Mediji Martina Odlazka (1. del): nepregledna mreža radiev, tiskovin, televizije

V novi preiskavi ugotavljamo, da lahko en lastnik skupaj z družinskimi člani prikrito obvladuje več kot šestdeset različnih medijev. Med njimi so tudi časopis, radijske postaje in televizija, kar v Sloveniji ni zakonito.

Ilustracija: Matija Medved

V prvih letih po osamosvojitvi države so se razvile številne nove oblike malega podjetništva, ki so potrebovale platformo za izmenjavo blaga in storitev. Takšna platforma so bili tiskani oglasniki, v katerih so sobivali tako legalna kot manj legalna trgovina, ponudba novih in rabljenih izdelkov, stanovanja in avtomobili, obrtniške storitve in prostitucija. Kdor je v Sloveniji kupoval ali prodajal, ponujal ali najemal, iskal ali ponujal, je skoraj zagotovo najprej poiskal Salomonov oglasnik.

Po podatkih iz javno dostopnih virov so Salomonov oglasnik v začetku devetdesetih let ustanovili Lenart Skok (podjetje Skok), Željko Miklič (podjetje Galop) in Martin Odlazek (podjetje Algas), ki je takrat vodil tudi tiskarno Set, del nekdanje ljubljanske Papirnice Vevče. Vsi omenjeni posamezniki so se zelo redko javno izpostavili. Niso dajali intervjujev, praviloma niso odgovarjali na novinarska vprašanja in v novinarski dokumentaciji skoraj ni mogoče najti njihovih fotografij, kar velja še danes.

Salomonov oglasnik je tedanjim lastnikom in ustanoviteljem prinašal zelo velike prihodke, smo izvedeli od več sogovornikov, s katerimi smo se pogovarjali med preiskavo in ki so hoteli večinoma ostati neimenovani. Ob tem so si z oglasnikom in tiskarno odpirali tudi nove poslovne priložnosti.

»Tiskarji so prvi izvedeli, kako gre tiskanim medijem, kolikšna je realna naklada, koliko natisnejo in prodajo, koliko tiskovin vrnejo in kdaj plačujejo račune,« je pojasnil eden izmed sogovornikov, ki je hotel ostati neimenovan. Takšne informacije so Salomonu – družbi, ki je nastala iz oglasnika – najverjetneje pomagale pri postopni širitvi: ustanavljanju in prevzemanju tiskanih in drugih medijev, med katerimi so bile tudi radijske postaje.

Ko so se soustanovitelji Salomona pred približno desetimi leti ločili – Skok je svoj tretjinski delež prodal Martinu Odlazku, z Mikličem pa sta se izvensodno poravnala –, je postal Odlazek edini dejanski lastnik Salomonovega medijskega sistema, ki je takrat poleg oglasnika že obsegal tudi politični tednik Mag, športni dnevnik Ekipa, regionalni tednik Dolenjski list ter radijske postaje Salomon, RGL in Veseljak, smo izvedeli od sogovornikov in iz javno dostopnih virov.

Medijska skupina Media24 izdaja velik delež revij na domačih prodajnih policah. Fotografija Lenart J. Kučić / Pod črto

Pri Salomonu danes po podatkih iz medijskega razvida še naprej izdajajo Salomonov oglasnik, športni dnevnik Ekipa/SN in skoraj trideset različnih revij, med katerimi so najbolj znane Zarja/Jana in Vklop/Stop ter številni ugankarji. Salomon je tudi lastnik televizije Veseljak in je največji posamični (sicer manjšinski) lastnik družbe RGL, ki je po podatkih medijskega razvida izdajatelj 19 radijskih postaj pod blagovnimi znamkami RGL, Salomon in Aktual. Salomon pa je del medijske skupine Media24, ki med drugim izdaja dnevni splošnoinformativni časopis Svet24 in politični tednik Reporter.

