Vodovod Obršje

Vodovod Obršje je eden izmed najbolj oporečnih vodovodov v Sloveniji.

Vodovod Obršje v občini Škofja Loka, ki z vodo oskrbuje 54 ljudi, je eden izmed desetih vodovodov v Sloveniji, v katerem je bila med letoma 2013 in 2017 vsako leto znova najdena bakterija E. coli. Prisotnost bakterije v vodi pomeni možnost nevarne hidrične okužbe in celo hidrične epidemije.

Voda v vodovodu je pod vplivom površinske vode, a se še vedno dovaja brez ustrezne predpriprave in dezinfekcije. In to kljub temu, da je zdravstvena inšpekcija že leta 2015 odredila sprejetje ukrepov za zagotavljanje čiste pitne vode.

Ko je zdravstveni inšpektor 24. septembra 2015 opravil pregled vodovoda Obršje, je ugotovil, da je voda zdravju nevarna, upravljavec vodovoda pa ne izvaja notranjega nadzora na podlagi sistema HACCP, ki zagotavlja zdravstveno varnost živil in vode. Upravljavec vodovodnega sistema je po zakonu občina Škofja Loka.

Občina je sicer že od prvega obiska inšpekcije trdila, da ni upravljavec vodovodnega sistema, ker ni lastnik vodovoda. Lastniki so krajani, s katerimi je občina leta 2004 podpisala pogodbo o izgradnji komunalne infrastrukture. Ker ti infrastrukture niso prenesli na občino, so še vedno lastniki vodovoda. Zato občina trdi, da za vodovod Obršje ni odgovorna. A četudi gre za zasebni vodovodni sistem, je lastnica vodnega dovoljenja občina, kar po zakonu pomeni, da je tudi njen upravljalec.

Zato je zdravstveni inšpektor občini Škofja Loka izdal odločbo, v kateri je zapisal, da mora občina do 15. novembra 2015, se pravi v roku enega meseca, vzpostaviti in izvajati notranji nadzor na osnovah sistema HACCP.

A ko je inšpektor marca 2016 ponovno obiskal vodovod, je ugotovil, da sistem HACCP še vedno ni vzpostavljen, voda pa je še vedno zdravju nevarna. Občini je ponovno izdal odločbo, naj sprejme potrebne ukrepe. Nov rok je postavil na 15. junij 2016.

Ko je junija 2016 obiskal vodovod, je ugotovil, da je občina aprila 2016 vodovod predala v upravljanje Instalaterstvu Krek, d. o. o., ki ga vodi zasebnik Dejan Krek. Ta je že lani za Pod črto povedal, da je vzpostavitev ustreznega sistema v trenutnih razmerah nemogoča. V nov sistem bi namreč moral vložiti med 15 in 20 tisoč evrov, vodarina, ki jo plačujejo krajani, pa zadostuje zgolj za obvezno vzorčenje vode. Glede na odločbe zdravstvene inšpekcije se sicer leta 2016 ni izvajalo niti vzorčenje.

Zato ni presenetljivo, da je dva meseca po tem, ko je Krek prevzel upravljanje vodovoda Obršje, dobil odločbo zdravstvene inšpekcije. Problemi so isti tudi pod novim upravljavcem – sistem je neobstoječ, voda pa zdravju nevarna. Krek je dobil tudi dve odločbi o prekršku, za kateri je moral plačati sodno takso v skupni vrednosti 60 evrov.

Malo več kot leto dni po tem, ko je od občine prevzel upravljanje vodovoda, junija 2017, je Krek pogodbo o upravljanju vodovoda prekinil.

Zato je zdravstveni inšpektor ob ponovnem obisku decembra 2017 novo odločbo izdal občini Škofja Loka. Navodila so znana: vzpostaviti notranji nadzor in uporabnikom zagotoviti ustrezno pitno vodo. Rok je do 15. februarja 2018.

Od leta 2015 do tega trenutka so bile torej upravljavcu vodovoda Obršje izdane štiri odločbe in nobena globa. Za napake torej ni odgovarjal še nihče. Voda pa je še vedno oporečna in nič ne kaže, da se bo stanje kmalu izboljšalo.

Ko smo o tem, ali so se do danes potrebni ukrepi že sprejeli, povprašali občino, so nam povedali, da »vodovod ni ne v lasti ne v upravljanju občine Škofja Loka«. Jernej Tavčar, predstavnik za stike z javnostjo na občini Škofja Loka, sporoča, da lastniki infrastrukture niso uspeli dobiti dovoljenja, s katerim bi infrastrukturo lahko predali občini. So pa lastnike obvestili o odločbi inšpekcije in zahtevali prenos sistema v last občine, a ne pred predhodno pridobitvijo dokumentacije.

Tavčar pa ne omeni, da je občina lastnica vodnega dovoljenja za omenjen vodovod in je zato za vodovod odgovorna v vsakem primeru.

Vodovod Obršje tako še vedno nima upravljavca, ki bi bil sposoben zagotoviti ustrezni nadzor in pitno vodo. Uporabniki lahko zato pričakujejo, da bodo vodo prekuhavali še nekaj časa.

Nastanek tega članka ste omogočili bralci z donacijami. Podpri Pod črto

Več o: #e.coli #nevarna voda #varstvo okolja #vodovodi

Deli zgodbo 0 komentarjevVeč iz teme: Okolje

Kako dobro skrbimo za naše okolje? Sistematično analiziramo okoljska vprašanja v državi.

48 prispevkov

Epizoda 43 – Poplave v Sloveniji: Selitve z ogroženih območij

V novi epizodi Pod črto podkasta smo šli v Zgornjo Savinjsko dolino. Preverili smo, kakšno je stanje štiri mesece po …

Tema: Okolje, Podkast
Podcast,

Fine particles in the air: Ljubljana among the most polluted European cities

Fine particle pollution causes premature births, illness, and, in Slovenia, more than 800 preventable deaths every year.

Tema: Okolje
Article, Članek,

0 komentarjev

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zadnje objavljeno