli te poglobljeno delo na kompleksnih, večmesečnih projektih.
 2. Razumeš, kaj pomeni upoštevati metodologijo zbiranja ter preverjanja podatkov in novinarske standarde.
 3. Pri delu lahko odklopiš svoja osebna mnenja in prepričanja ter se osredotočiš na podatke, dokumente in dokaze.
 4. Rad/a sodeluješ v ekipi, razumeš dinamiko ekipnega dela, kjer vsak odgovorno opravi svoj del naloge in kjer se člani ekipe podpirajo med seboj, ko je treba.
 5. Delo od doma ti je blizu, nimaš težav z organizacijo lastnega delovnika, razporejanjem nalog in ločevanjem med delom in prostim časom.
 6. Znaš komunicirati z različnimi tipi virov in institucij.
 7. Znaš ohraniti trezno razmišljanje v stresnih situacijah in se odzivaš mirno.
 8. Si sposoben/sposobna dela pod pritiskom in v skladu s projektnimi roki.
 9. Ne trdiš, da si v nekaj prepričan/a, dokler ne preveriš. Tudi trikrat, če je treba.
 10. Z veseljem se poglabljaš v nove teme in področja ter se učiš ali izboljšuješ svoja znanja.
 11. Znaš pregledno organizirati svojo delovno dokumentacijo.
 12. Želiš delati v skladu z našim kodeksom delovanja ter razvijati podatkovno, analitično in preiskovalno novinarstvo.
 13. Sodelovanje z urednikom/vodjo preiskave, preverjevalci podatkov itd. vidiš kot prednost našega dela in ne omejitev.
 14. Znaš uporabljati Excel, razvijanje znanj analize podatkovnih baz ti je blizu.
 15. Razumeš odgovornost dela z viri in občutljivo dokumentacijo.

 

Seveda pa to delo ni za vsakogar, s čimer ni nič narobe. To delovno mesto zate zelo verjetno ni primerno če: 

 1. Se hitro navdušiš nad nečim in tudi hitro naveličaš/obupaš.
 2. Ne maraš delovanja v ekipi, pod vodstvom urednika/vodje preiskave.
 3. Želiš dnevno vodstvo pri svojem delu, nekoga, ki ti bo razporejal dnevne delovne naloge.
 4. Želiš delati predvsem na terenu ali z ljudmi.
 5. Za uspešno delo potrebuješ delo v pisarni.
 6. Želiš redno in hitro objavljati kratke novinarske prispevke, ker te to žene pri tvojem delu.
 7. Ti je naporno sodelovati v ekipi ali ne maraš projektov, kjer sodeluješ z ekipo sodelavk in sodelavcev.
 8. Želiš pisati predvsem esejistične tekste, intervjuje, reportaže ali mnenjske tekste / kolumne.
 9. Rad/a v prostem času razlagaš o podrobnostih svojega dela.
 10. Težko si samostojno organiziraš delovni čas in vzdržuješ ravnotežje med delovnim in zasebnim življenjem.

[Razpis je zaključen, kandidati in kandidatke so bili obveščeni o izidu.]

______________________________________________________________________________________

Delovno mesto: NOVINAR – ANALITIK/NOVINARKA – ANALITIČARKA

[Razpis je zaključen, kandidati in kandidatke so bili obveščeni o izidu.]

Pri Pod črto širimo ekipo. Zaposlimo analitičnega novinarja/novinarko, ki bo z nami sodeloval pri pripravi preiskav, člankov in podkastov v okviru evropskega projekta z Evropsko mrežo za podatkovno novinarstvo (EDJNet) in pri naših lastnih preiskavah. 

V letu 2022 in začetku leta 2023 bomo pri Pod črto v sodelovanju z novinarskimi organizacijami iz drugih evropskih držav izvedli štiri tematske preiskave, prav tako pa iščemo dodatne okrepitve pri lastnih novinarskih zgodbah, ki jih pokrivamo pri Pod črto. Se nam želiš pridružiti?

Če te veseli pridobivanje in analiziranje podatkov ter poglabljanje v kompleksne in pomembne družbene teme, priprava poglobljenih intervjujev, preverjanje dejstev in delo v majhni in zagnani novinarski ekipi, nam pošlji prijavo na info@podcrto.si s pripisom Prijava na razpis – novinar/analitik oz. novinarka/analitičarka. Vse podrobnosti o tem, kaj naj prijava vsebuje, najdeš na koncu razpisa.

