Avtor: Tanja Pirnat

64 prispevkov, zadnji 5. 9. 2018

Vodovod Brezovica pri Borovnici

Vodovod Brezovica pri Borovnici je eden izmed najbolj oporečnih vodovodov v Sloveniji.

Tema: Varstvo okolja
Članek,

Vodovod Obršje

Vodovod Obršje je eden izmed najbolj oporečnih vodovodov v Sloveniji.

Tema: Varstvo okolja
Članek,

Vodovod Trpčane

Vodovod Trpčane je eden izmed najbolj oporečnih vodovodov v Sloveniji.

Tema: Varstvo okolja
Članek,

Vodovod Hotična

Vodovod Hotična je eden izmed najbolj oporečnih vodovodov v Sloveniji.

Tema: Varstvo okolja
Članek,

Vodovod Dolenji Novaki

Vodovod Dolenji Novaki je eden izmed najbolj oporečnih vodovodov v Sloveniji.

Tema: Varstvo okolja
Članek,

Vodovod Brezovica

Vodovod Brezovica je eden izmed najbolj oporečnih vodovodov v Sloveniji.

Tema: Varstvo okolja
Članek,

Zakaj so koncesionarji dražji od javnih domov za starejše

Koncesionarji so dražji od javnih domov za starejše, ker stanovalcem zaračunavajo tudi stroške posojila za gradnjo doma. Višja cena za …

Tema: Socialna država, Zdravstvo
Članek,

Kateri domovi za starejše uporabljajo sistem upravljanja kakovosti

Dvaintrideset domov za starejše po državi samoiniciativno uporablja komercialne sisteme vodenja kakovosti.

Tema: Socialna država, Zdravstvo
Članek,

Domovi za starejše: premalo kadra za zdravstveno in za socialno oskrbo

V domovih za starejše je zaposlenih premalo ljudi, prav tako ne zagotavljamo ustrezne strukture kadra znotraj domov.

Tema: Socialna država, Zdravstvo
Članek,

Kateri domovi za starejše so kršili socialnovarstveno zakonodajo

Med letoma 2012 in 2017 je bilo izdanih 24 odločb socialne inšpekcije, največ zaradi kršitve kadrovskih normativov.

Tema: Socialna država
Članek,