V nekdanjem oglasniku so tako danes združene tiskarska, radijska in televizijska dejavnost, kar je v nasprotju z namenom slovenske medijske zakonodaje. Zakonodajalec je namreč v medijski zakon zapisal več varovalk, s katerimi je hotel preprečiti morebitne zlorabe medijske moči: koncentracijo medijskega lastništva, prevelik vpliv na javno mnenje, zmanjšanje medijskega pluralizma in raznolikosti ter omejevanje konkurence na medijskem trgu zaradi nastanka prevladujočega položaja.

Izdajatelj splošnoinformativnega dnevnega časopisa zato ne sme opravljati tudi radijske ali televizijske dejavnosti. Izdajatelj prav tako ne sme hkrati opravljati radijske in televizijske dejavnosti. S tem so hoteli avtorji zakona preprečiti, da bi eno močno medijsko podjetje prevzelo celoten medijski trg: časopise, radie in televizije.

Poleg omenjenih omejitev pri združevanju časopisne, radijske in televizijske dejavnosti je medijski zakon ohranil tudi medijski razvid. To je javno dostopna zbirka podatkov, v kateri lahko državljani preverijo, kdo so lastniki medijev: kdo jih informira o dogajanju v družbi in ali jim je mogoče zaupati.

Takšen razvid je ključen za kritično spremljanje medijev, saj smo v naših preteklih preiskavah medijskega lastništva v Sloveniji pokazali, da mediji manj pogosto in manj objektivno poročajo o svojih lastnikih – njihovih poslovnih interesih, poslovnih interesih njihovih partnerjev in morebitnih spornih poslih, v katere so vpleteni lastniki. V primeru skritega lastništva so možnosti zlorabe medijske moči še toliko večje, saj državljani ne morejo vedeti, kakšne interese ima lastnik njihovega medija in v katere dejavnosti je vpleten.

Medijska skupina Media24 po naši raziskavi krši smisel zakona o medijih. Skupina namreč kljub omejitvam zakona združuje vse tri medijske dejavnosti: splošnoinformativni časopis (Svet24), radie (RGL, Salomon, Aktual …) in televizijo (TV Veseljak). Bralec Svet24, poslušalec Aktuala, kupec tednika Reporter ali naročnik Dolenjskega lista pa iz javno dostopnega razvida medijev ne more ugotoviti, da so vsi omenjeni mediji lastniško povezani in jih domnevno obvladuje ena oseba: Martin Odlazek. Podjetnik, ki je bil pravnomočno obsojen zaradi gospodarskega kriminala in ki je bil v preteklosti vpleten v odmevne stečaje tiskarskih podjetij, za katerimi so ostali milijonski dolgovi. Te dolgove je potem prevzela slaba banka in s tem davkoplačevalci.

Takšna medijska mreža pa omogoča tudi prikrite prevzeme drugih medijev, kar je v nasprotju z varovanjem medijske pluralnosti in raznolikosti, ki sta najpomembnejša namena medijske regulacije. Toda regulatorji domnevnih poskusov izigravanja medijske zakonodaje doslej niso preprečili ali sankcionirali.

Niti v ozadju skupine Media24 domnevno vleče Odlazek

Po mnenju več sogovornikov je pri podjetniku Martinu Odlazku zelo težko ugotoviti, katero področje je sploh ključno za njegovo poslovanje. Mediji so namreč le ena izmed njegovih dejavnosti.

»Verjeli smo, da delamo v medijih, ker pač izdajamo revije. Toda v nekem obdobju je začela v podjetju krožiti informacija, da je bilo mogoče s prodajo odpadnega papirja v tujino zaslužiti več denarja kot s prodajo in trženjem revij,« je povedal eden izmed nekdanjih zaposlenih v skupini Media24, ki je hotel ostati neimenovan.