ROK PRIJAVE: 23. 3. 2022

Tip zaposlitve: polni delovni čas, delo od doma

Čas trajanja zaposlitve: zaposlitev na projektu, ki traja do konca marca 2023* (*z možnostjo in željo podaljšanja zaposlitve, saj nas v uredništvu Pod črto zanima dolgoročno sodelovanje), 3 mesece poskusnega dela.

Pričetek dela: april 2022 

Plača: 1.300-1.400 evrov neto (glede na izkušnje) + vsa zakonsko določena nadomestila in dodatki (npr. dodatek za delo od doma)

Dopust: 23 dni osnovnega dopusta + dodatni dnevi v skladu z internim pravilnikom o dopustu 

Potrebne izkušnje: izkušnje z novinarskim delom, analitičnost in poglobljenost,  natančnost in samostojnost pri delu, sposobnost dobrega timskega dela, sposobnost dela v angleškem jeziku

Izobrazba: zaželena je univerzitetna izobrazba (2. stopnje ali visokošolska univerzitetna) na področju novinarstva, ekonomije, prava ali družboslovnih ved s potrebnimi delovnimi izkušnjami, ni pa pogoj za prijavo. Pri tem delu so namreč bolj kot formalna izobrazba pomembne veščine, ki jih imaš, sposobnost hitrega učenja, sodelovanje in natančnost ter že izvedeni projekti, ki kažejo na to, da se v življenju ne ustrašiš izzivov in da znaš dobro realizirati svoje zamisli. 

Obljubimo lahko, da bo delo zanimivo in razgibano, polno izzivov, novih znanj in zanimivih sodelovanj. Zagotovili ti bomo tudi ustrezno nadgradnjo obstoječih znanj z vključitvijo v izobraževanje o novinarstvu, ki temelji na hipotezi, ter varnem delu s podatki in viri.

Katere delovne naloge obsega delovno mesto novinarja/analitika oz. novinarke/analitičarke:

– Samostojno pridobivanje in preverjanje podatkov,

– Novinarsko delo,

–Delo s podatkovnimi bazami,

– Priprava in pisanje poglobljenih, analitičnih in preiskovalnih člankov,

– Sodelovanje pri daljših (večmesečnih) preiskavah,

– Preverjanje dejstev in redaktura člankov,

– Analiza podatkov in dokumentov,

– Pridobivanje sogovornikov in virov,

– Sodelovanje pri zasnovi preiskav,

– Delo v ekipi pri preiskovalnih projektih (ki jih izvajamo samostojno ali s partnerji v okviru projekta EDJNet),

– Sodelovanje pri zastavitvi vizualne opreme člankov (fotografije, infografike, ilustracije …), preverjanje podatkov, ki so uporabljeni v vizualijah (npr. infografike),

– Postavljanje člankov v CMS (oprema z vizualnimi materiali, povezavami itd.),

– Sodelovanje pri pripravi in snemanju podkastov (npr. pridobivanje podatkov, snemanje intervjujev ali izjav, preverjanje podatkov, preverjanje podatkov v scenarijih),

– Komunikacija (pisna in ustna) v slovenskem in angleškem jeziku (preiskave so vodene v angleškem jeziku, prav tako so materiali v angleškem jeziku),

– Druge naloge po dogovoru.

 

Želene predhodne izkušnje in znanja:

– Sposobnost samostojnega, natančnega in odgovornega dela,

– Veselje do dela v ekipi, kjer vsak odgovorno prispeva svoj delež,

– Znanje pisanja daljših, zahtevnih, analitičnih besedil,

– Osnovna uporaba Excela,

– Dobro in temeljito poznavanje vsaj enega področja, ki ga na Pod črto pokrivamo,

– Zelo dobro znanje angleškega jezika (govorno in pisno),

– Sposobnost dela pod pritiskom,

– Sposobnost priprave novinarskih vprašanj in izvedbe poglobljenih intervjujev.

 

Dodaten plus so:

– Izkušnje z delom z viri,

– Izkušnje s pridobivanjem dokumentov,

– Izkušnje s pridobivanjem in analizo podatkov,

– Izkušnje z delom v ekipi na daljših oziroma obsežnejših projektih,

– Izkušnje z novinarskim delom v digitalnem okolju,

– Poznavanje osnov digitalne varnosti in varnega dela z občutljivimi podatki.

 

Kako se prijaviš na delovno mesto?

