Pridruži se ekipi Pod črto

Se želiš pridružiti ekipi Pod črto? Na tej strani objavljamo aktualne razpise za zaposlitve in projektna sodelovanja.

 

Delovno mesto: NOVINAR – ANALITIK/NOVINARKA – ANALITIČARKA

Razpis je zaključen, kandidati in kandidatke so bili obveščeni o izidu.

 

 

Pri Pod črto širimo ekipo. Zaposlimo analitičnega novinarja/novinarko, ki bo z nami sodeloval pri pripravi preiskav, člankov in podkastov v okviru evropskega projekta z Evropsko mrežo za podatkovno novinarstvo (EDJNet) in pri naših lastnih preiskavah. 

V letu 2022 in začetku leta 2023 bomo pri Pod črto v sodelovanju z novinarskimi organizacijami iz drugih evropskih držav izvedli štiri tematske preiskave, prav tako pa iščemo dodatne okrepitve pri lastnih novinarskih zgodbah, ki jih pokrivamo pri Pod črto. Se nam želiš pridružiti?

Če te veseli pridobivanje in analiziranje podatkov ter poglabljanje v kompleksne in pomembne družbene teme, priprava poglobljenih intervjujev, preverjanje dejstev in delo v majhni in zagnani novinarski ekipi, nam pošlji prijavo na info@podcrto.si s pripisom Prijava na razpis – novinar/analitik oz. novinarka/analitičarka. Vse podrobnosti o tem, kaj naj prijava vsebuje, najdeš na koncu razpisa.

ROK PRIJAVE: 23. 3. 2022

Tip zaposlitve: polni delovni čas, delo od doma

Čas trajanja zaposlitve: zaposlitev na projektu, ki traja do konca marca 2023* (*z možnostjo in željo podaljšanja zaposlitve, saj nas v uredništvu Pod črto zanima dolgoročno sodelovanje), 3 mesece poskusnega dela.

Pričetek dela: april 2022 

Plača: 1.300-1.400 evrov neto (glede na izkušnje) + vsa zakonsko določena nadomestila in dodatki (npr. dodatek za delo od doma)

Dopust: 23 dni osnovnega dopusta + dodatni dnevi v skladu z internim pravilnikom o dopustu 

Potrebne izkušnje: izkušnje z novinarskim delom, analitičnost in poglobljenost,  natančnost in samostojnost pri delu, sposobnost dobrega timskega dela, sposobnost dela v angleškem jeziku

Izobrazba: zaželena je univerzitetna izobrazba (2. stopnje ali visokošolska univerzitetna) na področju novinarstva, ekonomije, prava ali družboslovnih ved s potrebnimi delovnimi izkušnjami, ni pa pogoj za prijavo. Pri tem delu so namreč bolj kot formalna izobrazba pomembne veščine, ki jih imaš, sposobnost hitrega učenja, sodelovanje in natančnost ter že izvedeni projekti, ki kažejo na to, da se v življenju ne ustrašiš izzivov in da znaš dobro realizirati svoje zamisli. 

Obljubimo lahko, da bo delo zanimivo in razgibano, polno izzivov, novih znanj in zanimivih sodelovanj. Zagotovili ti bomo tudi ustrezno nadgradnjo obstoječih znanj z vključitvijo v izobraževanje o novinarstvu, ki temelji na hipotezi, ter varnem delu s podatki in viri.

Katere delovne naloge obsega delovno mesto novinarja/analitika oz. novinarke/analitičarke:

– Samostojno pridobivanje in preverjanje podatkov,

– Novinarsko delo,

–Delo s podatkovnimi bazami,

– Priprava in pisanje poglobljenih, analitičnih in preiskovalnih člankov,

– Sodelovanje pri daljših (večmesečnih) preiskavah,

– Preverjanje dejstev in redaktura člankov,

– Analiza podatkov in dokumentov,

– Pridobivanje sogovornikov in virov,

– Sodelovanje pri zasnovi preiskav,

– Delo v ekipi pri preiskovalnih projektih (ki jih izvajamo samostojno ali s partnerji v okviru projekta EDJNet),

– Sodelovanje pri zastavitvi vizualne opreme člankov (fotografije, infografike, ilustracije …), preverjanje podatkov, ki so uporabljeni v vizualijah (npr. infografike),

– Postavljanje člankov v CMS (oprema z vizualnimi materiali, povezavami itd.),

– Sodelovanje pri pripravi in snemanju podkastov (npr. pridobivanje podatkov, snemanje intervjujev ali izjav, preverjanje podatkov, preverjanje podatkov v scenarijih),

– Komunikacija (pisna in ustna) v slovenskem in angleškem jeziku (preiskave so vodene v angleškem jeziku, prav tako so materiali v angleškem jeziku),

– Druge naloge po dogovoru.