»Zaposleni pa smo bili v invalidskem podjetju, za katerega je Odlazek od države uveljavljal pravico do odpisa dela socialnih prispevkov,« je nadaljeval. Zato so se pogosto spraševali, kaj v resnici počnejo: dajejo delo svojim tiskarnam, ustvarjajo odpadke, služijo z invalidskimi subvencijami ali dejansko delajo v medijski panogi. »Odgovor je bil: vse našteto.«

Med pripravo preiskave smo imeli zato težavo že s poimenovanjem omenjene skupine medijev, saj so se predstavniki določenih podjetij v preteklosti večkrat odzvali na novinarske prispevke, ki so opisovali domnevni medijski sistem Martina Odlazka ali Odlazkovo skupino.

V zahtevah po popravkih in prikazih nasprotnih dejstev so trdili, da Martin Odlazek ni povezan z njimi, saj da ni njihov lastnik ali solastnik, kar so utemeljevali s podatki v javno dostopnih virih in poslovnih registrih. Zato bomo medije poimenovali po podjetju in spletni strani, kjer je zbrana skoraj celotna medijska ponudba: medijska skupina Media24.

Natančno število vseh medijev v skupini in njihov skupen delež na slovenskem medijskem trgu je zaradi nepregledne mreže povezanih podjetij težko ugotoviti, saj smo pri iskanju lastniških deležev in povezav našteli več kot petdeset podjetij in posameznikov, ki sodelujejo kot solastniki ali pooblaščene osebe v njegovih medijih.

Najpomembnejša podjetja iz skupine Media24 imajo sedež na istem naslovu. Fotografija Lenart J. Kučić / Pod črto

Po podatkih iz medijskega razvida, ki ga vodijo na kulturnem ministrstvu, omenjene medije izdaja več kot deset različnih izdajateljev, od katerih imajo številni sedež na istem naslovu: na ljubljanski Vevški cesti 52. Izdajatelji v medijski skupini Media24 pa so povezani v kompleksno mrežo solastništev in imajo velikokrat skupne direktorje ali zastopnike (v članku opisujemo stanje septembra letos, saj se je lastništvo v preteklosti zelo pogosto spreminjalo).

Martina Odlazka po javno dostopnih podatkih v večini primerov ni več med lastniki ali upravljavci medijev v skupini Media24, saj se je vsaj formalno umaknil z vodstvenih položajev. Toda več naših sogovornikov, ki so bodisi delali v medijih, povezanih z Odlazkom, bodisi so imeli z njim poslovne odnose, je povedalo, da po njihovem vedenju o vseh pomembnih zadevah v omenjenem medijskem sistemu še vedno odločajo Martin Odlazek in člani njegove družine.

Sam se na naša vprašanja o njegovi vlogi v medijih v skupini Media24 ni odzval.

Media24: radii, televizija, revije, časopis …

Kaj torej obsega skupina Media24?

Na njihovem spletnem mestu je zbranih več kot 60 različnih medijev. Med najbolj znanimi revijami so Zarja/Jana, Zvezde/Lady, Vklop/Stop, Obrazi, Nova, Salomonov oglasnik, Naša žena in številni ugankarji. Med dnevnimi časopisi so splošni dnevnik Svet24, športni dnevnik Ekipa/SN, dva regionalna tednika (Dolenjski list in Štajerski tednik) ter politični tednik Reporter. Med radijskimi postajami najdemo tako komercialne (RGL, Aktual, Salomon) kot regionalne postaje (Radio Celje, Krka, Ptuj in Kum). Na seznamu je tudi ena televizijska postaja (Veseljak) in različna spletna mesta.

V skupini Media24 prevladujejo mediji, ki se ukvarjajo predvsem z zabavnimi vsebinami: popularne in tabloidne revije, komercialne radijske postaje in spletna mesta, ki pokrivajo določene starostne skupine in življenjske sloge. Med izjemami so časopis Svet24, ki poleg zabave in kronike pokriva tudi aktualne dnevne dogodke, ter politični tednik Reporter, ki – podobno kot politični tednik Mladina – objavlja daljše novinarske prispevke, komentarje in analize, le da se uvršča na desni ideološki spekter.

