Namen projekta Pod črto

Neodvisen medij za preiskovalno novinarstvo podcrto.si smo začeli ustvarjati iz enega samega razloga: v slovenskem medijskem prostoru smo pogrešali prostor za prispevke z dovolj dobrimi in poglobljenimi informacijami o problemih, s katerimi se dnevno sooča naša družba. Demokratična družba brez takšnih analiz družbenega dogajanja po našem mnenju namreč ne more uspešno delovati.

Takšne analize vam obljubljamo na portalu podcrto.si. Osredotočamo se na štiri področja: preiskovalno novinarstvo, gospodarski razvoj in podjetništvo, socialna problematika ter okolje. Menimo namreč, da so ta štiri področja ključna za razumevanje dogajanja v družbi.

O vsakem področju poročamo celovito. Ob opisovanju družbenih problemov in nepravilnosti iščemo tudi odgovore, kako jih rešiti ali omiliti ter kdo je za to odgovoren. Mediji že tradicionalno poročajo o tem, da nek problem ali nepravilnost obstaja. Precej manj učinkoviti pa so pri podajanju odgovorov na vprašanja, kako jih rešiti, in prav to poslanstvo poskušamo izpolniti mi.

Zato se zavezujemo k spremljanju posamezne problematike od razkritja do njenega epiloga. Zgodbam bodo z rednim spremljanjem dogajanja in objavljanjem »follow-up« člankov sledili do konca. S tem bomo vršili pritisk na odgovorne in poskušali doseči spremembe. Za izpolnjevanje te naloge pa je potrebna čim večja neodvisnost medija. Zato želimo večino sredstev za delovanje pridobiti s periodičnimi donacijami bralcev. Le s tem lahko namreč zagotovimo največjo možno mero neodvisnosti medija. Tako bomo odgovorni le vam, bralcem, ne pa tudi oglaševalcem ali politiki oziroma javni upravi, ki bi lahko nakup oglasov ali sredstva iz javnih razpisov pogojevali s »primernim« medijskim poročanjem.

Prav tako svojih vsebin ne želimo zaklepati – torej bralcem prodajati dostopa do člankov. Po našem prepričanju morajo namreč družbeno koristne vsebine biti na voljo vsem. Tudi tistim, ki si trenutno ne morejo privoščiti plačevati naročnine na spletni medij. Če so vam vsebine všeč in menite, da je naše poslanstvo vredno vaše pomoči, nas podprite v skladu s svojimi zmožnostmi. V vsakem primeru pa vam želimo čim več obveščenosti – in obenem upamo, da z našim delom vsaj deloma zadovoljujemo vašo potrebo po razumevanju dogodkov v družbi.

(Avtorji projekta Pod črto)

Zadnje objavljeno