Javni uslužbenci in funkcionarji, ki so se znašli v nasprotju interesov (šesti del)

Objavljamo prve tri primere nasprotij interesov, ki jih je komisija za preprečevanje korupcije odkrila lani.

Foto: BikeMike/Wikipedia
V Občini Ljutomer je občinski svetnik pri izbiranju članov volilne komisije glasoval za svojega očeta. Foto: BikeMike/Wikipedia

V okviru dosjeja Nasprotja interesov sistematično objavljamo ugotovitve protikorupcijske komisije o javnih uslužbencih, ki so javno službo izrabili za doseganje zasebnih interesov. Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije za takšno ravnanje sicer predpisuje od 400 do 1200 evrov globe. A pri podcrto.si menimo, da morajo biti kršitelji tudi javno izpostavljeni.

V tem članku objavljamo tri primere nasprotij interesov, ki jih je komisija za preprečevanje korupcije (KPK) obravnavala v letu 2015.

Računovodkinja Osnovne šola Brezno Podvelka v času bolniškega staleža prek svojega podjetja opravljala računovodske storitve za šolo

Računovodkinja OŠ Brezno Podvelka Helena Tjukajev je bila od 18. novembra 2013 do 15. septembra 2014 bolniško odsotna. Ker je zaradi njene daljše odsotnosti šola potrebovala nadomestitev, se je takratna ravnateljica Irena Jelenko odločila, da del računovodskih obveznosti, ki jih financira ministrstvo, prevzame druga računovodkinja iz šole, preostali del, ki ga financira ustanovitelj (23 ur na teden), pa naj bi namesto odsotne računovodkinje opravil zunanji izvajalec podjetje Proming, d. o. o.

Kot ugotavlja KPK, gre v primeru Proming, d. o. o., za družinsko podjetje računovodkinje Helene Tjukajev, ki je bila tudi odgovorna oseba podjetja, zaradi česar je pri sklenitvi posla prišlo do suma več kršitev. Prišlo naj bi do kršitve nasprotja interesov, saj je ravnateljica sklenila posel s podjetjem svoje podrejene, Sveta šole pa o morebitnem nasprotju interesov ni obvestila niti mu ni izdala identitete izvajalke. Prav tako je domnevno prišlo do kršitve zakona o javnih naročilih, saj so bili posli sklenjeni brez naročilnic, izvajalec pa je bil izbran po ustnem dogovoru. Prišlo pa naj bi tudi do kršitve bolniške odsotnosti, saj je računovodkinja Tjukajev v času bolniške odsotnosti v okviru svojega družinskega podjetja za šolo opravljala računovodsko delo – en del celo v prostorih šole.

Kot izhaja iz dokumentacije, je bil posel sklenjen 10. januarja 2014 – ko je bila računovodkinja že bolniško odsotna – v prostorih šole z ustnim dogovorom med računovodkinjo Tjukajev (kot zastopnico podjetja), ravnateljico Jelenko in županom občine Podvelka Antonom Kovšetom (kot predstavnikom ustanovitelja). Šola je podjetju Proming, d. o. o., za storitve, opravljene med 22. januarjem in 15. septembrom, izplačala 7150,29 evrov oziroma nekoliko manj kot 900 evrov na mesec.

Župan Anton Kovše nam je na naše vprašanje o sestanku 10. januarja 2014, kjer je bila prisotna uradno bolniško odsotna računovodkinja Tjukajev, zatrdil, da se tega sestanka ni udeležil. Po pregledu dokumentacije šole je ugotovil, da je na ta dan takratna ravnateljica Jelenko za opravljanje računovodskih storitev pooblastila zunanjega izvajalca, v izbiro pa lokalne skupnosti ni vključila. Takratna ravnateljica Jelenko ni želela odgovarjati na naša vprašanja. Računovodkinja Tjukajev pa se je najprej odzvala s pojasnilom, da potrebuje več časa, nato pa se je podobno kot takratna ravnateljica zavila v molk.