Odlazkovi so s skupino Media24 najbolj neposredno povezani preko njihovega družinskega podjetja Eurofit. To podjetje je v lasti Martina Odlazka ter njegovih sedmih otrok. Od slednjih so nekateri še mladoletni, Martin Odlazek pa je največji posamični lastnik podjetja in nekdanji dolgoletni direktor (to mesto je prepustil sinu Domnu). Eurofit je 100-odstotni lastnik dolenjskega regionalnega tednika Dolenjski list, ta pa je večinski lastnik Salomona, osrednjega podjetja v skupini Media24.

Salomon je največje podjetje v skupini in zaposluje večino delavcev v skupini, tako novinarjev kot tudi tiskarskih delavcev, invalidov in administratorjev (konec lanskega leta so zaposlovali 791 oseb). V Salomonu se sicer ukvarjajo tudi z zbiranjem in predelavo odpadkov.

Po podatkih iz razvida medijev v Salomonu izdajajo skoraj trideset različnih revij. Bolj poznane med njimi so športni dnevnik Ekipa/SN, Salomonov oglasnik, Stop/Vklop, Zarja/Jana. So edini lastniki televizije Veseljak in največji posamični (tretjinski) lastnik v podjetju RGL.

RGL je drugo ključno podjetje skupine Media24. Po podatkih medijskega razvida namreč izdaja kar 19 komercialnih radijskih postaj. RGL je tako najpomembnejši radijski izdajatelj v skupini Media24. Pod okrilje RGL spadajo znani radii, kot so radio Aktual, radio Salomon in radio Veseljak.

Čeprav je družba Salomon uradno samo tretjinski lastnik RGL, je ta radijski izdajatelj lastniško prepleten z nekaterimi drugimi podjetji in posamezniki v skupini Media24. Dolenjski poslovnež Ivan Kralj, ki je tudi solastnik Radia Krka in Radia tednik Ptuj (oba radia sta del mreže Media24), je lastnik 19-odsotnega deleža v RGL. Drugi takšen lastnik je podjetje Luxuria, ki ima prav tako 19-odstotni delež v RGL in Radiu Krka. Luxuria je obenem poslovno povezana s skupino Media24.

Salomona in RGL ne povezujejo samo nekateri isti lastniki. Martin Odlazek je bil s podjetjem Algas eden izmed treh ustanoviteljev Salomonovega oglasnika, iz katerega je zrasla skupina Salomon. Po zgodovinskih podatkih iz sodnega registra je bil Odlazek med letoma 2007 in 2011 tako direktor Salomona kot tudi RGL. Salomon in RGL pa sta bila povezana že prej, saj je bil RGL skupaj z radiom Veseljak eden izmed prvih radijskih izdajateljev v skupini Salomon, ki jo je vodil Odlazek.

Družinska medijska mreža

Tretje ključno podjetje v skupini Media24 je podjetje Svet24. To podjetje od leta 2013 izdaja časopisni dnevnik in spletno mesto Svet24. Podjetje Svet24 je tako tisti steber skupine, ki pokriva izdajanje dnevnoinformativnega tiska.

Časopis Svet24 je začel izhajati v začetku 2013 in ga je zagnala tedanja družba Krater Media. Edina lastnica podjetja Svet24 je Alena Nardini. Po dokumentih, ki smo jih pridobili od kulturnega ministrstva, se je Alena Nardini pred spremembo imena in priimka imenovala Alenka Odlazek. Bila je poročena z Martinom Odlazkom (zdaj sta ločena) in ima z njim dva otroka: Gašperja in Nejca Odlazka. Oba otroka sta solastnika že omenjenega družinskega podjetja Odlazkovih Eurofit, katerega direktor in največji lastnik je Martin Odlazek.

