Župani, ki so občinske posle dali sebi, občinskim svetnikom, sorodnikom (2)

Objavljamo naslednjih devet županov, ki so po ugotovitvah protikorupcijske komisije občinske posle nezakonito dali sebi, občinskim svetnikom ali sorodnikom.

Soavtorja: Marko Jerina in Jerneja Grmadnik

Objavljamo naslednjih devet županov, ki so po ugotovitvah protikorupcijske komisije občinske posle nezakonito dali sebi, občinskim svetnikom ali sorodnikom. Imena prve deveterice lahko izveste v prvem članku v seriji.

Novo mesto
Mestni svetnik občine Novo mesto je tudi občinski parketar. Foto: Mestna občina Novo mesto

Ta članek nadaljuje z razkrivanjem občin, ki so po ugotovitvah Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) iz leta 2012 nezakonito poslovale s podjetji občinskih funkcionarjev in njihovih sorodnikov.

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), v veljavi od junija 2010, določa, da občina ne sme poslovati s podjetjem, v katerem je funkcionar občine (župan, podžupan ali občinski svetnik) bodisi član poslovodstva bodisi je lastnik podjetja. Prepoved velja tudi za podjetja, ki so v lasti družinskih članov funkcionarjev. Prav tako občina s takim podjetjem ne sme poslovati še eno leto (v kolikor je bil funkcionar lastnik podjetja) oziroma dve leti (v kolikor je poslovodja podjetja) po prenehanju funkcije funkcionarja.

Pri vsaki občini predstavljamo obseg nezakonitega poslovanja, ki ga je ugotovila KPK v obdobju med junijem 2010 in koncem leta 2011, ter obseg celotnega poslovanja s podjetjem v času, ko je mesto občinskega funkcionarja zasedala oseba, povezana s tem podjetjem. Ker je bil zakon o preprečevanju korupcije (ZPKor), ki je veljal do junija 2010, milejši od zdajšnjega ZIntPK, opozarjamo, da poslovanje izpostavljenih podjetij z občino pred junijem 2010 ni bilo nujno nezakonito. KPK poslovanja pred junijem 2010 ni preverjala.

Tudi v tem članku bomo predstavili devet občin, pri katerih je bila vrednost poslov večja od nekaj tisoč evrov. V zadnjem članku, ki ga bomo objavili še ta teden, pa bomo predstavili še zadnjo deveterico.

V kolikor niste prebrali prvega članka na temo nezakonitega poslovanja občin, vam toplo priporočamo, da najprej preberete tega. V njem je namreč podrobneje pojasnjeno ozadje preiskave KPK.

Novo mesto: svetnik v sejni sobi polaga talne obloge

KPK je ugotovila nezakonito poslovanje občine Novo mesto s podjetjem Parketarstvo Zvonimir Novak, s.p. v višini 3195 evrov. Zvonimir Novak je od leta 2010 občinski svetnik Mestne občine Novo mesto kot član Zveze za Dolenjsko. Občino vodi župan Aljozij Muhič, prav tako član Zveze za Dolenjsko.

Občina je Novaku dala posel zamenjave talnih oblog v sejni sobi. Kot so odgovorili iz občine, so za to delo pridobili tri ponudbe, ponudba Zvonimirja Novaka pa je bila najugodnejša. Mestni svetnik občine o omejitvi poslovanja z njim menda ni obvestil, prav tako ni bila objavljena na spletni strani KPK, zato, tako na občini, zanjo niso mogli vedeti.

Podatki Supervizorja pokažejo še, da je omenjeni samostojni podjetnik poleg omenjenih 3200 evrov od Mestne občine Novo Mesto decembra 2010 dobil še 7.000 evrov. Preden je postal svetnik Zvonimir Novak z občino ni posloval.


Škofljica: rekreacijski center nadzira gradbena dela

KPK je ugotovila nezakonito poslovanje Občine Škofljica s podjetjem Royal Club rekreacijski center, d.o.o., katerega lastnik je bil Stanislav Kolbl (LDS), občinski svetnik v obdobju 2006-2010. Kolblovemu podjetju je občina dala posel nadzora nad preplastitvijo dela lokalne ceste. Za nadzor nad gradnjo ceste je Royal Club dobil 12.621 evrov.

V času izbora je bil župan Škofljice Ivan Jordan, ki je kandidiral kot neodvisen kandidat, a je bil pred tem tako kot Kolbl član LDS. Čeprav so nam iz občine odgovorili, da so po prejemu obvestila KPK z omenjenim podjetjem sporazumno prekinili naročilo ter da Royal Club ni dobili niti centa, pa podatki Supervizorja kažejo, da je Royal Club od novembra 2011 do aprila 2012 od Občine Škofljica prejel prav omenjenih 12.600 evrov, marca 2013 pa še 6.300 evrov. Stanislav Kolbl je sicer iz lastništva podjetja izstopil januarja 2013, kot edina lastnica podjetja je ostala Veronika Tatjana Kolbl.


