V treh letih za 20 milijonov evrov sumov goljufij sredstev EU

Ker nekatere sume še preiskujejo, ministrstvo še ne želi povedati, pri katerih projektih so prejemniki sredstev domnevno ogoljufali proračun.

V letih 2011, 2012 in 2013 sta organ upravljanja z evropskimi sredstvi (trenutno je to gospodarsko ministrstvo) in urad za nadzor proračuna pri porabi sredstev ugotovila za dobrih dvajset milijonov evrov sumov goljufij, kaže dokument, objavljen na spletni strani gospodarskega ministrstva. Ker nekatere sume še preiskujejo, ministrstvo še ne želi povedati, za katere projekte gre.

371966298_0369ec1a3d_b
Foto: Guillaume Brialon

Vsi sumi goljufij izhajajo iz evropskih sredstev, namenjenih za program regionalnega razvoja, razkriva Akcijski načrt za pospešitev črpanja evropskih sredstev. Načrt je ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na svoji spletni strani objavilo konec novembra. Sredstva iz programa za regionalni so namenjena predvsem podjetjem. Pri ostalih dveh programih, za razvoj okoljske in prometne infrastrukture ter za razvoj človeških virov, goljufij niso odkrili.

Gospodarsko ministrstvo nam ni želelo povedati, pri katerih projektih so bile ugotovljene nepravilnosti, saj so »nekatere ugotovitve še v preliminarnih fazah.« Iz akcijskega načrta pa je razvidno, da so največ, za 13,2 milijona nepravilnosti, ugotovili pri podprogramu za izboljšanje konkurenčne sposobnosti podjetij in raziskovalne odličnosti (po navadi gre za subvencioniranje nakupa opreme). Za 6,6 milijona evrov sumov goljufij so ugotovili pri podprogramu spodbujanja za dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva, za 600.000 evrov pa pri sofinanciranju gospodarske in izobraževalne infrastrukture.

Ponovna zamrznitev sredstev?

Ker se sumi goljufij nanašajo na obdobje zadnjih treh let, sta vanje najverjetneje vključeni obe ugotovljeni nepravilnosti urada za nadzor proračuna, zaradi katerih je Evropska unija Sloveniji maja letos zamrznila črpanje sredstev EU. Lani objavljena revizija urada je ugotovila, da sta podjetji Instrumentation technologies in Golf projekti leta 2011 evropski proračun skupaj ogoljufali za 1,8 milijona evrov. Instrumentation technologies je domnevno namesto nove kupil staro medicinsko opremo, Golf projekti pa po ugotovitvah revizije ni zgradilo smledniškega golf igrišča, za katerega je pridobila sredstva. Evropska komisija je črpanje sredstev Sloveniji ponovno sprostila septembra.

Zaradi velikega obsega ugotovljenih sumov goljufij v zadnjih treh letih pa se postavlja vprašanje, ali nam bo EU letos spet zamrznila črpanje sredstev. Za lansko zamrznitev črpanja je bilo dovolj že za skupno šest milijonov evrov ugotovljenih nepravilnosti v letu 2011. Odgovor na to bo podala revizija evropskih projektov za leto 2012, ki jo je pripravil urad za nadzor proračuna. Rok za pripravo revizijskega poročila se je iztekel konec decembra, a nam finančno ministrstvo ugotovitev še ni hotelo posredovati. Kot so pojasnili, dobi poročilo najprej v pregled evropska komisija. Rok za njegovo javno objavo je 31. marec letos.

Od začetka finančne perspektive leta 2007 do njenega konca decembra lani so kontrolna enota organa upravljanja (zdaj je to gospodarsko ministrstvo, prej pa Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj), Urad RS za nadzor proračuna, evropska komisija, evropsko računsko sodišče in Računsko sodišče RS ugotovili za skupno 29,5 milijona evrov nepravilnosti pri porabi sredstev EU. A kot so nam pojasnili na gospodarskem ministrstvu, ta sredstva Sloveniji niso bila odvzeta avtomatsko. Lahko smo jih namreč prerazporedili na druge projekte. Zato do danes po zagotovilih gospodarskega ministrstva slovenski proračun zaradi goljufij še ni zgubil sredstev.

Uradniki so bili zavedeni

Gospodarsko ministrstvo smo tudi vprašali, ali je v primeru neizgrajenega golf igrišča in nakupa stare medicinske opreme ugotovilo krivdo pri katerem izmed uradnikov, ki bi morali projekta nadzorovati. Ministrstvo za gospodarstvo in javna agencija SPIRIT sta ugotovila, da so njuni uslužbenci izvedli dolžno administrativno kontrolo projektov, torej sproti ugotavljali skladnost predložene dokumentacije z zahtevami projekta. Oba skrbnika pogodb sta bila po naknadnih ugotovitvah ministrstva zavedena, saj dokumentacija, ki sta jo predložili podjetji, ni ustrezala dejanskemu stanju.

Ministrstvo je še pojasnilo, da izpolnjevanje zavez na terenu sproti niso preverjali, saj projekta nista bila ovrednotena kot tvegana. Zato je napake ugotovila šele naknadna revizija Urada za nadzor proračuna. Vsaj v primeru podjetja Instrumentation technologies lahko pojasnilom ministrstva o nizkem tveganju verjamemo: podjetje se je še leta 2008 okitilo s prestižnim poslovnim priznanjem Zlata gazela.

Obe podjetji je ministrstvo ovadilo policiji in vložilo tožbo za vrnitev sredstev.

Nastanek tega članka ste omogočili bralci z donacijami. Podpri Pod črto

Deli zgodbo 0 komentarjevVeč iz teme: Evropska sredstva

Nadzorujemo pravilnost in smotrnost porabe milijonov evrov, ki jih Slovenija dobiva iz evropskega proračuna.

47 prispevkov

Hišne preiskave v RC Savinja: že šesti razvojni center s sumom goljufij

Policisti so včeraj hišne preiskave v razvojnem centru Savinja Žalec opravili zaradi suma goljufije s sredstvi EU. Pri Pod črto …

Tema: Evropska sredstva, Kriminal
Članek,

Epizoda 24: izgubljeni milijoni v razvojnih centrih

Lažne študije, prebarvani stroji, goljufije in druge nepravilnosti v razvojnih centrih, ki bi morali postati gonilo tehnološkega napredka v Sloveniji.

Tema: Evropska sredstva, Nadzor nad javnim sektorjem, Podkast
Podcast,

0 komentarjev

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zadnje objavljeno