Infografika: Mediji Martina Odlazka

Kateri mediji, posamezniki in podjetja tvorijo najbolj kompleksno lastniško "hobotnico" pri nas: skupino Media24? Oglejte si v infografiki.

V naši novi preiskavi medijskega lastništva smo ugotavljali, zakaj lahko v Sloveniji deluje medijska skupina, ki združuje dejavnosti tiska, radia in televizije, čeprav medijski zakon v Sloveniji prepoveduje takšno združevanje. Izdajatelj dnevnega časopisa ne sme izdajati še radijskega ali televizijskega programa, nezdružljivi sta tudi radijska in televizijska dejavnost (izdajatelj radia ne sme opravljati televizijske dejavnosti in obratno).

Skupina Media24 je navzoča na vseh omenjenih področjih. Izdaja več kot šestdeset različnih medijev: revije, časopise, radijske postaje, spletna mesta in eno televizijo. Omenjenih medijev pa ne izdaja eno medijsko podjetje, kar bi bilo očitno nezakonito. Namesto tega imajo mediji v skupini Media24 več kot deset različnih izdajateljev, ki so prepleteni v kompleksno lastniško mrežo. To mrežo pa domnevno nadzoruje en ključni lastnik: podjetnik Martin Odlazek in njegovi družinski člani.

V preiskavo smo najprej vključili medije, ki so objavljeni na spletnem mestu Media24. Nato smo jim dodali še nekatere dodatne medije, ki so vpisani v medijskem razvidu in imajo iste izdajatelje ali lastnike kot mediji v skupini Media24. Nastala je obsežna lastniška »hobotnica«, v kateri smo našteli več kot petdeset različnih podjetij in posameznikov, ki so vključeni v skupino Media24 – kot lastniki, solastniki, sodelavci ali sorodniki.

Zbrane podatke smo pred objavo prečistili, poenostavili in izpustili vse deležnike, pri katerih ni bilo mogoče dovolj zanesljivo potrditi povezave z družino Odlazek. Infografike smo razdelili na glavne medijske stebre, na katerih sloni Media24. Podatke pa smo iz medijskega razvida in poslovnih registrov nazadnje zajeli septembra letos.

S tako kompleksno lastniško strukturo so se hoteli v skupini Media24 po mnenju več naših sogovornikov izogniti omejitvam medijske zakonodaje. Zakon posamičnim izdajateljem sicer prepoveduje hkratno opravljanje časopisne, radijske in televizijske dejavnosti. Toda takšna omejitev po razlagi ministrstva za kulturo ne velja za medijske lastnike. Medijski lastniki lahko za vsako dejavnost ustanovijo ali prevzamejo drugega izdajatelja, od katerih pri enem izdajajo časopis, pri drugem radie in pri tretjem televizijski program. Na ta način pa je mogoče v Sloveniji zelo preprosto izigrati medijsko zakonodajo in neomejeno kopičiti medijsko lastništvo.

V spodnjih infografikah po sklopih predstavljamo ključne dele Odlazkove medijske skupine Media24.

Salomon: revije in televizija

Skupina Media24 je zrasla iz Salomonovega oglasnika, ki je bil kmalu po osamosvojitvi ključna platforma za izmenjavo blaga in dobrin. Salomonov oglasnik še vedno izhaja in po njem se imenuje tudi njegov izdajatelj: Salomon.

Salomon je največje podjetje v skupini Media24. Tam je zaposlena večina od skoraj 800 delavcev v skupini Media24, med katerimi so poleg novinarjev in drugih medijskih delavcev še tiskarji, administratorji in invalidi. Odlazkovi namreč ne opravljajo samo medijske dejavnosti, saj so med njihovimi področji tudi tisk, distribucija ter zbiranje in predelava odpadkov.

Salomon je po podatkih iz medijskega razvida največji izdajatelj revij v skupini Media24. Večina najbolj znanih revij v skupini Media24 izhaja še iz nekdanjega največjega revialnega založnika Delo revije, ki je končal v stečaju leta 2012. Med najbolj znanimi naslovi so Zarja/Jana, Vklop/Stop, Naša žena/Ženska in športni dnevnik Ekipa/SN. So tudi lastniki podjetja Veseljak TV, ki izdaja televizijo TV Veseljak.

Salomon družina Odlazek obvladuje prek Eurofita: družinskega podjetja, ki je v lasti Martina Odlazka in njegovih sedmih otrok.

Največji posamični delež ima Martin Odlazek (44 odstotkov), ostali deleži (vsak po osem odstotkov) so napisani na otroke, med katerimi jih je nekaj še mladoletnih. Eurofit ni neposredni lastnik Salomona, temveč je v Salomonu udeležen prek Dolenjskega lista, ki izdaja regionalni tednik z istim imenom. Preostali delež Salomona (približno 45 odstotkov) ima državna družba za upravljanje s terjatvami bank ali »slaba banka«, ki je ta delež jeseni 2018 kupila na javni dražbi po stečaju skupine Krater, predhodnice Media24.

