Inšpektorji prizanesljivi do nezakonitega izkoriščanja honorarnih sodelavcev na RTV Slovenija

Delovna inšpektorica je RTV Slovenija zaradi kršitev delovno-pravne zakonodaje pri sodelovanju s honorarnimi sodelavci izrekla le opozorilo. Na zaposlitev, ki jim po zakonu pripada, čaka še 270 sodelavcev.

04Pod_crto_RTV_foto_Mankica_kranjec-1
Foto: Mankica Kranjec

RTV Slovenija krši zakon o delovnih razmerjih (ZDR) s tem, ko več honorarnim sodelavcem omogoča delo »na podlagi pogodbe civilnega prava, pri čemer pa so obstajali vsi elementi delovnega razmerja […], to je vključenost v organizirani delovni proces delodajalca, delo na sistemiziranih delovnih mestih, osebno in nepretrgano opravljanje dela po navodilih in nadzorom delodajalca, kar je v nasprotju z 2. odstavkom 13. člena ZDR. […] Glede na to, da je delodajalec že pristopil k reševanju problematike, prekrškovni organ ocenjuje, da je opozorilo zadosten ukrep«.

Tako se bere opozorilo delovne inšpekcije RTV Slovenija in njenemu direktorju Marku Filiju zaradi nezakonitega izkoriščanja cenejših honorarnih sodelavcev za opravljanje enakih delovnih obveznosti, kot jih imajo redno zaposleni delavci.

Inšpektor bi lahko po zakonu RTV Sloveniji za vsakega takega honorarnega sodelavca izrekel od 3000 do 20.000 evrov kazni.

Spomnimo, kot smo poročali, RTV Slovenija že vrsto let od več 100 honorarnih sodelavcev zahteva opravljanje dolžnosti redno zaposlenih delavcev brez ustreznih pravic, ki izhajajo iz rednega delovnega razmerja. Honorarni sodelavci morajo tako kot redno zaposleni vsak dan hoditi v službo in delati po navodilih in pod nadzorom svojih nadrejenih, obenem pa nimajo pravic do plačane bolniške odsotnosti, dopusta, malice in prevoza na delo.

Razlog za sodelovanje s honorarnimi sodelavci so nižji stroški. Po ugotovitvah sindikata novinarjev Slovenije stane RTV Slovenijo redno zaposleni delavec v povprečju 6000 evrov več na leto kot honorarni sodelavec. Honorarni sodelavci imajo posledično tudi nižja neto izplačila od neto plač zaposlenih z enako izobrazbo in delovnimi nalogami.

Po ugotovitvah računskega sodišča je leta 2010 z RTV Slovenija sodelovalo 242 honorarnih sodelavcev, ki bi morali biti glede na naravo svojega dela redno zaposleni. Kot so nam sporočili iz službe za odnose z javnostjo pri RTV Slovenija, je ta številka do letos celo narasla na 270 takšnih sodelavcev.

Med letoma 2008 in 2014 je RTV Slovenija za pridobitev redne zaposlitve tožilo 77 sodelavcev. Do decembra lani je bilo zaključenih 48 postopkov V 32 primerih je sodišče ugotovilo nezakonitosti in RTV Slovenija naložilo zaposlitev sodelavca in povrnitev premalo izplačanih plač za nazaj. Tem sodelavcem je RTV Slovenija do decembra lani izplačala skupno za 466.000 evrov odškodnin. Šestnajst tožečih je tožbo izgubilo.

Kljub sistematičnim kršitvam delovnopravne zakonodaje in izgubljenim tožbam so delovni inšpektorji RTV Slovenija izrekli le opozorilo, s pojasnilom, da je RTV Slovenija že »pristopila k reševanju problematike«. Na inšpektorat za delo smo se zato obrnili z vprašanjem, kakšne ukrepe za prenehanje nezakonitega izkoriščanja honorarnih sodelavcev jim je predstavila javna televizija, ki se večinsko financira iz davkoplačevalskega denarja, in do kdaj morajo biti ti ukrepi izvedeni.

»V konkretnem primeru je bila inšpektorica seznanjena z načrtom zaposlovanja stalnih honorarnih sodelavcev, pri odločitvi za ukrep je upoštevala tudi omejitve pri zaposlovanju, ki jih delodajalcu postavlja zakon o uravnoteženju javnih financ ter druge pogoje in možnosti za zaposlovanje honorarnih sodelavcev. Rok za izpolnitev ukrepov v opozorilu ni določen, izpolnjevanje ukrepov pa inšpektor preverja s ponovnimi (kontrolnimi) nadzori oziroma s poročanjem delodajalca o izpolnjevanju ukrepov,« so nam sporočili z inšpektorata.

Poudarili so še, da »je usmerjenost inšpektorata prvenstveno – kadar je to mogoče – v urejanje in šele naknadno v kaznovanje«.

