Občina Bled z aneksi gradbince veslaškega centra preplačala za 600.000 evrov

Občina je po ugotovitvah ministrstva za izobraževanje neupravičene anekse med drugim sklepala zaradi slabo popisanih potrebnih gradbenih del za izgradnjo centra. Ministrstvo od občine zdaj za kazen terja vračilo 150.000 evrov sredstev EU.

Članek je objavljen tudi na MMC RTV Slovenija

Članek je bil 6. 10. 2015 dopolnjen z odzivom Občine Bled in odzivom avtorja

bled zaka
Pomoli veslaškega centra za čolne. Foto: EU skladi

Državno prvenstvo v veslanju 25. septembra 2010 na Bledu je bilo posebno. Prvič je potekalo na prenovljenem veslaškem centru v srcu tega športa pri nas.

Obnova telovadnice in veslaškega hangarja, gradnja novih tribun in sodniškega stolpa ter urejanje obale za blejsko občino ni bilo poceni – stalo jo je dobre 3,5 milijona evrov. K sreči je na pomoč priskočila Evropa s tremi milijoni evrov iz evropskih skladov. Dodatnega pol milijona je prispeval državni proračun.

Pet let po predaji novega športnega centra v uporabo, ki se je zgodila tik po izvedenem državnem prvenstvu, zgodba z evropskimi sredstvi za občino še ni končana. Uslužbenci ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) so namreč septembra 2013 pri projektu ugotovili nepravilnosti. Občina je gradbenim podjetjem za dela na projektu prek aneksov neupravičeno plačala 600.000 evrov preveč občinskega denarja. Za kazen od občine zahteva vračilo 150.000 evrov evropskih sredstev.

Petim gradbincem za 600.000 evrov preveč sredstev

MZIŠ je evropska in državna sredstva za nov veslaški center občini dodelil avgusta 2008 na razpisu za sofinanciranje investicij v športno-rekreacijsko infrastrukturo. Glavni cilj projekta je bila izgradnja veslaškega centra z olimpijskim statusom, kar bi omogočilo izvedbo velikih mednarodnih tekmovanj pa tudi kakovostne pogoje za trening slovenski veslaški reprezentanci. Občina je v okviru projekta na novo zgradila in obnovila 3412 kvadratnih metrov športnih površin in 22.336 kvadratnih metrov zunanjih površin. Že leta 2011 je prišla nagrada za opravljeno delo: Bled je organiziral svetovno prvenstvo v veslanju.

Tisto leto pa so se za Občino Bled zadeve pričele zapletati. Konec novembra je finančno ministrstvo pregledalo dokumentacijo projekta in ugotovilo, da MIZŠ nima podrobnih dokazil o opravljenih gradbenih delih. Zato so uslužbenci finančnega ministrstva svoje kolege na MIZŠ napotili k izvedbi tako imenovane izredne kontrole na kraju samem, je razvidno iz dokumentov, ki smo jih od MIZŠ pridobili z zahtevo po dostopu do informacije javnega značaja.

Uslužbenci MIZŠ so kontrolo opravili aprila 2012. Pregled vzorca računov za gradnjo v vrednosti dobrega pol milijona evrov jim je verjetno privzdignil obrvi: Občina Bled je gradbincu Kovinar gradnje ST, d. o. o., poleg denarja za izvajanje del iz osnovne pogodbe prek naknadno sklenjenega aneksa in mimo javnega razpisa plačala še 180.000 evrov.

»Pri kontroli smo ugotovili, da je bila pogodba z izbranim izvajalcem Kovinar gradnje sklenjena po sistemu ‘ključ v roke do popolne funkcionalnosti in predaje objekta’. Sklepanje aneksov zaradi dodatnih in nepredvidenih del razen v izjemnih primerih ni primerno, sploh pri pogodbi na ključ,« so v svojih ugotovitvah kontrole zapisali uslužbenci MIZŠ.

Kaj to pomeni? Podjetje Kovinar gradnje je najprej za pridobitev nekaterih gradbenih poslov pri izgradnji veslaškega centra na javnem razpisu kandidiralo s ceno 614.000 evrov brez DDV, je razvidno iz dokumentov. S to ceno je na razpisu tudi zmagalo. A nato mu je občina dala še dodatnih 180.000 evrov javnega denarja za dela, ki bi jih moral opraviti v za prvotno dogovorjeno ceno.

