Pod črto del nove Evropske mreže za podatkovno novinarstvo

S Pod črto smo del novega projekta Evropska mreža za podatkovno novinarstvo (EDJNet). V sodelovanju s tujimi partnerji bomo objavljali preiskave na podlagi podatkov, analize, zgodbe in infografike, ki bodo bralcem dostopne v dvanajstih različnih jezikih.

Namen projekta Evropska mreža za podatkovno novinarstvo (European Data Journalism Network- EDJNet) je združiti evropske medijske organizacije in projekte, ki se ukvarjamo s podatkovnim novinarstvom, povezati znanja, orodja in skozi sodelovanje objavljati članke v dvanajstih jezikih. Vsebine bodo namenjene širšemu evropskemu bralstvu.

Mrežo EDJNet sestavlja mednarodni konzorcij organizacij, ki ga vodita Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (Italija) in VoxEurop (Francija) v sodelovanju z Alternatives économiques (Francija), Spiegel Online (Nemčija), EUObserver (Belgija), Journalism++ (Francija), Local Focus (Nizozemska) in Journalism Robotics (Švedska).

V projektu bo partnersko sodelovalo tudi osem drugih medijev – Gazeta Wyborcza s projektom BIQdata (Poljska), Pod črto (Slovenija), Askanews in Internazionale (Italija), NRC Handelsblad (Nizozemska), El Confidential (Španija), H-Alter (Hrvaška) in Quest-France (Francija).

Sodelujoči v Evropski mreži za podatkovno novinarstvo.

Projekt bo zaživel letos oktobra. Vsebinsko se bo osredotočal na aktualne in poglobljene zgodbe z evropsko perspektivo, pripravljene na podlagi podatkov, analiz in skozi pristope podatkovnega novinarstva. Zagon projekta je finančno podprla Evropska komisija.

S Pod črto bomo v novi mreži za podatkovno novinarstvo sodelovali pri pripravi samostojnih zgodb in podatkovnih analiz, ki jih bomo za vse naše bralce objavljali tudi na podcrto.si.

Nastanek tega članka ste omogočili bralci z donacijami. Podpri Pod črto

Deli zgodbo 0 komentarjev