RTV Slovenija po njihovih besedah tudi stalno nadzirajo. Če se kršitve stopnjujejo ali nadaljujejo, pa lahko inšpektor svoje ukrepe stopnjuje.

Z vprašanjem, kakšen načrt zaposlovanja honorarnih sodelavcev so predstavili inšpektorjem, smo se obrnili tudi na RTV Slovenija. Kot so nam povedali, že od leta 2011 izvajajo »proces urejevanja statusa dolgoletnih stalnih honorarnih sodelavcev, ki izpolnjujejo pogoje za zaposlitev, s postopnim zaposlovanjem. Tako rešujemo problem, ki je nastal pred mnogimi leti, obenem pa je vodstvo sprejelo ukrepe, ki preprečujejo ustvarjanje novih stalnih honorarnih sodelavcev«.

V prihodnjih dveh letih nameravajo zaposliti 270 honorarnih sodelavcev, ki izpolnjujejo pogoje za redno zaposlitev. Prvi »večji krog zaposlovanja« stalnih honorarnih sodelavcev bo predvidoma izveden do konca leta 2016, a ker konkretnega načrta za to še nimajo, točnega datuma še ne morejo podati. Takojšnja zaposlitev vseh stalnih honorarnih sodelavcev pa bi bila za RTV Slovenija trenutno finančno nevzdržna, čeprav, kot so sporočili, preučujejo tudi »možnost izvedbe tega scenarija«. Dodali so še, da postopno zaposlovanje honorarnih sodelavcev podpira svet delavcev javnega radia in televizije.

Prekomerno delo zaposlenih

Februarja letos je delovni inšpektorat RTV Slovenija izdal tudi odločbo zaradi neupoštevanja določb o delovnem času zaposlenih v oddajnem centru. Delodajalec mora namreč po ZDR zaposlenim v obdobju 24 ur zagotoviti pravico do počitka, ki traja nepretrgoma vsaj 11 ur. V oddajnem centru, ki skrbi za oddajanje radijskih in televizijskih signalov, pa enemu izmed delavcev kar šestkrat med januarjem in majem 2014 tak počitek ni bil omogočen.

Kako je prišlo do te kršitve? »Nekateri vodje skupin, ki razporejajo delavce, niso upoštevali določb Zakona o delovnih razmerjih in Kolektivne pogodbe javnega zavoda RTV Slovenija, ki se nanašajo na minimalni dnevni počitek delavca,« so nam odgovorili z RTV Slovenija.

Po odločbi inšpektorata je vodstvo oddajnega centra »ponovno opozorilo vse vodje delovnih skupin, da pri razporejanju delavcev upoštevajo minimalni dnevni počitek. Uvedena je bila tudi strožja interna kontrola delovnih planov. Kršitev je bila odpravljena v roku, ki ga je z odločbo določila delovna inšpektorica, o čemer je bila tudi obveščena,« so nam še sporočili z RTV Slovenija.

Ugotovitve inspektorata za delo pri nadzoru na RTV Slovenija

Nastanek tega članka ste omogočili bralci z donacijami. Podpri Pod črto

Deli zgodbo 3 komentarjiVeč iz teme: Mediji

Analiziramo stanje in anomalije na slovenskem medijskem trgu.

75 prispevkov

Vladavina prava: poročilo evropske komisije citira naše ugotovitve o medijih

Poročilo opozarja na neučinkovit kazenski pregon korupcije ter netransparentno lastništvo in financiranje medijev v Sloveniji.

Tema: Kriminal, Mediji
Članek,

Nadzorniki: Popovič je zlorabil občinsko glasilo za volilno kampanjo

Nadzorni odbor koprske občine je ugotovil vrsto nepravilnosti pri delovanju občinskega glasila in s tem potrdil ugotovitve preiskave Pod črto …

Tema: Mediji
Članek,

3 komentarji

Ajdovska vila 22. 6. 2015, 14.55

Kršitev pač ni bila odpravljena, če delavcem (vsem, na katere se nanaša kršitev) ni bil izročen predlog pogodbe o zaposlitvi.

Prekarni delavec RTV 24. 6. 2015, 11.11

"Kršitev je bila odpravljena v roku, ki ga je z odločbo določila delovna inšpektorica, o čemer je bila tudi obveščena,« so nam še sporočili z RTV Slovenija."

...kršitve pravice do počitka, za honorarne sodelavce, sploh sektor produkcija, so stalnica in se ni nič spremenilo od leta 2011 pa do danes...

Anže Voh Boštic 24. 6. 2015, 12.31

Imate kakšen dokaz za to? Npr. novejše urnike dela? Če imate in nam jih posredujete na info@podcrto.si bi se z veseljem poglobili v zadevo.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zadnje objavljeno