Objavljamo prekrškovno evidenco inšpektorata za delo

Katera podjetja in samostojni podjetniki so med letoma 2011 in 2014 kršili delovno-pravno zakonodajo? Preverite v objavljeni podatkovni zbirki.

Inšpektorat za delo pokriva tri širša področja – nadzor nad delovnimi razmerji, nadzor varnosti in zdravja pri delu ter nadzor nad delom socialnovarstvenih zavodov.

Na področju nadzora nad delovnimi razmerji med drugim ugotavlja, ali ima delavec za opravljanje svojega dela ustrezno pogodbo, ali dobiva ustrezno plačilo, ali mu delodajalec omogoča dovolj počitka in ali ga morda ne sili v prekomerno delo.

Na področju nadzora varnosti in zdravja pri delu preverja, ali delodajalec delavcu omogoča opravljanje dela v zdravem okolju. Socialna inšpekcija pa nadzira, ali socialnovarstveni zavodi, kot so centri za socialno delo, delujejo v skladu z zakonom.

Inšpektorat za delo je med majem 2011 in majem 2014 izdal 6980 prekrškovnih odločb, skupna višina glob iz teh odločb pa je znašala 7,2 milijona evrov.

V objavljeni podatkovni zbirki lahko preverite, katera podjetja so v tem obdobju kaznovali inšpektorji. Zbirka med drugim vsebuje ime podjetja oziroma samostojnega podjetnika, datum izdaje odločbe, višino globe in razlog za izdajo globe oziroma opomina (zakonsko podlago za globo).

Podatkovna zbirka je dostopna v formatih excel in google docs.

Dostopna je tudi v zavihku podatkovne zbirke.

Nastanek tega članka ste omogočili bralci z donacijami. Podpri Pod črto

Deli zgodbo 0 komentarjev