Na naš naslov e-pošte info@podcrto.si nam s pripisom Prijava na razpis – novinar/analitik oz. novinarka/analitičarka pošlji:

 • Osebno predstavitev: Zanima nas, kdo si, kaj te zanima in žene v življenju, zakaj želiš sodelovati z nami, kje se vidiš na Pod črto in kaj meniš, da lahko prispevaš  k naši ekipi.
 • CV: Zanimajo nas tvoje pretekle izkušnje in projekti. Predstavi nam tri projekte/delovne izzive iz preteklosti, na katere si še posebej ponosen/ponosna. Če gre za članke, jih prosimo dodaj kot prilogo v PDF-obliki, če gre za oddaje/podkaste, dodaj povezavo.
 • Rešeno nalogo, ki jo navajamo spodaj. 

 

 Naloga:

Izberi si eno od tem, ki smo jih do sedaj objavili na Pod črto in te še posebej zanima.

Napiši sestavek, ki ne bo krajši od 3.000 znakov in ne daljši od 5.000 znakov. V sestavku na esejističen način odgovori na spodnja vprašanja. Sestavek naj ima obliko zaokrožene celote. Na vprašanja lahko odgovarjaš v poljubnem vrstnem redu.

 • Katero temo/članek si izbral/a?
 • Zakaj se ti zdi izbrana tematika še posebej pomembna?
 • Katere sistemske težave/problemi v izbrani temi/članku se ti zdijo ta trenutek še posebno pomembne? Zakaj?
 • Kateri argumenti so bili v izbranem članku/temi po tvojem mnenju prepričljivi in zakaj?
 • Kateri argumenti v članku so bili po tvojem mnenju manj prepričljivi in zakaj?
 • Ali ob branju članka/teme dobiš občutek, da članek kakšnega pomembnega vprašanja ali področja v zvezi z obravnavano tematiko ni odprl, pa bi ga moral? Če da, katero je to vprašanje oziroma področje in kako bi ga vključil/a v članek?
 • Če bi želel kot novinar/ka na odgovorne pritisniti z objavo nadaljnjih člankov o tej tematiki/problemu, s čim konkretno bi se lahko ukvarjali ti nadaljnji članki? Katere podatke bi vključil/a? Kje bi iskal/a dodatne podatke in informacije, vire/sogovornike?
 • Ali bi želel/a o članku/izbrani temi povedati še kaj, česar zgornja vprašanja ne obsegajo?

 

Pregledali bomo vse prejete prijave in izbrane kandidatke in kandidate povabili na razgovor. Vse nepopolne prijave bomo zavrgli. O izboru v nadaljnji krog izbora bomo vse prijavljene obvestili najkasneje do 8. aprila 2022 ter kandidatkam in kandidatom, ki se boste uvrstili v drugi krog, poslali vse dodatne materiale. Razgovori bodo potekali na daljavo. 

 

Veselimo se tvoje prijave!

 

Ekipa Pod črto

 

_________________________________________________________________________________________

[ZAPOSLITEV] Pridruži se Pod črto: Zaposlimo preiskovalno novinarko/novinarja

[Razpis je zaključen, kandidati in kandidatke so bili obveščeni o izidu.]

Rok prijave podaljšan do 30. junija 2021 (do polnoči)

Rok prijave: 27. junij 2021 (do polnoči)

Tip zaposlitve: polni delovni čas, delo od doma

Čas trajanja zaposlitve: 12 mesecev (z možnostjo podaljšanja), 3 mesece poskusnega dela

Pričetek dela: z avgustom/septembrom 2021 (glede na razpoložljivost izbrane osebe)

Potrebne izkušnje: 3–5 let delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu/projektu

 

Si zanesljiva oseba in imaš občutek za podrobnosti. Delo pod pritiskom te ne vrže iz tira. Dobro deluješ in sodeluješ v ekipi, vendar znaš svoj del nalog opraviti samostojno. Veseli te delo s podatki. Znaš vztrajati. Pisno izražanje ti je ljubo. Imaš željo po doseganju sprememb na bolje, h katerim prispevaš s svojim delom. Imaš izkušnje z delom z viri. Digitalna varnost in varno delo z občutljivimi podatki ti nista tuja. Imaš zanimanje in poglobljeno znanje o vsaj enem izmed naslednjih področij – zdravstvo, gospodarstvo, delovanje javnega sektorja, organov pregona, okoljske tematike in/ali sociala.  Se prepoznaš v tem ali poznaš koga, ki mu je to delovno mesto pisano na kožo?

