Vlada sporna izplačila iz tajnega fonda Sove pometa pod preprogo

Vlada javnosti ne želi pojasniti, kaj je ugotovil notranji nadzor v Sovi glede nenavadnih izplačil nekdanjemu direktorju tajne službe Podbregarju in njegovemu namestniku Šeficu.

Boštjan Šefic. Foto: Barbara Žejavac/arhiv Državnega zbora
Nekdanji namestnik direktorja Sove Boštjan Šefic, ki naj bi dobil sporna izplačila iz tajnega fonda agencije, je trenutno državni sekretar na notranjem ministrstvu. Foto: Barbara Žejavac/arhiv Državnega zbora

Vlada javnosti ne bo pojasnila ugotovitev izrednega notranjega nadzora v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (SOVA) v zvezi z domnevnimi nenavadnimi izplačili iz tajnega sklada agencije nekdanjemu direktorju Sove Iztoku Podbregarju in njegovemu namestniku Boštjanu Šeficu. Vlada prav tako ne želi odgovoriti na vprašanje, ali oziroma kako bo ukrepala proti odgovornim, če je izredni notranji nadzor ugotovil nepravilnosti pri izplačevanju sredstev iz tajnega sklada.

Na podcrto.si smo decembra lani razkrili domnevno nenavadno izplačevanje več 10.000 evrov sredstev iz tajnega sklada Sove nekdanjemu direktorju Podbregarju in njegovemu namestniku Šeficu. Po navedbah naših virov je bil denar namenjen tajnim sodelavcem agencije, katerim bi morala Šefic in Podbregar predati ta sredstva.

Toda kot sta ugotovila poznejša direktor in namestnik Sove Andrej Rupnik in Darko Stare, omenjeni tajni sodelavci v času, ko sta Podbregar in Šefic zanje dvigovala denar, niso več sodelovali z agencijo. Zato obstaja sum, da sta nekdanji direktor Sove Iztok Podbregar in njegov namestnik Boštjan Šefic ta sredstva zadržala zase.

Višina sredstev, ki naj bi si jih na tak način izplačala Podbregar in Šefic, je po navedbah nekaterih naših virov znašala nekaj 10.000 evrov, po navedbah drugih virov pa celo več 100.000 evrov.

Podbregar, ki je bil direktor Sove od junija 2002 do septembra 2006, je te informacije v odgovoru podcrto.si označil za neresnične. Tudi Šefic, ki je bil namestnik direktorja Sove od februarja 2004 do septembra 2007, je zanikal resničnost informacij o spornih izplačilih. Andrej Rupnik, ki je Sovo vodil od septembra 2007 do julija 2010, pa je potrdil informacije naših virov o spornem izplačevanju sredstev Podbregarju in Šeficu. Prav tako jih je potrdil Darko Stare, ki je bil namestnik direktorja agencije med novembrom 2007 in avgustom 2010.

Boštjan Šefic je kot državni sekretar na notranjem ministrstvu član trenutne slovenske vlade. Tudi Iztok Podbregar kot dekan Fakultete za informacijske vede Univerze v Mariboru danes zaseda javno funkcijo.

Vlada skriva ugotovitve nadzora

Po vprašanjih, ki smo jih na podcrto.si na Sovo naslovili lani poleti, je agencija oktobra sprožila izredni strokovni nadzor v zadevi. Nadzor je bil končan januarja letos, ugotovitve pa so označene kot tajne.

V oceni škodljivih posledic ob razkritju informacij o ugotovitvah nadzora je zapisano, da bi razkritje ugotovitev »nepoklicani osebi lahko hudo škodovalo varnosti ali interesom Republike Slovenije«. Razkritje bi lahko med drugim tudi »povzročilo hujši zunanjepolitični zaplet, zaradi razkritja dvojne kombinacije, odkritja oziroma prijetja tajnega sodelavca ter opravljanje drugih tajnih nalog agencije v tujini, odkrilo podatke o uporabi posebnih oblik pridobivanja podatkov, podatke o identiteti tajnih sodelavcev agencije in podatke o poslovanju posebnega sklada agencije«.

Na podcrto.si smo na Generalni sekretariat Vlade RS naslovili prošnjo za posredovanje ključnih ugotovitev nadzora v Sovi. Opozorili smo jih, da je v zadevo vpleten trenutni član vlade, zato so ugotovitve v zvezi s primerom v javnem interesu. Našo prošnjo so sredi marca zavrnili.

Vprašanja v zvezi s primerom je vladi postavil tudi poslanec državnega zbora Franc Trček. Trčka je v poslanskem vprašanju zanimalo, kako je vlada ukrepala ob razkritju zadeve v medijih, kako bo vlada zagotovila integriteto Sove in njeno ustrezno delovanje ter kaj bo storila v zvezi s članom vlade (Boštjanom Šeficem), če se bo izkazalo, da je bil v zadevo vpleten na koruptiven način.