Nardini je bila dolgoletna direktorica tako Eurofita kot Algasa, s katerim je Martin Odlazek v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja soustanovil Salomonov oglasnik. Direktorska pooblastila v Eurofitu je imela vse do leta 2013, ko je ustanovila Svet24. Po podatkih Ajpesa ima Nardini v podjetju Eurofit zapisano tudi zastavno pravico za zavarovanje 10-milijonske terjatve, ki bo zapadla leta 2025.

Alenka Odlazek oziroma Alena Nardini pa je prek Svet24 tudi edina lastnica podjetja Media24 (podjetje Media24 je prav tako del skupine Media24, kot imenujemo medijski imperij Martina Odlazka). Podjetji Media24 in Svet24 pa sta lastnika izdajateljev, ki ob podjetju Salomon tvorijo drugi revijalni steber skupine Media24. Izdajajo znane družabne revije, kot so Lady, Obrazi in Nova.

Z družino Odlazek je povezano tudi podjetje Reporter Media, izdajatelj političnega tednika Reporter. Prva ustanoviteljica in direktorica Reporter Media je bila Tanja Škarjot, tedaj zaposlena v Krater Media, predhodnici skupine Media24. Nato je lastništvo prenesla na družbo Event24 (prej Agencija24), ki je v lasti Salomona. Leta 2016 pa je edina lastnica Reporter Media postala Tara Milikić, ki ima po podatkih Ajpesa enak domači naslov kot podjetje Eurofit in drugi družinski člani Odlazkovih.

Dva sogovornika sta povedala, da je Milikić partnerka Nejca Odlazka: sina Martina Odlazka in prej omenjene Alenke Odlazek, lastnice Svet24. Reporter Media ima tudi drugi največji lastniški delež v Radiu tednik Ptuj, ki je prav tako del skupine Media24.

Radio tednik Ptuj je za skupino Media24 pomemben, ker je izdajatelj Radia Ptuj in regionalnega časopisa Štajerski tednik. Del skupine Media24 sta še dva regionalna medija na Štajerskem: celjski regionalni časopis Novi tednik in Radio Celje (NT&RC). Omenjeno družbo so lani prodali člani družine Šrot, ki so dolgo lastniško obvladovali oba celjska regionalna medija. Oba brata Šrot – dolgoletnega celjskega župana Bojana in nekdanjega direktorja Pivovarne Laško Boška pa smo že omenili v preiskavi občinskih medijev in v primeru časopisa Delo.

Lastniške povezave s konkurenčno radijsko mrežo Infonet

Med zbiranjem povezav smo ugotovili, da je Salomon tudi eden izmed največjih posamičnih lastnikov v radijski družbi Infonet, ki upravlja s konkurenčno radijsko komercialno mrežo Infonet (v tej mreži sta najbolj znana Radio 1 in Radio Antena). Infonet pa ima zelo podobne lastnike kot RGL – najpomembnejši radijski izdajatelj v skupini Media24.

Poleg Salomona namreč med lastniki Infoneta znova najdemo Ivana Kralja (tudi tu ima 19-odstotni delež). Kralj je ob tem tudi 19-odstotni lastnik Radia Krka, ki je del skupine Media24. Večji delež v Infonetu ima še podjetje AMC investicije, ki je lastniško oziroma poslovno povezano s skupino Media24.

Ali to pomeni, da je mogoče tudi radijsko mrežo Infonet šteti v skupino Media24, saj so vsi njeni lastniki del omenjene mreže? Direktor Infoneta in ustanovitelj mreže Infonet Leo Oblak nam na vprašanja, povezana z morebitnim prevzemom Infoneta, ni odgovoril. Zato še ni mogoče vedeti, ali je skupina Media24 postala tudi največji ponudnik komercialnega radia v državi, saj sta že samo Aktual in Radio 1 med najbolj poslušanimi komercialnimi radijskimi postajami.