 

Iščemo nove sile v naši preiskovalni novinarski ekipi. Če se vidiš kot del Pod črto, se nam oglasi na info@podcrto.si.

 

Formalnosti:

Iščemo osebo za delovno mesto novinarke/novinarja za polni delovni čas. Trajanje zaposlitve za določen čas je 12 mesecev (z možnostjo podaljšanja), poskusna doba 3 mesece. Plača med 1.300 in 1.400 evrov neto (+ dodatki za prevoz, malico, nadomestilo za delo od doma, regres). Glede na predhodne izkušnje se lahko plača poveča. Če se bomo dobro ujeli, nas zanima dolgoročno sodelovanje.

Zaželena je univerzitetna izobrazba (2. stopnje ali visokošolska univerzitetna) na področju novinarstva, ekonomije, prava ali družboslovnih ved s potrebnimi delovnimi izkušnjami na novinarskem delovnem mestu/novinarskem področju ali projektu (vsaj 35 let).

 

Katere delovne naloge obsega delovno mesto preiskovalne novinarke/novinarja:

Samostojno pridobivanje podatkov, dokumentov in virov

– Novinarsko delo

– Priprava in pisanje preiskovalnih člankov

– Sodelovanje pri daljših (večmesečnih) preiskavah

– Preverjanje dejstev in redaktura člankov

– Analiza podatkov in dokumentov

– Sodelovanje pri zasnovi preiskav

– Delo v ekipi pri preiskovalnih projektih (ki jih izvajamo samostojno ali s partnerji)

– Sodelovanje pri vizualni opremi člankov (fotografije, infografike, ilustracije …)

– Postavljanje člankov v CMS

– Sodelovanje pri pripravi in snemanju podkastov

– Sodelovanje pri mednarodnih novinarskih projektih

– Komunikacija v slovenskem in angleškem jeziku

– Druge naloge po dogovoru

 

Želene predhodne izkušnje in znanja:

– Sposobnost samostojnega, natančnega in odgovornega dela

– Izkušnje z delom z viri

– Izkušnje s pridobivanjem dokumentov

– Izkušnje s pridobivanjem in analizo podatkov

– Znanje pisanja daljših, zahtevnih, analitičnih besedil

– Dobro in temeljito poznavanje področja zdravstva/gospodarstva/delovanja javnega sektorja/pravosodnega sistema/delovanja organov pregona/okoljskih tem ali sociale

– Dobro znanje angleškega jezika (govorno in pisno)

– Poznavanje osnov digitalne varnosti in varnega dela z občutljivimi podatki

– Sposobnost dela pod pritiskom

 

Dodaten plus, če imaš:

– Izkušnje z delom v ekipi na daljših oziroma obsežnejših projektih

– Izkušnje z novinarskim delom v digitalnem okolju

 

Kako se prijaviš na delovno mesto?

 

Na naš naslov e-pošte info@podcrto.si nam pošlji svojo predstavitev, CV in rešitev spodnje naloge. Svoji predstaviti priloži tudi tri primere svojega dosedanjega dela (prispevke, objave, članke v PDF-obliki) na katere si do sedaj najbolj ponosen/-a.

 

Naloga:

Izberi tri teme, ki si jih želiš preiskati. Teme naj bodo čim bolj oprijemljive*.

Za vsako posamezno temo predlagaj naslov teme in odgovori na spodnja vprašanja:

 1. Zakaj je ta tema pomembna – kakšne so posledice tega, da ta tema trenutno ne dobi dovolj pozornosti v javnosti? Kakšna je posledica tega, da se odgovorni za problem z njim ne ukvarjajo?
 2. Kaj je razlog za ta problem, kdo je odgovoren za odpravo problema oziroma nepravilnosti?
 3. Katere podatke potrebuješ, da opredeliš razlog za ta problem in kdo je za odpravo problema oziroma nepravilnosti odgovoren? Kako bi pridobil/-a te podatke?

* Primer na podlagi tem, ki smo jih že objavili pri Pod črto: ne izberi si široke tematike, na primer »varstvo okolja«, temveč konkretno temo, na primer »problematika divjih odlagališč v Sloveniji« ali »učinek vročinskih valov zaradi podnebnih sprememb na zdravje prebivalcev«.

 

Za odgovor na vsa tri vprašanja za vse tri izbrane teme imaš na voljo največ 500 besed na vsako temo.