Zaradi te nepravilnosti so se uslužbenci MIZŠ odločili, da bodo pregledali vso dokumentacijo projekta. Instinkt jih ni varal: odkrili so še za dodatnih 424.000 evrov neupravičeno sklenjenih aneksov.

Kot je razvidno iz dokumentov, je občina prek neupravičenih aneksov družbi Kovinar Gradnje ST izplačala za skupno skoraj 300.000 evrov javnih sredstev. A to podjetje ni bilo edino, saj je občina na ta način denar dodelila še štirim drugim gradbincem. Podjetje SGP Tehnik je na ta način neupravičeno dobilo 73.000 evrov, družba Makro 5 gradnje dobrih 130.000 evrov, Elan inventa 76.000 evrov, CP Kranj pa slabih 28.000 evrov javnega denarja.

bled zaka tabela
Vir: MIZŠ

Vrednost sklenjenih aneksov tako presega 600.000 evrov, MIZŠ pa je v skladu z evropskimi pravili Občino Bled kaznovala z odvzemom 25 odstotkov tega denarja. Občina bi morala iz svojega proračuna v državnega tako najpozneje do konca letošnjega leta vrniti 151.000 evrov, je razvidno iz knjige dolžnikov finančnega ministrstva.

Zakonodaja sicer v izjemnih primerih dopušča sklepanje aneksov h gradbenim pogodbam. Javne ustanove lahko to naredijo takrat, ko gre za »upravičeno nepredvidena dela«. Na primer: med gradnjo se lahko zemlja vdre, kar mora nato podjetje sanirati. Takšnega vdora pa seveda ni mogoče predvideti vnaprej.

Na takšna nepredvidena dela se je v primeru veslaškega centra sklicevala tudi Občina Bled. A uradniki MIZŠ so ugotovili nasprotno: dodatna dela podjetij Kovinar Gradnje, SGP Tehnik in Makro 5 gradnje niso bila potrebna zaradi nepredvidenih okoliščin, temveč zaradi nepopolno izvedenega arhitekturnega natečaja. Povedano enostavneje: občina pred začetkom gradnje ni popisala vseh gradbenih del, ki bodo potrebna za izgradnjo veslaškega centra. Občina tudi v primeru Elan invente in CP Kranj ni mogla dokazati, da je šlo za nepredvidena dela.

Z vprašanji smo se na Občino Bled, ki jo od leta 2006 vodi župan Janez Fajfar, obrnili tudi mi. Občino smo vprašali, zakaj so sklepali anekse h gradbenim pogodbam, s katerimi je občina po ugotovitvah MIZŠ v nasprotju z zakonodajo porabila 600.000 evrov javnega denarja. Zanimalo nas je tudi, ali bo za nepravilnosti kdo odgovarjal, ali bodo vrnili zahtevanih 151.000 evrov in s čim bodo v proračunu nadomestili ta izpad.

Direktor občinske uprave Bled Matjaž Berčon nam je odgovoril, da je občina »vse anekse k pogodbam sklepala skladno z določbami zakona o javnem naročanju«. Po njegovih pojasnilih naj bi ministrstvo za finance sklepanje takšnih aneksov najprej dovolilo, nato pa spremenilo mnenje.

»Naknadno je bilo izoblikovano stališče, da tovrstno sklepanje aneksov ni dopustno, zaradi česar je ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport zahtevalo vračilo dela sredstev, prevzetih z aneksi k osnovni pogodbi. Občina se s stališčem ministrstva ne strinja in meni, da so bili postopki izvedeni zakonito ter skladno z veljavno zakonodajo, zaradi česar sredstev ni vrnila. Ministrstvo je zoper občino vložilo tožbo. Pravdni postopek še ni zaključen,« je zapisal Berčon v odgovoru mediju podcrto.si.