Obe vpleteni – bivša ravnateljica Irena Jelenko in računovodkinja Helena Tjukajev – sta še vedno zaposleni na šoli; računovodkinja na istem delovnem mestu, bivša ravnateljica pa kot učiteljica matematike. Javno dostopni podatki pa razkrivajo, da se njena želja po ravnateljskem mestu kljub ugotovljenim nepravilnostim ni končala. Aprila 2016 je, denimo, neuspešno kandidirala za ravnateljico OŠ Kungota.

Občina Benedikt za fotografiranje najela občinskega svetnika

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije prepoveduje naročilo blaga in storitev med občino in občinskimi funkcionarji. Kljub zakonu pa do takih naročil vseeno prihaja. KPK je v sklopu svojih rednih aktivnosti pri poslovanju Občine Benedikt ugotovila več nedovoljenih poslov z Igorjem Bartonom, ki na občini deluje kot občinski svetnik, sicer pa je samostojni podjetnik – fotograf. Med občino in Bartonom je bilo med letoma 2013 in 2015 sklenjenih več naročil za fotografske storitve v skupni vrednosti 5640 evrov, čeprav je bil Igor Barton že oktobra 2010 izvoljen za občinskega svetnika.

Čeprav so bili vsi posli med njim in občino sklenjeni z naročilnicami, na podlagi katerih so bili izdani računi Igorja Bartona, s. p., je bilo zaradi omejitve poslovanja med občino in njenimi funkcionarji vseh trinajst sklenjenih naročil fotografskih storitev ničnih. Če se ugotovi ničnost pogodbe, mora vsaka pogodbena stranka vrniti drugi vse, kar je prejela na podlagi take pogodbe; če to ni mogoče ali če narava tistega, kar je bilo izpolnjeno, nasprotuje vrnitvi, pa mora dati ustrezno denarno nadomestilo. Za ničnost pravnega posla odgovarja pogodbenik, ki je kriv za sklenitev takšnega posla.

Na naše poizvedovanje glede razpleta zgodbe sta nam tako župan občine Benedikt Milan Gumzar kot svetnik Igor Barton podala podobna pojasnila. V času sklepanja poslov se prepovedi poslovanja nista zavedala. Kot je pojasnil Barton:

»Po izvolitvi smo sicer dobili nekaj dokumentov, med njimi tudi KPK, vendar iz razlage/opisov, kjer se omenjajo sodelovanja na razpisih …, nekako nismo bili pozorni na to, da ne sme biti nikakršnega poslovnega sodelovanja.«

Župan Gumzar je dodal, da je do kršitve prišlo iz dveh razlogov. Najprej zaradi spremembe zakonodaje, ki je po njegovih besedah včasih tovrstne posle do določene cene dopuščala, predvsem pa zaradi ekonomičnosti:

»Stroški so bili bistveno manjši, kot če nekoga vozimo iz Ljubljane ali Maribora. Zdaj imamo nekega pogodbenika iz Maribora in nas toliko in toliko več stane, ker so toliko večji stroški. Ampak država je tako predpisala in to je treba spoštovati.«

Odgovornost za ničnost pravnega posla je prevzel Barton, ki mu je občina vrnila vse fotografije, z občino pa so se dogovorili za vračilo plačil v določenem roku. Ker so bile fotografije že uporabljene v člankih, dejansko vračilo ni mogoče, zato fotograf razmišlja, da bi fotografije pustil za arhiv, javno jih je tudi objavil na spletu. Oba vpletena – župan in fotograf – pravita, da imata mirno vest, saj so bile fotografske storitve ugodne, zakonodajo pa kljub negodovanju spoštujeta.

Občinski svetnik Jože Panič za člana občinske volilne komisije Ljutomer imenoval svojega očeta

Iz prijave, ki jo je februarja 2015 prejela KPK, lahko razberemo kar nekaj obtožb kršitev nasprotja interesov v občini Ljutomer. Županja Olga Karba je s svojo listo dobila 40-odstotno podporo v občinskem svetu in oblikovala večinsko koalicijo, s čimer naj bi izpodrinila opozicijo tako v organih in komisijah kot v svetih javnih zavodov. Tako naj bi bil v enem svetu krajevne skupnosti (KS) predsednik njen partner, v drugem svetu KS pa njen svak. V občinski volilni komisiji (OVK) ima med koalicijskimi člani županja svojega partnerja, za namestnika pa svojo sestro. Prav tako naj bi v nadzornem odboru občine sedeli zgolj člani njene koalicije, s čimer naj bi si županja privatizirala lokalno skupnost.