 

Pregledali bomo vse prejete prijave in izbrane kandidatke in kandidate povabili na razgovor.

 

Veselimo se tvoje prijave!

 

Ekipa Pod črto

 

[Razpis je zaključen, kandidati in kandidatke so bili obveščeni o izidu.]

Rok za prijavo na razpis podaljšan do 30. junija 2021.

Razpis se zaključi 27. junija 2021.

 

_________________________________________________________________

 

[ZAPOSLITEV] Zaposlimo vodjo (digitalne) pisarne in financ (M/Ž). Rok prijave: 11. februar 2021.

[Razpis se je zaključil 11. 2. 2021, kandidati in kandidatke so bili obveščeni o izidu.]

 

Tip zaposlitve: polni delovni čas

Čas trajanja zaposlitve: 12 mesecev (z možnostjo podaljšanja, 3 mesece poskusnega dela), pričetek predvidoma s 1. 3. 2021

Potrebne izkušnje: 2 – 3 leta delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu

Si analitična, odgovorna, komunikativna, samostojna in organizirana oseba, ki ima rada izzive? Imaš rad/a delo v digitalnem okolju, sodelovanje z ekipo in te veselijo delo s podatki in financami? Ti je preiskovalno novinarstvo blizu in bi se rad/a pridružil/a ekipi Pod črto? Oglasi se nam s predstavitvijo in življenjepisom na info@podcrto.si.

Iščemo osebo za delovno mesto vodenje (digitalne) pisarne in financ za polni delovni čas. Trajanje zaposlitve za določen čas je 12 mesecev (z možnostjo podaljšanja), poskusna doba 3 mesece. Plača od 1400 do 1500 evrov neto (glede na izkušnje in samostojnost pri delu), predvidena rast plače z izkušnjami in samostojnostjo v organizaciji.

Zaželjena je univerzitetna izobrazba (2. stopnje ali visokošolska univerzitetna) na področju ekonomije, prava ali družboslovnih ved s potrebnimi delovnimi izkušnjami na podobnem delovnem mestu / področju (2-3 leta).

Delovne naloge:
– Vzpostavitev in vodenje digitalne pisarne,
– Samostojno vodenje sistema stroškovnih mest,
– Redno sodelovanje z računovodstvom,
– Sistematična ureditev vseh ključnih organizacijskih dokumentov v digitalni pisarni,
– Samostojna priprava vmesnih in končnih finančnih poročil za projekte,
– Vzpostavitev in vodenje organizacijskega koledarja z vsemi zakonskimi in pogodbenimi obveznostmi zavoda,
– Skrb za redno in pravočasno izpolnitev zakonskih in pogodbenih obveznosti organizacije,
– Pošiljanje plačilnih listov zaposlenim in komunikacija s pogodbenimi sodelavci,
– Redno zbiranje in evidentiranje računov po projektih,
– Arhiviranje pogodb in drugih listin (v digitalni in fizični obliki),
– Komuniciranje z banko in računovodkinjo v imenu zavoda,
– Redno preverjanje in prevzemanje pošte,
– Upravljanje obstoječih mailing list (Mailchimp),
– Pomoč pri izvajanju komunikacijskih aktivnosti zavoda,
– Kontaktna oseba za zaposlene in pogodbene sodelavce za vse administrativne, kadrovske in finančne zadeve,
– Skrb za digitalno varnost in varno delo s podatki,
– Priprava četrtletnih Google Analytics poročil za člane ekipe o obisku spletne strani, socialnih omrežij, št. naročnikov, najbolj brane/obiskane vsebine, % rasti ali upada v primerjavi s prejšnjim četrtletjem itd.
– Komuniciranje v slovenskem in angleškem jeziku.

Ključne veščine: analitičnost, natančnost, samostojnost in odgovornost, organiziranost in učinkovit pregled nad več področji hkrati, sposobnost hitrega odzivanja v nepričakovanih situacijah, samoiniciativnost, sposobnost jasnega in diplomatskega komuniciranja, poznavanje finančnega vodenja in izkušnje pri sodelovanju z računovodstvom, poznavanje socialnih omrežij, razumevanje digitalne varnosti in varnega dela s podatki.

Dodatno:

– Poznavanje delovanja nevladnih organizacij (NVO),
– Afiniteta do preiskovalnega novinarstva.

[Razpis se je zaključil 11. 2. 2021.]
_________________________________________________________________

 

Zadnje objavljeno