Skupina Media24 radijskih kanalov Infoneta sicer na svojih spletnih straneh ne trži, vendar bi imela morebitna združitev obeh radijskih skupin velik vpliv na radijski trg. Na agencijah za varovanje konkurence in za komunikacijska omrežja in storitve nam niso znali oceniti skupnega tržnega deleža združene radijske skupine na trgu. Več poznavalcev radijskega trga pa je ocenilo, da bi postal Odlazek z združitvijo Media24 in Infoneta praktično monopolist na trgu komercialnih radiev v Sloveniji.

Obsojeni (skriti) lastnik

Na Media24 smo vprašali, na kakšen način so povezani mediji, ki jih predstavljajo na svojem spletnem mestu, in če ti mediji tudi vsebinsko ali uredniško sodelujejo. Odgovorov nismo dobili. Smo pa na kulturnem ministrstvu pridobili dokument, v katerem je predstavnica medija iz skupine Media24 (tedanja direktorica Dolenjskega lista Marjana Čančar) zavrnila trditve, da gre za kartel, saj da pri njih »samostojne gospodarske družbe« (kot izdajatelji medijev) »povsem samostojno kreirajo svojo programsko zasnovo ter avtonomno sprejemajo odločitve o financiranju in poslovanju«.

Med preiskavo pa smo se skupaj pogovarjali z več kot desetimi zaposlenimi in nekdanjimi zaposlenimi v medijski skupini Media24, ki so nam vsi potrdili, da je Martin Odlazek ključna oseba v medijski skupini, česar pred sodelavci ne skriva. To nam je potrdilo tudi več drugih sogovornikov, ki so v preteklosti sodelovali z njegovimi podjetji ali so bili udeleženi v različnih pogajanjih (poslovnih, sindikalnih …), v katerih je osebno sodeloval Martin Odlazek.

Ta je večino vodilnih funkcij prepustil posameznikom, ki v podjetjih skupine Media24 opravljajo različne naloge, od vodstvenih do uredniških – med njimi Gregorju Repiču, Igorju Škerlaku in Igorju Klunu, ki po besedah več naših sogovornikov sodijo v Odlazkov »ožji krog« in po javno dostopnih virih opravljajo več vodstvenih funkcij v podjetjih skupine Media24. Kljub formalni delitvi funkcij pa naj bi bili omenjeni posamezniki predvsem operativci, saj da vse ključne odločitve glede nakupov, prodaje, kadrovanja in poslovanja podjetij še naprej sprejema Martin Odlazek. Vendar da se osebno le izjemoma pojavi na sestanku ali pogajanju.

Več sogovornikov nam je povedalo, da se Odlazek že prej ni javno izpostavljal. Še bolj previden pa je postal po letu 2013, ko je prvič spoznal, da je ranljiv.

Junija 2013 je namreč sodnica kranjskega okrožnega sodišča Marjeta Dvornik razsodila, da sta nekdanji direktor družbe Primož Trubar Edvard Jurjevec in Martin Odlazek kriva zlorabe položaja (Jurjevec) in pomoči pri zlorabi položaja (Odlazek) pri prodaji tiskarske družbe Gorenjski tisk.

Iz razsodbe, ki smo jo pridobili na kranjskem sodišču, je razvidno, da je Jurjevec kot direktor družbe Primož Trubar zlorabil položaj ali pravice, ko je prodal družbine delnice Gorenjskega tiska (družba Primož Trubar je bila lastnica Gorenjskega tiska). Delnice je prodal »pod roko« (brez ustreznega sklepa skupščine), zanje pa ni dobil denarja, kot je bilo dogovorjeno, ampak jih je zamenjal za delnice v drugih gospodarskih družbah.

Jurjevec je večinski delež Gorenjskega tiska (približno 69 odstotkov) prodal družbam, ki so bile povezane z Odlazkovo skupino Krater. Med njimi je bilo tudi podjetje Algas, s katerim je bil Odlazek prvotni solastnik in soustanovitelj Salomonovega oglasnika. Odlazek je Jurjevcu pomagal najti kupce in organiziral podpis pogodb (posel je bil sklenjen v prostorih njegovega podjetja za zbiranje in predelavo odpadkov Papir servis). Zato je bil obtožen pomoči pri izvedbi kaznivega dejanja.

