Nenavadne odločitve tožilstva v sodnem postopku proti Podbregarju

Nekdanji direktor Sove je bil pred ljubljanskim okrožnim sodiščem oproščen več očitkov zlorabe položaja. Okoliščine, v katerih je tožilstvo odstopilo od pregona, so nenavadne.

Iztok Podbregar, v ozadju njegov zagovornik Aleksander Čeferin. Foto: Žurnal (fotografija objavljena z dovoljenjem)

Na podcrto.si smo decembra lani razkrili nenavadno izplačevanje denarja iz tajnega sklada Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) njenemu nekdanjemu direktorju Iztoku Podbregarju in njegovemu namestniku Boštjanu Šeficu. Podbregar je bil direktor Sove od junija 2002 do septembra 2006. Šefic pa je bil namestnik direktorja Sove od februarja 2004 do septembra 2007.

Sova je zaradi naših vprašanj o nenavadnih izplačilih Šeficu in Podbregarju, ki smo ji jih posredovali med pripravo članka, lani jeseni uvedla notranji nadzor in ga letos januarja tudi zaključila. Vendar vlada javnosti ne želi razkriti podrobnosti in ugotovitev nadzora.

Zaradi teh najnovejših očitkov o nepravilnostih smo na podcrto.si od sodišč zahtevali dokumentacijo o že zaključenih sodnih procesih zoper Iztoka Podbregarja. Proti Podbregarju je namreč policija leta 2007 podala več kazenskih ovadb zaradi domnevne zlorabe položaja. Podbregarju je bilo tako v kazenskem postopku, ki je potekal od leta 2007 pa vse do leta 2014, očitanih več kaznivih dejanj. V vseh postopkih, ki so že pravnomočni, je bil Podbregar oproščen. Na podcrto.si smo z zahtevo po dostopu do informacij javnega značaja pridobili sodni spis o postopku proti Podbregarju pred ljubljanskim okrožnim sodiščem in raziskali podrobnosti postopkov.

Podbregarju je zaradi kaznivega dejanja neupravičene uporabe v službi sodilo tudi ljubljansko okrajno sodišče. Vendar pa je to sodišče zavrnilo našo zahtevo za posredovanje sodnega spisa v zadevi.

Vsi očitki Podbregarju

Sodni postopki proti Podbregarju so se začeli po tem, ko je posebna vladna skupina leta 2007 pregledala delovanje Sove v času Podbregarjevega vodenja. Ta vladna skupina je nato v svojem poročilu opozorila na več domnevnih zlorab sredstev iz tajnega sklada Sove. Na podlagi poročila je policija spisala več kazenskih ovadb, ki so svoj epilog doživele na sodišču.

Podbregar je bil v vseh že končanih postopkih proti njemu oproščen. Po pregledu sodnega spisa v postopkih proti njemu pa se poraja dvom v delo tožilca.

Podbregarju so sodili zaradi sledečih sumov kaznivega dejanja:

Sporen nakup ure za nekdanjega uslužbenca Sove

Iztok Podbregar je po obtožbi ljubljanskega tožilstva sodeč januarja 2004 odobril izplačilo 550.000 takratnih tolarjev za nakup ročne ure kot darilo uslužbencu Sove, ki se je takrat upokojil. Nakup je bil uradno prikazan kot mednarodno sodelovanje Sove. Kot je razvidno iz sodnega spisa o zadevi, je kot uradni predlagatelj nakupa ročne ure na dokumentih Sove naveden takratni namestnik Podbregarja Boštjan Šefic. Podbregar je podpisan kot tisti, ki je nakup odobril.

Sredstva iz tajnega sklada Sove so lahko namenjena le za tajno delovanje agencije. Zato po mnenju tožilstva Sova sredstev iz sklada ne bi smela porabiti za nakup ure za nekdanjega uslužbenca. Tožilstvo je tako Podbregarju očitalo kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja.

Kot je razvidno iz sodnega spisa, je tožilec Matej Peterca februarja 2014 umaknil obtožbo proti Podbregarju v tej zadevi, saj je zadeva zastarala. Policija je kazensko ovadbo o zadevi sicer vložila že junija 2007.

