Urad za nadzor proračuna zaradi suma goljufije s sredstvi EU ovadil razvojni center PREKO

Tako kot lani so proračunski revizorji letos sum goljufije odkrili pri enem podjetju: RC PREKO. Revizorji jih sumijo plačila 100.000 evrov za lažne študije, ki naj bi bile plagiat javno dostopnih gradiv. Direktor RC PREKO pravi, da z ovadbo ni seznanjen.

Članek je objavljen tudi v časniku Večer

Spletna stran podjetja RC PREKO
Spletna stran podjetja RC PREKO

Revizorji urada za nadzor proračuna (UNP) sumijo, da je razvojni center za pridobivanje energentov iz komunalnih odpadkov (RC PREKO) iz Radencev s plačilom za dve študiji v skupni vrednosti 100.000 evrov ogoljufal evropski in državni proračun za 51.300 evrov, kolikor je znašal delež sofinanciranja za študiji. Zato so center ovadili policiji, izhaja iz poročila UNP o revidiranju skladov EU za leto 2014. Obenem je RC PREKO po ugotovitvah UNP pri izplačilu plač svojim zaposlenim neupravičeno porabil še slabih 153.000 evrov, od tega slabih 92.000 evrov javnih sredstev. UNP od RC PREKO zdaj zahteva vračilo slabih 143.000 evrov javnega denarja.

Sporni študiji, ki sta domnevno plagiat, je RC PREKO naročil med julijem in novembrom 2013. Prvo, z naslovom »Sosežig goriv iz mešanih komunalnih odpadkov v termoelektrarnah na premog«, je za 87.000 evrov opravilo podjetje Envsecon d.o.o. iz Črne gore. Študija je obsegala skupno 225 strani, od tega 148 strani prilog, Envsecon pa jo je izdelal v vsega 26 dneh. »Pri pregledu vsebine študije smo ugotovili, da je bila vsebina prilog študije objavljena na svetovnem spletu, torej javno (brezplačno) dostopna, razen enega dela, ki je na spletu plačljiv. […] Vsebina študije je v večji meri povzetek prilog, nekateri deli teksta pa so dobeseden prepis prilog študije,« so ugotovili državni revizorji. Ob tem so še zapisali: »Ugotovili smo tudi, da je bila na svetovnem spletu objavljena študija z enakim naslovom [Sosežig goriv iz mešanih komunalnih odpadkov …]. Kot avtor te študije je bila navedena oseba, zaposlena pri RC PREKO. [Študija] se je le v nekaj detajlih razlikovala od tiste, ki jo je upravičenec kupil od zunanjega izvajalca in je bila v času revizije tudi umaknjena s svetovnega spleta.«

Drugo študijo, v vrednosti 13.000 evrov, z naslovom »Analiza in pregled problematičnih odlagališč komunalnih odpadkov v Republiki Srbiji«, je opravilo srbsko podjetje Irgo Consulting d.o.o., ki je celo 26-odstotni lastnik RC PREKO. Po evropskih pravilih dobitniki sredstev teh ne morejo porabiti za nakup storitev s podjetji, s katerimi so vsaj 25-odstotno lastniško povezani. Obenem so revizorji UNP tudi v primeru te študije ugotovili, da je njena vsebina enaka vsebini dveh, na svetovnem spletu prosto dostopnih dokumentov. Zato zahtevajo vračilo 7800 evrov javnih sredstev, s katerimi sta Evropska unija in država sofinancirali študijo.

UNP je poleg spornih študij ugotovil še nepravilnosti pri izplačilu slabih 153.000 evrov za stroške dela na projektu med julijem in novembrom 2013. V dokumentih RC PREKO je zapisano, da je določeni zaposleni 6. novembra 2013 delal na projektu RC PREKO na sedežu podjetja v Črešnjevcih. Iz javno dostopnih podatkov pa izhaja, da je ta oseba istega dne kot govornica sodelovala na neki otvoritveni slovesnosti v Ljubljani. Podobno so ugotovili še za enega zaposlenega: uradno je delal v podružnici RC PREKO v Ljubljani, zares pa je tistega dne predaval na neki konferenci, ki nima zveze s projektom RC PREKO. Zaradi teh in ostalih ugotovljenih nepravilnosti, povezanih predvsem s pomanjkljivo dokumentacijo, revizorji zahtevajo slabih 92.000 evrov javnega denarja. S temi sredstvi je evropski in državni proračun namreč sofinanciral omenjenih 153.000 evrov izdatkov za stroške dela razvojnega centra.