RGL: radijski steber skupine

Salomon je tudi največji posamični (tretjinski) lastnik podjetja RGL, ki predstavlja radijski steber v skupini Media24.

RGL je v medijskem razvidu vpisan kot izdajatelj številnih radijskih postaj, med katerimi so ključne blagovne znamke Aktual, Veseljak, RGL in Salomon. RGL je tudi večinski lastnik izdajatelja Radio Kum, ki je izdajatelj radijske postaje Radio Aktual Kum.

Lastniški vpliv družine Odlazek pri RGL ni tako očiten kot pri Salomonu. Po podatkih, ki smo jih pridobili od kulturnega ministrstva, je bil RGL leta 2012 v lasti Salomona prek tiskarskega podjetja Set, ki ga je prav tako obvladoval Odlazek. Vendar se je lastništvo RGL bistveno spremenilo po propadu medijsko-tiskarske skupine Krater leta 2017, ko je v stečaju končalo tudi podjetje Set.

Leta 2019 sta namreč v lastništvo RGL vstopila Ivan Kralj in podjetje Luxuria, vsak s po 19-odstotnim lastniškim deležem.

Kako sta Luxuria in Kralj povezana s skupino Media24? Edini lastnik in direktor Luxurie je Marko Divjak, ki je tudi direktor in solastnik Studia Luksuria: podjetja, ki se ukvarja s prelomom in pripravo tiskovin na tisk. Studio Luksuria je bil do leta 2017 v lasti Salomona, s katerim še vedno poslovno sodeluje. Ivan Kralj pa je dolenjski poslovnež in nekdanji lastnik orožarskega podjetja Arex, ki ima v skupini Media24 še štiri enake naložbe. Po 19-odstotne lastniške deleže ima Kralj še v podjetjih Radio Krka, Radio tednik Ptuj in Infonet.

Luxuria je bila že pred vstopom v RGL povezana s skupino Media24, saj je leta 2017 kupila 19-odstotni delež v Radiu Krka. Radio Krka so hoteli leta 2017 prevzeti pri Dolenjskem listu, ki je prek družinskega podjetja Eurofit v lasti Odlazkovih, vendar jim na kulturnem ministrstvu niso dovolili nakupa, smo ugotovili med preiskavo. V Media24 se kljub negativni odločbi niso odrekli Radiu Krka, smo še izvedeli, ampak so morali prevzem izpeljati preko povezanih lastnikov. Del Radia Krka je prevzel Dolenjski list, poleg Ivana Kralja in Luxurie pa je radio dobil še dva podobna lastnika: Marmed in Curator Nova.

Lastnik in direktor Marmeda je Edo Urbančič, direktor prodaje v podjetju Svet24, ki je eno izmed ključnih podjetij v skupini Media24. Lastnik Curator Nove pa je Pino Jeren, ki je tudi direktor distribucijskega podjetja Ekdis, prav tako poslovno in lastniško povezanega s skupino Media24.

Zakaj imajo omenjeni lastniki ravno 19-odstotne lastniške deleže? Več sogovornikov nam je med preiskavo povedalo, da so nakupi natanko takšnega lastniškega deleža najverjetneje povezani z medijsko zakonodajo. Zakon o medijih določa, da je treba za vsak nakup več kot 20-odstotnega deleža lastniških ali upravljavskih pravic v izdajatelju radijskega ali televizijskega programa oziroma splošnega dnevnoinformativnega časopisa pridobiti soglasje regulatorja, torej ministrstva za kulturo. Če kupec pridobi 19 ali 19,9-odstotni delež, pa takšno soglasje ni potrebno.

Štajerski del: regionalni mediji

Več solastnikov RGL (Ivan Kralj, Marmed in Curator Nova) je lastniško udeleženih tudi v »štajerskem delu« skupine Media24, ki vključuje dva regionalna tiskana tednika in dve regionalni radijski postaji.

Vsi trije so solastniki Radia tednik Ptuj, ki izdaja regionalna medija Radio Ptuj in Štajerski vestnik. Curator Nova pa je prek podjetja Sap Servo še solastnik družbe NT/RC, ki izdaja regionalna medija Novi tednik in Radio Celje. Omenjena medija sta bila prej v lasti nekdanjega predsednika uprave Pivovarne Laško Boška Šrota in njegove žene Danice Aužner Šrot.

V medijskih družbah NT/RC in Radio tednik Ptuj so lastniško udeleženi tudi sedanji in nekdanji člani družine Odlazek. Direktorica in lastnica podjetja Reporter Media Tara Milikić je zasebna partnerka Nejca Odlazka, sina Martina in Alenke Odlazek ter solastnika Eurofita. Pri Reporter Media so solastniki Radia tednik Ptuj in hkrati izdajatelji političnega tednika Reporter. Alenka Odlazek pa se je po ločitvi od Martina Odlazka preimenovala v Aleno Nardini in je lastnica podjetja Svet24, ki je prav tako solastnik obeh štajerskih medijskih podjetij.

Delovanje slovenskih medijev preiskujemo z vašo pomočjo. Podprite naše delo v letu 2021!