Plačilo za letalsko karto Drnovškovega zdravilca

V isti kazenski ovadbi kot v zgornjem primeru je policija Podbregarju očitala tudi zlorabo položaja zaradi nakupa letalske vozovnice za indijskega zdravilca Sadananda Sardeshmukha. Zdravilec je julija 2005 prišel na obisk k takratnemu predsedniku Janezu Drnovšku. Letalsko karto za obisk  je kupila Sova s sredstevi tajnega sklada.

Tožilstvo je tudi v tem primeru menilo, da Sova vozovnice ne bi smela kupiti s sredstvi iz tajnega sklada agencije. Prihod zdravilca naj namreč ne bi bil povezan s tajnim delovanjem Sove.

Podbregar je v zagovoru na sodišču povedal, da je Drnovškovo zdravljenje raka v tujini financirala ameriška obveščevalna agencija CIA. CIA naj bi bila po Podbregarjevem pričanju zaradi zdravilca v skrbeh, saj bi lahko alternativna zdravila ogrozila Drnovškovo zdravje. Obenem bi se lahko ločina, kateri je pripadal zdravilec, ukvarjala celo z bioterorizmom.

Kot je zatrdil Podbregar, naj bi mu CIA naročila rekrutacijo indijskega zdravilca za obveščevalne namene. Sova naj bi vozovnico kupila zato, da bi lahko nato v Sloveniji opravila razgovore z zdravilcem in z njim vzpostavila sodelovanje.

Iz Sove so tožistvu sporočili, da razen podatkov o letalski karti o tej akciji v Sovi ne obstajajo nikakršni dokumenti. Je pa Podbregarjevo zgodbo na sodišču na glavni obravnavi leta 2014 potrdil nekdanji vodja mednarodnega sodelovanja v Sovi Denis Poljak. Kot smo razkrili na podcrto.si, je bil Poljak leta 2013 obsojen zaradi izdajanja tajnih podatkov Sove.

Tožilstvo je nato pred izdajo sodbe umaknilo obtožbe proti Podbregarju v zvezi z nakupom letalske vozovnice z obrazložitvijo, da dokazi niso potrdili, da bi Podbregar storil kaznivo dejanje.

Plačilu Dragu Feršu za delovanje v Bosni

Policija je decembra 2007 proti Podbregarju vložila še eno kazensko ovadbo zaradi zlorabe uradnega položaja, ki je temeljila na ugotovitvah poročila vladne skupine. Podbregar naj bi svoj položaj zlorabil s tem, da je Dragu Feršu iz tajnega sklada »na roke« izplačal 126.300 evrov za Ferševo delovanje v Bosni, pri tem pa od tega zneska ni odvedel davkov in prispevkov v višini dobrih 41.000 evrov.

Drago Ferš je nekdanji direktor Sove, ki je agencijo vodil med letoma 1993 in 1999. V začetku leta 2004 ga je, takrat že upokojenega, vlada s sklepom na predlog urada visokega predstavnika v Bosni napotila na delo v Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE). Ferš je kot član OVSE v Bosni nadziral reformo bosanskih obveščevalnih služb.

Ker je šlo za uradno delovanje Ferša v Bosni, mu po mnenju tožilstva Sova 126.300 evrov ne bi smela izplačati iz tajnega sklada. S Feršem bi morala skleniti pogodbo in od te vsote odvesti davke in prispevke ter Feršu izplačati preostanek denarja.

Drago Ferš je septembra 2012 v pričanju pred preiskovalnim sodnikom povedal, da  naj bi v resnici pod krinko uradnega delovanja v OVSE vohunil za Sovo. Zato naj bi bil upravičen do sredstev iz tajnega sklada Sove.

Tako kot v primeru letalske karte za Drnovškovega zdravilca je Feršev zagovor potrdil nekdanji vodja mednarodnega sodelovanja Denis Poljak. Prav Poljak je bil po lastnih besedah tisti iz Sove, ki je Feršu izročal denar iz tajnega sklada. Kot rečeno, je bil Poljak leta 2013 sicer obsojen zaradi izdajanja tajnih podatkov Sove.

Tožilec je pričanju Ferša in Poljaka verjel ter marca 2013 odstopil od kazenskega pregona proti Podbregarju v tej zadevi. Pričanji obeh je tožilec namreč ocenil kot kredibilni.