Sodišče je na koncu sklenilo, da je Jurjevec deloval v nasprotju z načeli vestnega in poštenega gospodarstvenika, Odlazek pa mu je pri tem naklepno pomagal. Jurjevec je bil obsojen na sedem mesecev zaporne kazni, Odlazek pa na pol leta.

Odlazek je kazen prestal v hišnem priporu, ki pa ni bil prav strog. Med delovniki se je namreč smel po odločitvi sodišča »oddaljiti iz prostorov, kjer se izvaja hišni zapor«, če je bilo to »neizogibno potrebno za opravljanje dela« pri njegovem delodajalcu Papir servisu.

Papir servis je leta 2017 končal v stečaju skupaj z drugimi podjetji v skupini Krater: Algasom, Setom in Delom TČR. V stečajnem postopku Kraterja je bilo priznanih za dobrih 25 milijonov terjatev, največji upnik pa je bila s skoraj devetimi milijoni evrov državna Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB). Ta je septembra 2018 postala lastnica približno 45-odstotnega deleža Salomona, ki so ga na dražbi kupili za dobra dva milijona evrov. Velika večina dolgov je tako ostala neporavnanih.

Državna slaba banka je tako postala druga največja lastnica v Salomonu, prvem in osrednjem podjetju medijske skupine Media24, ki jo glede na izsledke naše preiskave obvladuje pravnomočno obsojeni skriti lastnik Martin Odlazek. S tem zelo verjetno deluje v nasprotju z medijskim zakonom, saj združuje časopisno, radijsko in televizijsko dejavnost.

Kako je to mogoče, bomo pojasnili v drugem delu preiskave o skritem medijskem sistemu Martina Odlazka.

Članek je del projekta Medijsko lastništvo. Preberite vse članke v seriji.

Avtor člankov in zbiranje podatkov: Lenart J. Kučić
Vodja projekta: Taja Topolovec
Urednik člankov in preverjanje dejstev: Anže Voh Boštic
Lektura: Ana Bogataj
Ilustracije: Matija Medved
Zasnova infografik: Anže Voh Boštic, Taja Topolovec, Lenart J. Kučić
Oblikovanje infografik: Anže Jesenovec, Gregor Makovec, Gašper Uršič (studiokruh)
Oblikovanje vizualij: Metod Blejec

Projekt medijsko lastništvo je del projekta, ki ga sofinancira NEF – Mreža evropskih fundacij v okviru projekta Civitates.

Mnenja, odkritja, zaključki in priporočila v projektu so delo avtorjev Pod črto in ne odražajo nujno mnenja fundacije ali projektnih partnerjev.

Nastanek tega članka ste omogočili bralci z donacijami. Podpri Pod črto

Več o: #Infonet #Martin Odlazek #Media24 #mediji #medijsko lastništvo #Reporter #RGL #Salomon #Svet24

Deli zgodbo 1 komentarVeč iz teme: Mediji

Analiziramo stanje in anomalije na slovenskem medijskem trgu.

75 prispevkov

Vladavina prava: poročilo evropske komisije citira naše ugotovitve o medijih

Poročilo opozarja na neučinkovit kazenski pregon korupcije ter netransparentno lastništvo in financiranje medijev v Sloveniji.

Tema: Kriminal, Mediji
Članek,

Nadzorniki: Popovič je zlorabil občinsko glasilo za volilno kampanjo

Nadzorni odbor koprske občine je ugotovil vrsto nepravilnosti pri delovanju občinskega glasila in s tem potrdil ugotovitve preiskave Pod črto …

Tema: Mediji
Članek,

1 komentar

Dule 20. 4. 2022, 00.03

Hud članek!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zadnje objavljeno