Svet24: dnevni časopis in revije

Alena Nardini (oziroma Alenka Odlazek), bivša žena Martina Odlazka, je ključna oseba v četrtem stebru skupine Media24.

Družba Svet24 je izdajatelj dnevnega splošnoinformativnega časopisa Svet24 in lastnik podjetja Media Partner, ki ob Salomonu prav tako izdaja več revij. Med njimi so po podatkih iz medijskega razvida najbolj znane Zvezde/Lady in Obrazi/Avenija. Svet24 je tudi lastnik podjetja Media24, ki prek podjetja Tretje revije izdaja še nekaj naslovov, med njimi Novo in Lizo/Majo.

Infonet: prevzem radijske mreže?

S skupino Media24 je od lani lastniško povezano še podjetje Infonet, nekoč konkurenčni izdajatelj komercialnih radijskih postaj.

Infonet je po podatkih iz poslovnih registrov in medijskega razvida lastnik ali solastnik številnih radijskih postaj, ki jih trži pod blagovno znamko Radia 1, ene najbolj poslušanih komercialnih radijskih postaj v Sloveniji. Med bolj znanimi radii iz mreže Infonet so še Radio Antena, Radio Belvi in nekaj nekdanjih regionalnih radijskih postaj.

Omenjene radijske postaje sicer niso del skupne ponudbe Media24, a je iz javno dostopnih virov razvidno, da so v Infonetu lastniško udeleženi Salomon, Ivan Kralj in podjetje AMC investicije, ki je v lasti Pina Jerena (tudi lastnika Curator Nove in Sap Servo). Glede na to, da je solastnica Salomona tudi DUTB, ne moremo trditi, da imajo Salomon, Ivan Kralj in AMC investicije večinski delež v Infonetu, vendar bi Salomon – in s tem Media24 – lahko bil tisti lastnik Infoneta, ki ima največ besede pri odločanju o poslovanju družbe. Z Media24 je povezan tudi sedanji direktor Infoneta Andrej Žorž (funkcijo je nastopil aprila lani), ki je bil prej pomočnik direktorja v Media24.

Po mnenju več sogovornikov bi po morebitni združitvi Infoneta in Media24 obe družbi pridobili skoraj monopolni položaj na komercialnem radijskem trgu, a se regulatorji doslej niso ukvarjali s presojo morebitne združitve. Na kulturnem ministrstvu so ugotovili, da Salomon z nakupom 19,9-odstotnega deleža Infoneta ni presegel zakonskih omejitev, niso pa ugotavljali morebitnih povezanih oseb. Prav tako na medijskem inšpektoratu niso uspeli ugotoviti povezave med podjetjem Svet24 in nekdanjo ženo Martina Odlazka Aleno Nardini ter preostalimi ključnimi podjetji v skupini: Eurofitom, Salomonom in RGL.

Preberite oba dela preiskave:

Mediji Martina Odlazka (1. del): nepregledna mreža radiev, tiskovin, televizije

Mediji Martina Odlazka (2. del): ni varovalk pred zlorabo kopičenja medijev

Članek je del projekta Medijsko lastništvo. Preberite vse članke v seriji.

Avtor člankov in zbiranje podatkov: Lenart J. Kučić
Vodja projekta: Taja Topolovec
Urednik člankov in preverjanje dejstev: Anže Voh Boštic
Lektura: Ana Bogataj
Ilustracije: Matija Medved
Zasnova infografik: Anže Voh Boštic, Taja Topolovec, Lenart J. Kučić
Oblikovanje infografik: Anže Jesenovec, Gregor Makovec, Gašper Uršič (studiokruh)
Oblikovanje vizualij: Metod Blejec

Projekt medijsko lastništvo je del projekta, ki ga sofinancira NEF – Mreža evropskih fundacij v okviru projekta Civitates.

Mnenja, odkritja, zaključki in priporočila v projektu so delo avtorjev Pod črto in ne odražajo nujno mnenja fundacije ali projektnih partnerjev.

Nastanek tega članka ste omogočili bralci z donacijami. Podpri Pod črto

Več o: #Infonet #Martin Odlazek #Media24 #mediji #medijski trg #medijsko lastništvo #RGL #Salomon #Svet24

Deli zgodbo 0 komentarjevVeč iz teme: Mediji

Analiziramo stanje in anomalije na slovenskem medijskem trgu.

75 prispevkov

Vladavina prava: poročilo evropske komisije citira naše ugotovitve o medijih

Poročilo opozarja na neučinkovit kazenski pregon korupcije ter netransparentno lastništvo in financiranje medijev v Sloveniji.

Tema: Kriminal, Mediji
Članek,

Nadzorniki: Popovič je zlorabil občinsko glasilo za volilno kampanjo

Nadzorni odbor koprske občine je ugotovil vrsto nepravilnosti pri delovanju občinskega glasila in s tem potrdil ugotovitve preiskave Pod črto …

Tema: Mediji
Članek,

0 komentarjev

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zadnje objavljeno