Nenavaden račun

Tožilstvu je Iztoku Podbregarju očitalo tudi, da si je prek lažnega računa neupravičeno izplačal 1585 evrov iz tajnega sklada. Septembra 2006 je po trditvah tožilstva Podbregar vodji operativnega sektorja v Sovi prinesel fotokopijo lažnega računa podjetja Totem. Vodja operativnega sektorja je bil pristojen za odobritev izplačil direktorju Sove. Podbregar naj bi po trditvah tožilstva vedel, da bo vodja operativnega sektorja zaradi nadrejenega položaja Podbregarja »odobril izplačilo avtomatično, ne da bi kakor koli preverjal upravičenost izplačila«.

Račun podjetja Totem je bil po mnenju tožilstva lažen. Takratni direktor Totema je povedal, da družba omenjenega računa ni nikoli izdala. Na računu prav tako nista bila naveden niti naslovnik niti namen izplačila.

Podbregar je tožilstvu povedal, da je v tistem času odhajal iz agencije in se je zato opiral na pomoč svojih namestnikov in drugih ožjih sodelavcev. Za družbo Totem Podbregar po lastnih besedah ni še nikoli slišal, računa pa sam v Sovo ni prinesel. Podbregar je podvomil tudi v verodostojnost dokumentov.

Kot gre sklepati iz sodnega spisa, so na glavni obravnavi prek zaslišanja prič ugotovili, da bi lahko šlo za račun za nakup službenega računalnika Podbregarju. Tožilstvo je tudi v tem primeru leta 2014 na glavni obravnavi umaknilo obtožbo proti Podbregarju.

Izplačila Podbregarju za sodelovanje s tujimi tajnimi službami

Podbregar naj bi si po trditvah tožilstva med julijem 2005 in decembrom 2005 iz tajnega sklada izplačal povračilo lastnih stroškov v skupni višini 7850 evrov z obrazložitvijo, da gre za stroške, nastale s stiki s predstavniki tujih tajnih služb. Maja 2006 pa naj bi si iz istega razloga izplačal še 200 evrov.

Po ugotovitvah tožilstva Podbregar ni predložil računov oziroma ostalih dokazil, kako so ti stroški nastali. To bi sodeč po notranjem pravilniku moral storiti. Prav tako v Sovi niso našli poročil, za kakšna srečanja s predstavniki tajnih služb naj bi šlo.

Podbregar se je na sodišču zagovarjal, da se ne spominja razloga za izplačilo 200 evrov maja 2006. Glede ostalih 7850 evrov pa je povedal, da jih za svoje operativno delovanje v resnici dobila uslužbenka Sove, ki je delala v kabinetu takratnega predsednika Janeza Drnovška.

Tožilstvo je na glavni obravnavi leta 2014 umaknilo tudi to obtožbo zoper Podbregarja.

Plačila za najemnino

Ista uslužbenka Sove je bila vpletena tudi v zadnje kaznivo dejanje, ki ga je tožilstvo očitalo Podbregarju. Podbregar je odredil plačevanje najemnine in stroškov iz tajnega sklada za stanovanje, v katerem je prebivala omenjena uslužbenka.

Po pravilih Sove lahko agencija plačuje le za stanovanja, ki se uporabljajo kot »konspirativke« – torej za stanovanja, ki jih agenti Sove uporabljajo pri svojem delu, na primer za dobivanje z viri. Uslužbenka Sove bi morala v skladu s svojo najemno pogodbo stroške kriti sama. Sova je uslužbenki za najemnino in stroške med oktobrom 2003 in marcem 2004 plačala 2111 evrov.

Uslužbenka Sove, ki ji je Podbregar plačeval stanovanje, je v sodnem postopku povedala, da je morala biti Drnovšku stalno na voljo. Zato je v okviru svojega dela potrebovala stanovanje v Ljubljani. Stanovanje pa je po lastnih besedah uporabljala le takrat, ko je morala biti Drnovšku na razpolago.

Tožilec je marca 2013, pred glavno obravnavo na sodišču, odstopil od pregona proti Podbregarju v tej zadevi. Glede na to, da je uslužbenka po lastnem pričanju stanovanje uporabljala za službene naloge, je tožilec ocenil, da Podbregar z odobritvijo plačila najemnine iz tajnega sklada ni storil kaznivega dejanja.