Zaradi opisanih nepravilnosti in nedoseganja zastavljenih ciljev so na UNP ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je RC PREKO dodelilo skupaj 1,38 milijona evrov javnih sredstev, naložili, da pregleda tudi upravičenost ostalih izdatkov v projektu. V kolikor se bodo pokazale dodatne nepravilnosti, bo moral RC PREKO najverjetneje vrniti precej več sredstev od do zdaj zahtevanih 143.000 evrov javnega denarja iz naslova že odkritih nepravilnosti.

Za komentar ugotovitev UNP smo zaprosili direktorja RC PREKO Petra Cerarja, ki je v odgovoru zapisal le: »Z ovadbo in njeno vsebino nismo seznanjeni, zato je ne moremo komentirati. Stroški dela so bili večkrat pregledani (s strani našega skrbnika pogodbe, s strani Službe za kohezijsko politiko, naknadno pa tudi s strani pooblaščene revizorske hiše), vedno pa so bili pripoznani kot upravičeni.«

RC PREKO je ustanovil osem podjetij oziroma zavodov: INTEREC, ECOlogic, IRGO Consulting, Premisa, Tobo Trans, Pavčnik, Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje ter Okoljsko raziskovalni zavod. Vrednost projekta je znašala 1,9 milijona evrov, od tega je bilo že omenjenih 1,38 milijona evrov javnih sredstev. Projekt je trajal od februarja 2011 do konca leta 2014, v času trajanja projekta pa so iz njega izstopili INTEREC, Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje, IRGO Consulting in Pavčnik. RC PREKO je moral v okviru projekta izbrati divja odlagališča, ki so najbolj primerna za sanacijo, izvesti testno sanacijo in predelati odpadke.

RC PREKO je z ugotovljenimi sumi goljufij in nepravilno porabo sredstev postal še en projekt na področju vzpostavitve razvojnih centrov, pri katerih so revizorji UNP ugotovili nepravilnosti. Spomnimo, že maja lani smo na podcrto.si razkrili, da so revizorji nepravilnosti v razponu od nekaj tisoč pa vse do osem milijonov evrov ugotovili pri kar enajstih financiranih projektih razvojnih centrov. RC PREKO je torej dvanajsta črtica v zbirki napak, za katere je s slabim nadzorom nad porabo sredstev sokrivo gospodarsko ministrstvo. Prav slednje je namreč dodeljevalo in nadziralo porabo sredstev na področju razvojnih centrov slovenskega gospodarstva.

Dokument: poročilo UNP o reviziji RC PREKO

Članek je del serije o nepravilnostih pri porabi evropskih sredstev. Vsi odkriti primeri so vidni na spodnjem zemljevidu

Za podrobnosti o posameznem primeru kliknite na oznako na zemljevidu

Nastanek tega članka ste omogočili bralci z donacijami. Podpri Pod črto

Deli zgodbo 0 komentarjevVeč iz teme: Evropska sredstva

Nadzorujemo pravilnost in smotrnost porabe milijonov evrov, ki jih Slovenija dobiva iz evropskega proračuna.

47 prispevkov

Hišne preiskave v RC Savinja: že šesti razvojni center s sumom goljufij

Policisti so včeraj hišne preiskave v razvojnem centru Savinja Žalec opravili zaradi suma goljufije s sredstvi EU. Pri Pod črto …

Tema: Evropska sredstva, Kriminal
Članek,

Epizoda 24: izgubljeni milijoni v razvojnih centrih

Lažne študije, prebarvani stroji, goljufije in druge nepravilnosti v razvojnih centrih, ki bi morali postati gonilo tehnološkega napredka v Sloveniji.

Tema: Evropska sredstva, Nadzor nad javnim sektorjem, Podkast
Podcast,

0 komentarjev

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zadnje objavljeno