Članek je del serije o nepravilnostih pri porabi evropskih sredstev. Vsi odkriti primeri so vidni na spodnjem zemljevidu

Za podrobnosti o posameznem primeru kliknite na oznako na zemljevidu

Dokumenti, omenjeni v članku

Revizija Bled – Zaka

Odziv Občine Bled na zgornji članek (6. 10. 2015)

V predmetni zadevi ni bilo nič “preplačano”, prav tako ne gre za vsebinske kršitve, temveč občini ministrstvo očita postopkovne napake in še to na podlagi navodil, ki so bila izdana kasneje (februarja 2011), ko je isto ministrstvo že pregledalo investicijo (novembra 2010) in ni ugotovilo nobenih napak.

V celoti ne drži niti naslednji citat iz vašega članka, kar je razvidno iz spodnje korespondence: “Z vprašanji smo se na Občino Bled, ki jo od leta 2006 vodi župan Janez Fajfar, obrnili tudi mi. Občino smo vprašali, zakaj so sklepali anekse h gradbenim pogodbam, s katerimi je občina po ugotovitvah MIZŠ v nasprotju z zakonodajo porabila 600.000 evrov javnega denarja. Zanimalo nas je tudi, ali bo za nepravilnosti kdo odgovarjal, ali bodo vrnili zahtevanih 151.000 evrov in s čim bodo v proračunu nadomestili ta izpad.” Vprašanje torej ni bilo zastavljeno na takšen način …

Matjaž Berčon, direktor občinske uprave

Odziv avtorja članka na trditve Občine Bled

Glede prvega očitka (postopkovne napake oziroma spremenjena navodila ministrstva) poudarjam, da je v prvotnem članku vključen skoraj celoten odziv g. Berčona na sklepanje aneksov, v katerem so izpostavljene enake trditve, kot jih je zapisal v odzivu na članek. Ocena avtorja, da je Občina Bled preplačala investicijo, temelji na tem, da bi morala na podlagi gradnje po principu »ključ v roke« biti vsa gradbena dela opravljena za prvotno ceno.

Kar pa zadeva drugi očitek (na kakšen način je bilo zastavljeno vprašanje) pa spodaj prilagam celotno besedilo elektronskega sporočila, ki sem ga poslal Občini Bled.

Spoštovani,

občino bi rad prosil za naslednja pojasnila glede projekta veslaški center Zaka, pri katerem mora zaradi ugotovljenih nepravilnosti občina vrniti slabih 130.000 evrov evropskih sredstev.

Zanima me naslednje:

– Zakaj je občina Bled dodatna sredstva gradbenim podjetjem prek aneksov k pogodbam oddajala mimo javnih razpisov? Je prišlo do napake zaradi neznanja ali česa drugega?
– Ali boste sredstva vrnili do konca leta ali pa ste se na zahtevano vračilo sredstev pritožili?
– Kdo je odgovoren za podeljevanje sredstev z aneksi mimo javnih razpisov in kakšne sankcije so/bodo doletele to osebo?
– S čim boste nadomestili izpad evropskih sredstev, ki jih morate zdaj vrniti državi?
-⁠ Morebitna ostala pojasnila z vaše strani glede odvzema sredstev.

Prosil bi vas, če lahko odgovore dobim do konca naslednjega tedna. V kolikor to ni mogoče, mi prosim sporočite, do kdaj lahko pričakujem odgovore.

Mi lahko prosim potrdite prejem mojih vprašanj?

Lep pozdrav,

Anže Boštic, podcrto.si

Nastanek tega članka ste omogočili bralci z donacijami. Podpri Pod črto

Deli zgodbo 0 komentarjev



Več iz teme: Evropska sredstva

Nadzorujemo pravilnost in smotrnost porabe milijonov evrov, ki jih Slovenija dobiva iz evropskega proračuna.

47 prispevkov

Hišne preiskave v RC Savinja: že šesti razvojni center s sumom goljufij

Policisti so včeraj hišne preiskave v razvojnem centru Savinja Žalec opravili zaradi suma goljufije s sredstvi EU. Pri Pod črto …

Tema: Evropska sredstva, Kriminal
Članek,

Epizoda 24: izgubljeni milijoni v razvojnih centrih

Lažne študije, prebarvani stroji, goljufije in druge nepravilnosti v razvojnih centrih, ki bi morali postati gonilo tehnološkega napredka v Sloveniji.

Tema: Evropska sredstva, Nadzor nad javnim sektorjem, Podkast
Podcast,

0 komentarjev

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zadnje objavljeno