Z vlade so mu 16. marca odgovorili, da je Sova odredila izredni notranji nadzor, »stališče agencije [pa] je, da ugotovitev nadzora agencija ne more javno predstaviti brez škode za izvajanje zakonsko določenih nalog agencije in posledično za varnostne, gospodarske in politične interese Republike Slovenije«.

Glede zagotovitve integritete in ustreznega delovanja Sove so na vladi Trčku odgovorili, da je bilo »finančno in materialno poslovanje agencije v obdobju 2005–2007 temeljito revidirano in nato urejeno v skladu s priporočili računskega sodišča, inšpekcije finančnega ministrstva, pa tudi Delovne skupine vlade za oceno dela Sove v obdobju 2007–2008. Poslovanje s sredstvi posebnega sklada v agenciji poteka danes na podlagi navodil, izdelanih na podlagi ukrepov in priporočil računskega sodišča in z vgrajenimi sistemi kontrol in drugimi ukrepi, ki omogočajo potrebne revizijske sledi pri poslovanju s sredstvi posebnega sklada.«

Na Trčkovo vprašanje, kaj bo vlada storila z Boštjanom Šeficem, ki je trenutno državni sekretar na notranjem ministrstvu, če se bo izkazalo njegovo koruptivno delovanje, pa so z vlade odgovorili le: »V odgovoru na prvo vprašanje je pojasnjeno, zakaj agencija konkretnih ugotovitev ne more javno predstaviti.«

Dokumentov ni več

Poročilo Sove v primeru izplačevanja sredstev iz tajnega sklada Šeficu in Podbregarju je obravnavala tudi Komisija državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (KNOVS). Predsednik KNOVS Branko Grims je za podcrto.si povedal, da so poročilo obravnavali 28. februarja. Ugotovili so, da je zaradi pomanjkanja dokumentov o izplačevanju sredstev iz tajnega sklada Sove »restitucija nemogoča«, zadeva pa je s kazenskopravnega vidika že zastarala. Iz ohranjenih dokumentov Sove pa po Grimsovih besedah ni razvidno nič takšnega, kar medijsko ni že znanega.

Andrej Rupnik in Darko Stare sta sicer že med svojim vodenjem Sove med letoma 2007 in 2010 preiskovala izplačila Podbregarju in Šeficu. Izsledke preiskave sta predala svojima naslednikoma v vodstvu Sove, Sebastjanu Selanu in Stanetu Štembergerju. Selan in Štemberger, ki sta Sovo vodila do leta 2012, po informacijah podcrto.si preiskave nista nadaljevala oziroma nista podala morebitnih kazenskih ovadb v zadevi. Niti Selan niti Štemberger nista odgovorila na prošnje podcrto.si za komentar zadeve. Štemberger je bil po naših informacijah sodeč vsaj do decembra 2016 še zaposlen v Sovi. Selan pa je agencijo že zapustil in je trenutno direktor Marine Portorož.

Nastanek tega članka ste omogočili bralci z donacijami. Podpri Pod črto

Deli zgodbo 3 komentarjiVeč iz teme: Nadzor nad delom represivnih organov

Nadzorujemo, ali policija in ostali represivni organu svoje delo opravljajo zakonito in v skladu z etičnimi standardi.

63 prispevkov

Črni fond: Zavod Pod črto zmagal v sodnem sporu s Sovo

Januarja je višje sodišče Zavodu Pod črto pravnomočno dovolilo ponovno objavo člankov o sporni porabi sredstev iz črnega fonda Sove …

Tema: Nadzor nad delom represivnih organov
Sporočilo uredništva,

Primer Marina: pravnomočna izločitev dela dokazov, MNZ uvedel nadzor v policiji

Delovanje policistov pod krinko pri preiskovanju romunskih trgovcev z ljudmi je bilo nezakonito, je pravnomočno odločilo sodišče. Notranje ministrstvo je …

Tema: Nadzor nad delom represivnih organov
Članek,

3 komentarji

Dež 23. 3. 2017, 19.24

Če bi bilo vaše pisanje neresnično, bi vas že tožila. Sploh Podbregar zelo rad hodi po sodiščih. Ker vas nista verjamem, da zapis temelji na resničnih dejstvih. Ker preiskujejo sami sebe ni za pričakovati, da bi si škodovali.

Andres 27. 3. 2017, 03.24

Psi eden drugega ščitijo.

TineStrela 29. 3. 2017, 11.49

"(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka pooblaščena skupina ne sme vpogledati v tisti del dokumentacije nadzorovane službe, iz katerega bi bilo lahko razvidno, da v postopku delujejo ali sodelujejo tajni delavci oziroma sodelavci po določbah ZKP, ZObr in ZSOVA oziroma bi bila lahko razkrita identiteta teh tajnih delavcev ali sodelavcev."
Nategnili so vas.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zadnje objavljeno