Podatkovne zbirke

Na tem mestu boste našli vse podatkovne zbirke, ki smo jih tekom našega novinarskega dela dobili na podlagi zahteve po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja ali kako drugače. Podatke iz podatkovnih zbirk lahko uporabljate poljubno. Prosimo pa vas, da kot vir podatkov dosledno citirate spletni portal podcrto.si, v kolikor boste podatke oziroma analize, izvedene na podlagi teh podatkov in zbirk, tudi javno objavili.

V kolikor boste ob brskanju po podatkih našli zanimive trende ali kaj drugega, za kar menite, da bi bilo vredno novinarske obdelave, ne oklevajte: svoje ugotovitve nam posredujte na info@podcrto.si.

Aplikacije

Aplikacija: preverite, ali vaš delodajalec plačuje prispevke za socialno varnost

Podatkovne zbirke:

1. Inšpekcijske evidence

a) Evidence pravnomočno izdanih odločb in plačilnih nalogov tržnega inšpektorata

– september 2010 – september 2013: Evidenca obsega zaznane kršitve pravnih oseb v navedenem obdobju. Format evidence: google docs  excel

– oktober 2013 – september 2014: Evidenca obsega zaznane kršitve pravnih oseb v navedenem obdobju. Opis evidence Format evidence: google docs  excel

b) Evidenca pravnomočno izdanih odločb in plačilnih nalogov zdravstvenega inšpektorata, september 2010 – september 2013: Evidenca obsega zaznane kršitve pravnih oseb v navedenem obdobju. Opis podatkov Format evidence: google docs  excel

c) Evidenca upravnih odločb zdravstvene inšpekcije, januar 2011 – december 2013: Evidenca obsega zaznane nepravilnosti pravnih oseb v navedenem obdobju. Pozor: zaradi nepopolnih podatkov v evidenci preberite pojasnilo o uporabi evidence. Format evidence: google docs  excel

d) Evidence inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter evidenca inšpekcije za kakovost živil (opis evidenc):

  •  Prekrškovna evidenca nekdanje inšpekcije za kakovost živil. Format evidence: google docs excel
  •  Prekrškovna evidenca inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Format evidence: google docs  excel (evidenca je v dveh zavihkih: na prvem so izdane prekrškovne odločbe, na drugem pa plačilni nalogi)
  •  Seznam pregledanih pekarn v letu 2013. Format seznama: google docs  excel
  •  Seznam pregledanih pekarn v letu 2014. Format seznama: google docs  excel
  • Seznam odpoklicanih živil v letu 2014. Več o seznamu Format seznama: google docs  excel
  • Seznam pregledanih kuhinj v javnih ustanovah v letu 2014. Več o seznamu Format seznama excel google spreadsheets

e) Evidenca pravnomočno izdanih odločb inšpektorata za kulturo in medije, 2011 – maj 2014. Opis evidence Format evidence: google docs  excel

f) Evidenca pravnomočno izdanih odločb in plačilnih nalogov urada informacijskega pooblaščenca, junij 2011 – maj 2014. Opis evidence Format evidence: google docs  excel

g) Evidenca pravnomočno izdanih prekrškovnih odločb inšpektorata za delo, junij 2011 – maj 2014. Opis evidence  Format evidence: google docs  excel

2. Evidence slovenske policije

a) Prečiščen seznam obravnavanih sumov nasilnih kaznivih dejanj v Sloveniji med leti 2001 in 2013. Opis seznama  Format seznama:  google docs (Zaradi velikosti seznama lahko ob kliku na povezavo preusmeritev nanj traja nekaj deset sekund)  excel (5,42 MB, .rar)

b) Prečiščen seznam obravnavanih sumov kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog v Sloveniji med leti 2001 in 2013. Opis seznama  Format seznama: google docs  excel (prvi del 2008-2013; drugi del 2001-2007)

c) Podatki o nasilnem kriminalu po slovenskih ulicah med leti 2008 in 2013. Opis seznama  Format seznama: Excel  Google docs

d) Podatki o številu kraj vozil po slovenskih ulicah med leti 2008 in 2014. Opis seznama  Format seznama: Excel  Google docs

e) Prečiščen seznam obravnavanih sumov nasilnih kaznivih dejanj v Sloveniji v letu 2014. Opis seznama Format seznama: Excel  Google docs

f) Seznam s koordinatami in ostalimi podatki o vseh prometnih nesrečah med leti 2008 in 2014. Opis seznama. Format seznama: Excel (21,7 MB)

g) Seznam obravnavanih sumov nasilnih kaznivih dejanj v Sloveniji med leti 2011 in 2015, za katere je policija vložila ovadbo do konca aprila 2016. Opis seznama. Format seznama: Excel  Google docs

3. Seznami davčnih dolžnikov

a) Seznam dolgotrajnih davčnih dolžnikov na datum 25. december 2015. Opis seznama  Format seznama: Excel   Google spreadsheets

4. Višina plač in dodatkov v javnem sektorju

a) Višina plač in dodatkov vodilnih uslužbencev v javnem sektorju za leta 2010 – 2014. Opis seznama  Format seznama: Excel

5. Starostna in spolna struktura nacionalnih parlamentov evropskih držav.

a) Starostna in spolna struktura nacionalnih parlamentov 23 evropskih držav na dan 20. oktober 2017. Opis seznama Format seznama: Excel  Google sheets

Zadnje objavljeno