 

Želene predhodne izkušnje in znanja:

– Sposobnost samostojnega, natančnega in odgovornega dela,

– Veselje do dela v ekipi, kjer vsak odgovorno prispeva svoj delež,

– Znanje pisanja daljših, zahtevnih, analitičnih besedil,

– Osnovna uporaba Excela,

– Dobro in temeljito poznavanje vsaj enega področja, ki ga na Pod črto pokrivamo,

– Zelo dobro znanje angleškega jezika (govorno in pisno),

– Sposobnost dela pod pritiskom,

– Sposobnost priprave novinarskih vprašanj in izvedbe poglobljenih intervjujev.

 

Dodaten plus so:

– Izkušnje z delom z viri,

– Izkušnje s pridobivanjem dokumentov,

– Izkušnje s pridobivanjem in analizo podatkov,

– Izkušnje z delom v ekipi na daljših oziroma obsežnejših projektih,

– Izkušnje z novinarskim delom v digitalnem okolju,

– Poznavanje osnov digitalne varnosti in varnega dela z občutljivimi podatki.

 

Kako se prijaviš na delovno mesto?

Na naš naslov e-pošte info@podcrto.si nam s pripisom Prijava na razpis – novinar/analitik oz. novinarka/analitičarka pošlji:

 • Osebno predstavitev: Zanima nas, kdo si, kaj te zanima in žene v življenju, zakaj želiš sodelovati z nami, kje se vidiš na Pod črto in kaj meniš, da lahko prispevaš  k naši ekipi.
 • CV: Zanimajo nas tvoje pretekle izkušnje in projekti. Predstavi nam tri projekte/delovne izzive iz preteklosti, na katere si še posebej ponosen/ponosna. Če gre za članke, jih prosimo dodaj kot prilogo v PDF-obliki, če gre za oddaje/podkaste, dodaj povezavo.
 • Rešeno nalogo, ki jo navajamo spodaj. 

 

 Naloga:

Izberi si eno od tem, ki smo jih do sedaj objavili na Pod črto in te še posebej zanima.

Napiši sestavek, ki ne bo krajši od 3.000 znakov in ne daljši od 5.000 znakov. V sestavku na esejističen način odgovori na spodnja vprašanja. Sestavek naj ima obliko zaokrožene celote. Na vprašanja lahko odgovarjaš v poljubnem vrstnem redu.

 • Katero temo/članek si izbral/a?
 • Zakaj se ti zdi izbrana tematika še posebej pomembna?
 • Katere sistemske težave/problemi v izbrani temi/članku se ti zdijo ta trenutek še posebno pomembne? Zakaj?
 • Kateri argumenti so bili v izbranem članku/temi po tvojem mnenju prepričljivi in zakaj?
 • Kateri argumenti v članku so bili po tvojem mnenju manj prepričljivi in zakaj?
 • Ali ob branju članka/teme dobiš občutek, da članek kakšnega pomembnega vprašanja ali področja v zvezi z obravnavano tematiko ni odprl, pa bi ga moral? Če da, katero je to vprašanje oziroma področje in kako bi ga vključil/a v članek?
 • Če bi želel kot novinar/ka na odgovorne pritisniti z objavo nadaljnjih člankov o tej tematiki/problemu, s čim konkretno bi se lahko ukvarjali ti nadaljnji članki? Katere podatke bi vključil/a? Kje bi iskal/a dodatne podatke in informacije, vire/sogovornike?
 • Ali bi želel/a o članku/izbrani temi povedati še kaj, česar zgornja vprašanja ne obsegajo?

 

Pregledali bomo vse prejete prijave in izbrane kandidatke in kandidate povabili na razgovor. Vse nepopolne prijave bomo zavrgli. O izboru v nadaljnji krog izbora bomo vse prijavljene obvestili najkasneje do 8. aprila 2022 ter kandidatkam in kandidatom, ki se boste uvrstili v drugi krog, poslali vse dodatne materiale. Razgovori bodo potekali na daljavo. 

 

Veselimo se tvoje prijave!

 

Ekipa Pod črto

 

_________________________________________________________________________________________

[ZAPOSLITEV] Pridruži se Pod črto: Zaposlimo preiskovalno novinarko/novinarja

Razpis je zaključen, kandidati in kandidatke so bili obveščeni o izidu.

