Sadeko

Podjetje Sadeko, storitve in trgovina, d. o. o., je novembra 2009 od Abanke dobilo 220.000 evrov posojila. Država je za posojilo jamčila s 110.000 evri poroštva.

Banka je 85.071 evrov poroštva unovčila januarja 2013. Sadeko je šel v stečaj dva meseca prej – novembra 2012.

Stečajni upravitelj Rok Sodin je ob prevzemu poslov podjetja ugotovil sum olepševanja poslovnih rezultatov oziroma bilanc podjetja. Podjetje naj bi namreč svoje zaloge v bilancah vrednotilo po ceni dobrih 720.000 evrov, za katero je upravitelj ocenil, »da nikakor ni ustrezna«. Sodin nam je v telefonskem pogovoru pojasnil, da so v Sadeku zaloge prodajali po veliko nižjih cenah, kot so bile navedene v bilancah podjetja.

Upravitelj je prav tako ugotovil sum oškodovanja upnikov v višini 20.727 evrov. Kupci podjetja Sadeko so namreč na podlagi obvestil Sadeka storitve podjetja plačevali na transakcijski račun druge družbe – Tri slam 2000, d. o. o. Družba Tri slam je bila nato izbrisana, zato upravitelj od nje ni mogel izterjati omenjenih 20.727 evrov. Kot nam je povedal Sodin, ovadb zaradi sumov oškodovanja upnikov ni podal.

Sadeko je upnikom dolžan slabega 2,5 milijona evrov. Stečaj še traja. Država je od podjetja uspela dobiti 6039 evrov vračila za unovčeno poroštvo banke. Preostalih 79.032 evrov smo pokrili davkoplačevalci.

Nastanek tega članka ste omogočili bralci z donacijami. Podpri Pod črto

Več o: #Jamstvena shema

Deli zgodbo 0 komentarjev