Tožilec verjel pričanjem

Prvo vprašanje, ki se postavlja v zvezi s postopki proti Podbregarju, je, zakaj so trajali tako dolgo. Kot že navedeno, so bile kazenske ovadbe proti nekdanjemu direktorju Sove vložene 2007, glavna obravnava na sodišču pa se je začele šele leta 2014. Počasni postopki so imeli za posledico zastaranje ene izmed zadev – sporen nakup ure iz sredstev tajnega sklada za sodelavca Sove, ki se je upokojil.

Tožilca v zadevi, Mateja Peterco, smo neposredno prek elektronske pošte in prek ljubljanskega okrožnega tožilstva zaprosili za komentar sojenja in njegovega dela. Peterca nam ni odgovoril. Predsednica ljubljanskega okrožnega tožilstva Tamara Gregorčič nam je povedala, da postopka ne morejo komentirati, saj je bila obravnava tajna.

Vsi do zdaj zaključeni kazenski postopki so imeli skupno značilnost. Podbregar je odobril izplačilo sredstev iz tajnega sklada, na Sovi pa niso našli dokumentov, ki bi podpirali upravičen namen porabe izplačila.

V primeru indijskega zdravilca na primer je Sova razpolagala le z letalsko vozovnico zanj. Dokumentov, ki bi pojasnili namen plačila za vozovnico, pa ni bilo.

Podobno je bilo tudi pri povrnitvi stroškov Podbregarju za domnevna srečanja s predstavniki tujih tajnih služb. Zapisnikov srečanj na Sovi ni. Obenem pa se je izkazalo, da je bil ta denar v resnici namenjen sodelavki Janeza Drnovška. Torej ne za srečanje s tujimi tajnimi službami.

Tožilec Peterca se je moral tako opirati na pričanja zaposlenih v Sovi. Vprašanje pa je, kako verodostojna so ta pričanja. Na primer, tako v primeru nakupa letalske vozovnice kot plačila Dragu Feršu za delo v Bosni je navedbe obtoženega Podbregarja oziroma Ferša potrdila ključna priča Denis Poljak. Toda, kot smo poročali, je bil Poljak nekje med letoma 2007 in 2010 odpuščen iz Sove, leta 2013 pa še obsojen zaradi izdajanja tajnih podatkov. Tožilec Peterca sodeč po pridobljenih dokumentih iz sodnega spisa ni nikoli podvomil v kredibilnost Poljaka.

Peterca v vsaj enem postopku, pri plačilu 126.300 evrov Dragu Feršu, celo podaja nasprotujoče si argumente. Najprej zapiše, da Ferš tega denarja v nobenem primeru ne bi smel dobiti izplačanega iz tajnega sklada »na roko« – četudi je ob svojem delovanju v OVSE v Bosni vohunil za Sovo. Izplačilo teh sredstev je namreč z uradnim sklepom potrdila vlada, zato bi morala Sova s Feršem skleniti pogodbo o delu in od zneska odvesti davke in prispevke. Nato pa v odstopu od pregona proti Podbregarju zaradi izplačila teh sredstev tožilec Peterca zapiše, da je bilo izplačilo iz tajnega sklada upravičeno, ker je Ferš v Bosni tajno deloval.

Tožilec Peterca se glede na pridobljene podatke iz spisa sodeč tudi ni preveč trudil z zbiranjem možnih dokazov v postopku. V primeru z indijskim zdravilcem je Podbregar na primer trdil, da je zdravljenje Drnovška v tujini financirala ameriška obveščevalna služba CIA. Tožilec bi lahko pridobil uradne podatke o tem,  kje v tujini se je Drnovšek zdravil in ali je to zdravljenje financiral slovenski proračun oziroma zavod za zdravstveno zavarovanje.