Rok prijave podaljšan do 30. junija 2021 (do polnoči)

Rok prijave: 27. junij 2021 (do polnoči)

Tip zaposlitve: polni delovni čas, delo od doma

Čas trajanja zaposlitve: 12 mesecev (z možnostjo podaljšanja), 3 mesece poskusnega dela

Pričetek dela: z avgustom/septembrom 2021 (glede na razpoložljivost izbrane osebe)

Potrebne izkušnje: 3–5 let delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu/projektu

 

Si zanesljiva oseba in imaš občutek za podrobnosti. Delo pod pritiskom te ne vrže iz tira. Dobro deluješ in sodeluješ v ekipi, vendar znaš svoj del nalog opraviti samostojno. Veseli te delo s podatki. Znaš vztrajati. Pisno izražanje ti je ljubo. Imaš željo po doseganju sprememb na bolje, h katerim prispevaš s svojim delom. Imaš izkušnje z delom z viri. Digitalna varnost in varno delo z občutljivimi podatki ti nista tuja. Imaš zanimanje in poglobljeno znanje o vsaj enem izmed naslednjih področij – zdravstvo, gospodarstvo, delovanje javnega sektorja, organov pregona, okoljske tematike in/ali sociala.  Se prepoznaš v tem ali poznaš koga, ki mu je to delovno mesto pisano na kožo?

 

Iščemo nove sile v naši preiskovalni novinarski ekipi. Če se vidiš kot del Pod črto, se nam oglasi na info@podcrto.si.

 

Formalnosti:

Iščemo osebo za delovno mesto novinarke/novinarja za polni delovni čas. Trajanje zaposlitve za določen čas je 12 mesecev (z možnostjo podaljšanja), poskusna doba 3 mesece. Plača med 1.300 in 1.400 evrov neto (+ dodatki za prevoz, malico, nadomestilo za delo od doma, regres). Glede na predhodne izkušnje se lahko plača poveča. Če se bomo dobro ujeli, nas zanima dolgoročno sodelovanje.

Zaželena je univerzitetna izobrazba (2. stopnje ali visokošolska univerzitetna) na področju novinarstva, ekonomije, prava ali družboslovnih ved s potrebnimi delovnimi izkušnjami na novinarskem delovnem mestu/novinarskem področju ali projektu (vsaj 35 let).

 

Katere delovne naloge obsega delovno mesto preiskovalne novinarke/novinarja:

Samostojno pridobivanje podatkov, dokumentov in virov

– Novinarsko delo

– Priprava in pisanje preiskovalnih člankov

– Sodelovanje pri daljših (večmesečnih) preiskavah

– Preverjanje dejstev in redaktura člankov

– Analiza podatkov in dokumentov

– Sodelovanje pri zasnovi preiskav

– Delo v ekipi pri preiskovalnih projektih (ki jih izvajamo samostojno ali s partnerji)

– Sodelovanje pri vizualni opremi člankov (fotografije, infografike, ilustracije …)

– Postavljanje člankov v CMS

– Sodelovanje pri pripravi in snemanju podkastov

– Sodelovanje pri mednarodnih novinarskih projektih

– Komunikacija v slovenskem in angleškem jeziku

– Druge naloge po dogovoru

 

Želene predhodne izkušnje in znanja:

– Sposobnost samostojnega, natančnega in odgovornega dela

– Izkušnje z delom z viri

– Izkušnje s pridobivanjem dokumentov

– Izkušnje s pridobivanjem in analizo podatkov

– Znanje pisanja daljših, zahtevnih, analitičnih besedil

– Dobro in temeljito poznavanje področja zdravstva/gospodarstva/delovanja javnega sektorja/pravosodnega sistema/delovanja organov pregona/okoljskih tem ali sociale

– Dobro znanje angleškega jezika (govorno in pisno)

– Poznavanje osnov digitalne varnosti in varnega dela z občutljivimi podatki

– Sposobnost dela pod pritiskom

 

Dodaten plus, če imaš:

– Izkušnje z delom v ekipi na daljših oziroma obsežnejših projektih

– Izkušnje z novinarskim delom v digitalnem okolju

 

Kako se prijaviš na delovno mesto?

 

Na naš naslov e-pošte info@podcrto.si nam pošlji svojo predstavitev, CV in rešitev spodnje naloge. Svoji predstaviti priloži tudi tri primere svojega dosedanjega dela (prispevke, objave, članke v PDF-obliki) na katere si do sedaj najbolj ponosen/-a.

 

Naloga:

Izberi tri teme, ki si jih želiš preiskati. Teme naj bodo čim bolj oprijemljive*.

Za vsako posamezno temo predlagaj naslov teme in odgovori na spodnja vprašanja:

 1. Zakaj je ta tema pomembna – kakšne so posledice tega, da ta tema trenutno ne dobi dovolj pozornosti v javnosti? Kakšna je posledica tega, da se odgovorni za problem z njim ne ukvarjajo?
 2. Kaj je razlog za ta problem, kdo je odgovoren za odpravo problema oziroma nepravilnosti?
 3. Katere podatke potrebuješ, da opredeliš razlog za ta problem in kdo je za odpravo problema oziroma nepravilnosti odgovoren? Kako bi pridobil/-a te podatke?

