Vodovod Dolenji Novaki

Vodovod Dolenji Novaki je eden izmed najbolj oporečnih vodovodov v Sloveniji.

Vodovod Dolenji Novaki v občini Cerkno je zasebni vodovod, ki je leta 2017 s pitno vodo oskrboval 72 uporabnikov. Vodovod je v zasebni lasti, a uradni upravljavec vodovoda je občina Cerkno.

Sodeč po podatkih monitoringa pitne vode je vodovodna voda pod vplivom površinske vode, a upravljavec vode vseeno ne dezinficira. To pomeni, da v vodovodno vodo lahko zaidejo snovi iz okolja.

To se je tudi zgodilo: monitoring pitne vode dokazuje, da je bila v vodi iz vodovoda Dolenji Novaki med letoma 2013 in 2017 vsaj enkrat letno prisotna bakterija E. coli, ki dokazuje zdravju nevarno fekalno onesnaženost vode. Odločbe zdravstvene inšpekcije, ki smo jih pridobili po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, pa potrjujejo, da je voda fekalno okužena že dlje časa.

V začetku februarja 2009, ko je zdravstvena inšpektorica opravila pregled oskrbe s pitno vodo v občini Cerkno, je ugotovila, da »upravljavec ne izvaja notranjega nadzora na način, ki omogoča zagotovitev skladne pitne vode oziroma varne vodooskrbe,« je zapisano v odločbi zdravstvene inšpekcije. Prav tako »ne izvaja čiščenja in vzdrževanja sistema, nima vzpostavljenega nadzora nad osebami, ki ta dela izvajajo, niti nad postopki, ki jih na sistemu izvajajo«.

Rezultat, ugotavlja inšpektorica, je pogosta mikrobiološka neskladnost vode. Stanje vode ni v skladu z zahtevami živilske zakonodaje. Zato je izdala odločbo, da mora občina Cerkno, upravljavec sistema, v roku leta in skoraj štirih mesecev, do 30. 6. 2010, v vodovodu vzpostaviti in izvajati notranji nadzor na osnovah sistema HACCP. HACCP je načrt analize tveganja in ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk, ki se za zagotavljanje varnosti vode in hrane uporablja v prehrambnih industrijah.

Občina je zaprosila za podaljšanje roka, a tudi v odrejenem roku varne vode ni zagotovila. Inšpektorica je zato 9. avgusta 2010 izdala sklep, v katerem je upravljavcu za izpolnitev ukrepov postavila nov rok: 30. junij 2011. Če občina varne vode do takrat ne bo zagotovila, bo uporabljeno prisilno sredstvo denarna kazen v višini 1000 evrov, je zapisala inšpektorica.

A decembra 2011 občina sistema HACCP še vedno ni vzpostavila. Inšpektorica je določila nov rok, tokrat krajši (30. maj 2012), in ponovno uporabila prisilno sredstvo (1000 evrov).

Naslednjič je inšpektorica Dolenje Novake obiskala šele tri leta kasneje, konec leta 2014. Občina tudi do takrat svoje obveze ni izpolnila. Še več, inšpektorica ugotavlja, da so vodooskrbni objekti v slabem tehničnem in sanitarnem stanju, upravljavec pa nima niti nikakršnega načrta za sanacijo objektov. Voda je še vedno neskladna in uporabniki jo pred uporabo prekuhavajo.

Inšpektorica je izdala sklep, da mora občina stanje popraviti do novembra 2015 ali pa bo morala plačati še 1000 evrov. A zgodba se je ponovila. Ko je inšpektorica obiskala Dolenje Novake konec leta 2015, je bilo vse po starem. Objekti so bili enako dotrajani, nevarna voda pa se je prekuhavala. Ponovno jim je zaračunala 1000 evrov in zagrozila z enako kaznijo, če ukrepi ne bodo izpolnjeni do konca prihodnjega leta, 2016.

A ob pregledu konec leta 2016 ji je občina ponovno dala razlog, da uporabi prisilno sredstvo in postavi nov rok. Prav tako konec leta 2017.

Od ugotovljene kršitve je občina Cerkno, upravljavec vodovoda Dolenji Novaki, na državni proračun zaradi kršitev živilske zakonodaje nakazala že 5.000 evrov. Stanje vodovoda pa je enako tistemu iz leta 2009. Vodooskrbni objekti so dotrajani, načrt za pripravo vode je neobstoječ, uporabniki vodo prekuhavajo.

Pri vodovodu Dolenji Novaki gre za spor med občino in uporabniki vodovodnega sistema Dolenji Novaki. Ti so namreč tudi lastniki vodovoda in z njim tudi sami upravljajo, je za Pod črto povedal župan občine Cerkno, Jurij Kavčič »Občina Cerkno, ki je po državni zakonodaji dolžna upravljati z javnimi vodovodi na svojem območju, do objektov tega vodovoda ne more dostopati, saj ji uporabniki vodovoda nikoli niso bili pripravljeni predati ključev,« pove župan.

Uporabniki se torej od svoje poceni, a zdravstveno neustrezne vode niso pripravljeni ločiti. A po drugi strani niti Jurij Kavčič ne govori o načinih, na katere bi občina s prebivalci Dolenjih Novakov poskusila vzpostaviti dialog. V bodoče lahko najverjetneje pričakujejo še eno odločbo zdravstvene inšpekcije, enako prejšnjim. Voda bo najverjetneje kljub temu ostajala onesnažena.

Nastanek tega članka ste omogočili bralci z donacijami. Podpri Pod črto

Več o: #e.coli #nevarna voda #varstvo okolja #vodovodi

Deli zgodbo 0 komentarjevVeč iz teme: Okolje

Kako dobro skrbimo za naše okolje? Sistematično analiziramo okoljska vprašanja v državi.

48 prispevkov

Epizoda 43 – Poplave v Sloveniji: Selitve z ogroženih območij

V novi epizodi Pod črto podkasta smo šli v Zgornjo Savinjsko dolino. Preverili smo, kakšno je stanje štiri mesece po …

Tema: Okolje, Podkast
Podcast,

Fine particles in the air: Ljubljana among the most polluted European cities

Fine particle pollution causes premature births, illness, and, in Slovenia, more than 800 preventable deaths every year.

Tema: Okolje
Article, Članek,

0 komentarjev

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zadnje objavljeno