Podobno je s primerom Drago Ferš. Ferš je pred preiskovalnim sodnikom pričal, da mu je naloge za zbiranje informacij posredovalo tudi zunanje ministrstvo. Tožilec bi lahko od ministrstva pridobil to dokumentacijo. Namesto tega je tožilec Peterca verjel zagovoru Draga Ferša. Težko bi trdili, da je bil Ferš neodvisna priča v zadevi. S svojim delom v Bosni je zaslužil za dobrih 41.000 evrov več, kot bi zaslužil v primeru, če bi Sova z njim sklenila pogodbo o delu in od bruto plačila 126.300 evrov odtegnila davke in prispevke.

Tožilec Peterca je na koncu Podbregarja tudi rešil pred obsodbo. Namesto da bi namreč presojanje dokazov in izjav prič prepustil sodišču, je bodisi pred začetkom sojenja bodisi sredi glavne obravnave odstopil od pregona. S tem pa sodišču ni dal druge možnosti, kot da zaradi odstopa tožilstva od pregona Podbregarju izreče oprostilno sodbo.

Pometanje pod preprogo

Kot smo decembra lani razkrili na podcrto.si, se nenavadno obravnavanje zadev, v katere je vpleten Iztok Podbregar, nadaljuje. Na podcrto.si smo razkrili domnevno sporno izplačevanje več 10.000 evrov sredstev iz tajnega sklada Sove Podbregarju in njegovemu nekdanjemu namestniku na položaju direktorja Sove Boštjanu Šeficu. Po navedbah naših virov je bil denar namenjen tajnim sodelavcem agencije, katerim bi morala Šefic in Podbregar predati ta sredstva.

Toda, kot sta ugotovila poznejša direktor in namestnik Sove Andrej Rupnik in Darko Stare, omenjeni tajni sodelavci v času, ko sta Podbregar in Šefic zanje dvigovala denar, niso več sodelovali z agencijo. Zato obstaja sum, da sta nekdanji direktor Sove Iztok Podbregar in njegov namestnik Boštjan Šefic ta sredstva zadržala zase.

Višina sredstev, ki naj bi si jih na tak način izplačala Podbregar in Šefic, je po navedbah nekaterih naših virov znašala nekaj 10.000 evrov, po navedbah drugih virov pa celo več 100.000 evrov. Trenutni direktor Sove Zoran Klemenčič je po tem, ko smo ga opozorili na sporna izplačila, odredil notranji nadzor v agenciji. A izsledkov nadzora vlada javnosti noče razkriti.

Šefic in Podbregar sta za podcrto.si zanikala kakršnekoli nepravilnosti pri izplačilih iz tajnega sklada. Podbregar je trenutno dekan Fakultete za organizacijske vede, ki je del mariborske univerze, Šefic pa državni sekretar na notranjem ministrstvu.

Vsi članki o nepravilnostih v Sovi:

Šefic in Podbregar domnevno prejemnika nenavadnih izplačil iz tajnega fonda SOVA

Vlada sporna izplačila iz tajnega fonda Sove pometa pod preprogo

Bivši vodja Sove Podbregar: Zdravljenje Drnovška je financirala CIA

Sojenje Podbregarju: ključna priča obsojena zaradi izdaje tajnih podatkov

Pričanje: Bivši direktor Sove Ferš pod krinko OVSE vohunil v Bosni

Nastanek tega članka ste omogočili bralci z donacijami. Podpri Pod črto

Več o: #Denis Poljak #Drago Ferš #Iztok Podbregar #sova

Deli zgodbo 0 komentarjevVeč iz teme: Nadzor nad delom represivnih organov

Nadzorujemo, ali policija in ostali represivni organu svoje delo opravljajo zakonito in v skladu z etičnimi standardi.

63 prispevkov

Črni fond: Zavod Pod črto zmagal v sodnem sporu s Sovo

Januarja je višje sodišče Zavodu Pod črto pravnomočno dovolilo ponovno objavo člankov o sporni porabi sredstev iz črnega fonda Sove …

Tema: Nadzor nad delom represivnih organov
Sporočilo uredništva,

Primer Marina: pravnomočna izločitev dela dokazov, MNZ uvedel nadzor v policiji

Delovanje policistov pod krinko pri preiskovanju romunskih trgovcev z ljudmi je bilo nezakonito, je pravnomočno odločilo sodišče. Notranje ministrstvo je …

Tema: Nadzor nad delom represivnih organov
Članek,

0 komentarjev

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zadnje objavljeno