* Primer na podlagi tem, ki smo jih že objavili pri Pod črto: ne izberi si široke tematike, na primer »varstvo okolja«, temveč konkretno temo, na primer »problematika divjih odlagališč v Sloveniji« ali »učinek vročinskih valov zaradi podnebnih sprememb na zdravje prebivalcev«.

 

Za odgovor na vsa tri vprašanja za vse tri izbrane teme imaš na voljo največ 500 besed na vsako temo.

 

Pregledali bomo vse prejete prijave in izbrane kandidatke in kandidate povabili na razgovor.

 

Veselimo se tvoje prijave!

 

Ekipa Pod črto

 

Razpis se je zaključen, kandidati in kandidatke so bili obveščeni o izidu. 

Rok za prijavo na razpis podaljšan do 30. junija 2021.

Razpis se zaključi 27. junija 2021.

 

_________________________________________________________________

 

[ZAPOSLITEV] Zaposlimo vodjo (digitalne) pisarne in financ (M/Ž). Rok prijave: 11. februar 2021.

Razpis se je zaključil 11. 2. 2021, kandidati in kandidatke so bili obveščeni o izidu.

 

Tip zaposlitve: polni delovni čas

Čas trajanja zaposlitve: 12 mesecev (z možnostjo podaljšanja, 3 mesece poskusnega dela), pričetek predvidoma s 1. 3. 2021

Potrebne izkušnje: 2 – 3 leta delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu

Si analitična, odgovorna, komunikativna, samostojna in organizirana oseba, ki ima rada izzive? Imaš rad/a delo v digitalnem okolju, sodelovanje z ekipo in te veselijo delo s podatki in financami? Ti je preiskovalno novinarstvo blizu in bi se rad/a pridružil/a ekipi Pod črto? Oglasi se nam s predstavitvijo in življenjepisom na info@podcrto.si.

Iščemo osebo za delovno mesto vodenje (digitalne) pisarne in financ za polni delovni čas. Trajanje zaposlitve za določen čas je 12 mesecev (z možnostjo podaljšanja), poskusna doba 3 mesece. Plača od 1400 do 1500 evrov neto (glede na izkušnje in samostojnost pri delu), predvidena rast plače z izkušnjami in samostojnostjo v organizaciji.

Zaželjena je univerzitetna izobrazba (2. stopnje ali visokošolska univerzitetna) na področju ekonomije, prava ali družboslovnih ved s potrebnimi delovnimi izkušnjami na podobnem delovnem mestu / področju (2-3 leta).

Delovne naloge:
– Vzpostavitev in vodenje digitalne pisarne,
– Samostojno vodenje sistema stroškovnih mest,
– Redno sodelovanje z računovodstvom,
– Sistematična ureditev vseh ključnih organizacijskih dokumentov v digitalni pisarni,
– Samostojna priprava vmesnih in končnih finančnih poročil za projekte,
– Vzpostavitev in vodenje organizacijskega koledarja z vsemi zakonskimi in pogodbenimi obveznostmi zavoda,
– Skrb za redno in pravočasno izpolnitev zakonskih in pogodbenih obveznosti organizacije,
– Pošiljanje plačilnih listov zaposlenim in komunikacija s pogodbenimi sodelavci,
– Redno zbiranje in evidentiranje računov po projektih,
– Arhiviranje pogodb in drugih listin (v digitalni in fizični obliki),
– Komuniciranje z banko in računovodkinjo v imenu zavoda,
– Redno preverjanje in prevzemanje pošte,
– Upravljanje obstoječih mailing list (Mailchimp),
– Pomoč pri izvajanju komunikacijskih aktivnosti zavoda,
– Kontaktna oseba za zaposlene in pogodbene sodelavce za vse administrativne, kadrovske in finančne zadeve,
– Skrb za digitalno varnost in varno delo s podatki,
– Priprava četrtletnih Google Analytics poročil za člane ekipe o obisku spletne strani, socialnih omrežij, št. naročnikov, najbolj brane/obiskane vsebine, % rasti ali upada v primerjavi s prejšnjim četrtletjem itd.
– Komuniciranje v slovenskem in angleškem jeziku.

Ključne veščine: analitičnost, natančnost, samostojnost in odgovornost, organiziranost in učinkovit pregled nad več področji hkrati, sposobnost hitrega odzivanja v nepričakovanih situacijah, samoiniciativnost, sposobnost jasnega in diplomatskega komuniciranja, poznavanje finančnega vodenja in izkušnje pri sodelovanju z računovodstvom, poznavanje socialnih omrežij, razumevanje digitalne varnosti in varnega dela s podatki.

Dodatno:

– Poznavanje delovanja nevladnih organizacij (NVO),
– Afiniteta do preiskovalnega novinarstva.

[Razpis se je zaključil 11. 2. 2021.]
_________________________________________________________________

 

Zadnje objavljeno

Podprite nastajanje novih zgodb z donacijo