Do teh obtožb se komisija ni opredeljevala, saj ne spadajo neposredno v domet zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Zaradi neodzivnosti županje jih tudi mi nismo mogli neodvisno preveriti. Se je pa KPK opredelila do obtožbe, da naj bi bil občinski svetnik Jože Panič, član Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI), prisoten na glasovanju, kjer so odločali o imenovanju njegovega očeta na mesto predsednika OVK.

Pri tem je komisija potrdila sum kršitve nasprotja interesov, saj je svetnik Jože Panič najprej 4. novembra 2014 odločal in glasoval o uvrstitvi svojega očeta Jožefa Paniča med kandidate za OVK, nato pa je na 1. občinski seji 12. novembra 2014 zanj tudi glasoval. Jožef Panič je s tem postal predsednik OVK, in ker je sodelovanje pri OVK plačano, pridobil tudi premoženjsko korist.

Izpostaviti moramo, da predsedovanje Jožeta Paniča KMVVI ne pomeni, da njegov oče zaradi zakonodaje ne bi mogel priti do mesta predsednika OVK, saj zakonodaja tega ne onemogoča. Jože Panič bi se moral zgolj izločiti iz vseh postopkov v zvezi z imenovanjem svojega očeta oziroma bi o sorodstveni povezavi moral obvestiti svojo nadrejeno (županjo), ki bi presodila o tveganju za kršitev nasprotja interesov, do takrat pa prenehati z udejstvovanjem v zadevi. Svetnik Panič pred glasovanjem tega ni storil.

Prav tako se ni odzval niti na poziv komisije k izjasnitvi. V molk se je zavil tudi ob naših vprašanjih. Prav tako se na naša vprašanja za pojasnila ni odzvala niti županja mag. Olga Karba kljub zatrdilu občinske tajnice, da lahko pričakujemo njihov klic. Glede na javno dostopne podatke pa se situacija kljub ugotovljenim nepravilnostim ni spremenila: Jožef Panič je še vedno predsednik OVK, njegov sin Jože Panič pa predsednik KMVVI in član občinskega sveta.

Pri raziskovanju za ta prispevek je pomagala Pija Kapitanovič.

Nastanek tega članka ste omogočili bralci z donacijami. Podpri Pod črto

Deli zgodbo 1 komentarVeč iz teme: Nasprotja interesov

Sistematično objavljamo ugotovitve protikorupcijske komisije v primerih nepotizma, dajanja poslov na podlagi družinskih vezi in ostalih nezakonitih ravnanj javnih uslužbencev.

9 prispevkov

Protikorupcijska komisija se pri nasprotjih interesov ukvarja z banalnostmi

Komisija za preprečevanje korupcije zapravlja čas in resurse za preiskovanje minornih kršitev javnih funkcionarjev. Glavni razlog za to je stalno …

Tema: Nasprotja interesov
Članek,

Javni uslužbenci in funkcionarji, ki so se znašli v nasprotju interesov (sedmi del)

KPK je ugotovila nepravilnosti pri zaposlitvi županovega sorodnika v občini Lovrenc na Pohorju, kadrovanju v piranskem javnem podjetju ter volitvah …

Tema: Nasprotja interesov
Članek,

1 komentar

Peter Golob 26. 7. 2016, 16.20

Na MZZ imajo tudi en šolski primer nasprotja interesov, ko je bil za veleposlanika v Vatikanu izbran malteški vitez Tomaž Kunstelj, akreditiran pa bo tudi pri svojem Suverenem malteškem viteškem redu. Tudi ko je kot predsednik Kadrovske komisije MZZ odločal o svojih protikandidatih za to mesto je bil v koliziji interesov, dal pa si je celo umakniti pogoj znanja italijanščine na višji ravni. KPK ni videla nobene kolizije interesov. Več na: https://petergolob.wordpress.com/2016/05/30/bizarno-drzava-tozi-samo-sebe-da-bi-prikrila-svoje-nezakonitosti/

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zadnje objavljeno