Podatkovne zbirke

Na tem mestu boste našli vse podatkovne zbirke, ki smo jih tekom našega novinarskega dela dobili na podlagi zahteve po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja ali kako drugače. Podatke iz podatkovnih zbirk lahko uporabljate poljubno. Prosimo pa vas, da kot vir podatkov dosledno citirate spletni portal podcrto.si, v kolikor boste podatke oziroma analize, izvedene na podlagi teh podatkov in zbirk, tudi javno objavili.

V kolikor boste ob brskanju po podatkih našli zanimive trende ali kaj drugega, za kar menite, da bi bilo vredno novinarske obdelave, ne oklevajte: svoje ugotovitve nam posredujte na info@podcrto.si.

Aplikacije

Aplikacija: preverite, ali vaš delodajalec plačuje prispevke za socialno varnost

Podatkovne zbirke:

1. Inšpekcijske evidence

a) Evidence pravnomočno izdanih odločb in plačilnih nalogov tržnega inšpektorata

– september 2010 – september 2013: Evidenca obsega zaznane kršitve pravnih oseb v navedenem obdobju. Format evidence: google docs  excel

– oktober 2013 – september 2014: Evidenca obsega zaznane kršitve pravnih oseb v navedenem obdobju. Opis evidence Format evidence: google docs  excel

b) Evidenca pravnomočno izdanih odločb in plačilnih nalogov zdravstvenega inšpektorata, september 2010 – september 2013: Evidenca obsega zaznane kršitve pravnih oseb v navedenem obdobju. Opis podatkov Format evidence: google docs  excel

c) Evidenca upravnih odločb zdravstvene inšpekcije, januar 2011 – december 2013: Evidenca obsega zaznane nepravilnosti pravnih oseb v navedenem obdobju. Pozor: zaradi nepopolnih podatkov v evidenci preberite pojasnilo o uporabi evidence. Format evidence: google docs  excel

d) Evidence inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter evidenca inšpekcije za kakovost živil (opis evidenc):

  •  Prekrškovna evidenca nekdanje inšpekcije za kakovost živil. Format evidence: google docs excel
  •  Prekrškovna evidenca inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Format evidence: google docs  excel (evidenca je v dveh zavihkih: na prvem so izdane prekrškovne odločbe, na drugem pa plačilni nalogi)
  •  Seznam pregledanih pekarn v letu 2013. Format seznama: google docs  excel
  •  Seznam pregledanih pekarn v letu 2014. Format seznama: google docs  excel
  • Seznam odpoklicanih živil v letu 2014. Več o seznamu Format seznama: google docs  excel
  • Seznam pregledanih kuhinj v javnih ustanovah v letu 2014. Več o seznamu Format seznama excel google spreadsheets

e) Evidenca pravnomočno izdanih odločb inšpektorata za kulturo in medije, 2011 – maj 2014. Opis evidence Format evidence: google docs  excel

f) Evidenca pravnomočno izdanih odločb in plačilnih nalogov urada informacijskega pooblaščenca, junij 2011 – maj 2014. Opis evidence Format evidence: google docs  excel

g) Evidenca pravnomočno izdanih prekrškovnih odločb inšpektorata za delo, junij 2011 – maj 2014. Opis evidence  Format evidence: google docs  excel

2. Evidence slovenske policije

a) Prečiščen seznam obravnavanih sumov nasilnih kaznivih dejanj v Sloveniji med leti 2001 in 2013. Opis seznama  Format seznama:  google docs (Zaradi velikosti seznama lahko ob kliku na povezavo preusmeritev nanj traja nekaj deset sekund)  excel (5,42 MB, .rar)

b) Prečiščen seznam obravnavanih sumov kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog v Sloveniji med leti 2001 in 2013. Opis seznama  Format seznama: google docs  excel (prvi del 2008-2013; drugi del 2001-2007)

c) Podatki o nasilnem kriminalu po slovenskih ulicah med leti 2008 in 2013. Opis seznama  Format seznama: Excel  Google docs

d) Podatki o številu kraj vozil po slovenskih ulicah med leti 2008 in 2014. Opis seznama  Format seznama: Excel  Google docs

e) Prečiščen seznam obravnavanih sumov nasilnih kaznivih dejanj v Sloveniji v letu 2014. Opis seznama Format seznama: Excel  Google docs

f) Seznam s koordinatami in ostalimi podatki o vseh prometnih nesrečah med leti 2008 in 2014. Opis seznama. Format seznama: Excel (21,7 MB)

g) Seznam obravnavanih sumov nasilnih kaznivih dejanj v Sloveniji med leti 2011 in 2015, za katere je policija vložila ovadbo do konca aprila 2016. Opis seznama. Format seznama: Excel  Google docs

3. Seznami davčnih dolžnikov

a) Seznam dolgotrajnih davčnih dolžnikov na datum 25. december 2015. Opis seznama  Format seznama: Excel   Google spreadsheets

b) Seznam dolgotrajnih davčnih dolžnikov na datum 25.november 2017. Opis seznama  Format seznama Excel   Google sheets (podetja, ki so bila davek dolžna vsaj leto dni) Excel   Google sheets (podetja, ki so bila davek dolžna vsaj dve leti)

4. Višina plač in dodatkov v javnem sektorju

a) Višina plač in dodatkov vodilnih uslužbencev v javnem sektorju za leta 2010 – 2014. Opis seznama  Format seznama: Excel

5. Starostna in spolna struktura nacionalnih parlamentov evropskih držav.

a) Starostna in spolna struktura nacionalnih parlamentov 23 evropskih držav na dan 20. oktober 2017. Opis seznama Format seznama: Excel  Google sheets

6. Jamstvena shema

a) Tabeli izdanih in unovčenih jamstev ter podatki o posojilih na podlagi teh jamstev. Datum seznama je november 2017. Tabeli sta dostopni v formatu Excel

b) Pregled poplačil iz naslova unovčenih jamstev (pregled kaže, kolikšno vsoto že unovčenega jamstva je država uspela izterjati od podjetja, ki je dobilo posojilo na podlagi jamstva). Datum seznama je december 2017. Tabela je dostopna v formatu PDF.

c) Poročilo vladi o jamstveni shemi z leta 2012. V poročilu je med drugim navedeno, za kakšen namen so podjetja dobila posojila, zavarovana z jamstvi države. Poročilo je dostopno v formatu PDF.

Opis seznamov

7. Segrevanje evropskih mest

a) Podatki o segrevanju evropskih mest. Podatki kažejo spremembe povprečne temperature med 20. in 21. stoletjem v 558 evropskih mestih. Podatki so dostopni v formatu Excel in Google spreadsheetsOpis podatkov.

Zadnje objavljeno