Središče ob Dravi: občinski hišnik-grobar kupuje v svetnikovi trgovini

KPK je ugotovila nezakonito poslovanje občine Središče ob Dravi s podjetjem Agrotrg Ormož d.o.o., v višini 3765 evrov. Trgovina je v solastništvu Draga Marčeca, mestnega svetnika v mandatih 2006-2010 in 2010-2014. Marčec je bil član Liste za razvoj občine Središče ob Dravi.

V trgovini so, kot nam je pojasnil župan Jurij Borko (SDS), kupovali material, ki ga je za vsakodnevno uporabo vzdrževanja in urejanja okolice potreboval občinski hišnik-grobar. Letni obseg poslov je po pojasnilih občine znašal med 1500 in 2.000 evri, a glede na podatke aplikacije Supervizor je celoten obseg poslovanja trgovine z občino v času Marčecovega članstva v občinskem svetu znašal 32.000 evrov. Po opozorilu KPK, da je poslovanje v nasprotju z zakonom, so sodelovanje prekinili, je še pojasnil Borko, ki jo je odnesel le z opominom protikorupcijske komisije.


Gorišnica: občinski geodet družinski član svetnika

Občina Gorišnica je po ugotovitvah KPK nezakonito poslovala z Damirjem Kelencem, s.p in podjetjem Žiher. Občina je  Damirju Kelencu nezakonito plačala 39.000 evrov za opravljene geodetske storitve. Damir Kelenc je namreč družinski član Davorina Kelenca (SLS), svetnika občinskega sveta občine Gorišnica od leta 1994 do danes. Od pričetka delovanja konec leta 2008 je Damir Kelenc za občino Gorišnica opravil geodetske storitve v skupni vrednosti 48.240 evrov.

Jože Kokot (SDS), župan občine Gorišnica, se do prejema obvestila KPK ni zavedal, da z Damirjem Kelencem občina ne sme poslovati. Kokot je še povedal, da od tedaj občina s Kelencem ne sodeluje več. Po njegovem zatrjevanju Davorin Kelenc na izbiro ponudnika geodetskih storitev ni vplival.

Pri poslovanju občine s podjetjem Žiher v delni lastni Alojza Žihera (SLS), občinskega svetnika iz prejšnjega sklica (2006 – 2010), je po ugotovitvah KPK občina nezakonito kupila gorivo in gostinske storitve v vrednosti 1.472 evrov. Omenjenega primera na občini niso pojasnili. Žiher je sicer med letoma 2006 in 2010, ko je bil še občinski svetnik, s poslovanjem z občino zaslužil dobrih 83.000 evrov.


Črna na Koroškem: otroke v šolo vozi bivši svetnik

Po ugotovitvah KPK je občina Črna na Koroškem, ki jo od leta 2010 vodi Romana Lesjak (Lista Rajka Lesjaka in skupina volivcev), nezakonito poslovala s podjetjem Macesen proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o. v lasti Marjana Kodruna. Kodrun je bil član občinskega sveta od med leti 2002 in 2010, najprej kot neodvisni svetnik, v drugem mandatu pa kot član Zveze neodvisnih Slovenije.

Kodrun je za občino izvajal prevoz osnovnošolskih otrok, za kar mu je občina po ugotovitvah KPK nezakonito izplačala 46.000 evrov.

Po pojasnilih občine je bila sporna pogodba sklenjena v mandatu prejšnjega župana Janeza Žvaba (LDS). Županja Romana Lesjak je še povedala, da kljub ugotovitvam KPK Kodrun ni želel sporazumno prekiniti poslovanja z občino. Zato je leta 2012 pogodbo prekinila enostransko.


Sežana: občinska revizijska služba v nezakonito najetih prostorih

Občina Sežana je pogodbo v višini dobrih 2.100 evrov o najemu poslovnih prostorov za Medobčinski inšpektorat in redarstvo ter za Medobčinsko notranjo revizijsko službo nezakonito sklenila z družbo Inkubator. Direktor družbe Inkubator, ki jo je soustanovila Občina Sežana, je od leta 1999 Stojan Gorup (SD), mestni svetnik v mandatu 2006 – 2010.

Župan Občine Sežana je od leta 2006 Davorin Terčon, ki je na zadnjih volitvah kandidiral kot skupni kandidat SD, LDS, Zares in ZZP.

Predvsem je zanimivo, da je bila pogodba nezakonito sklenjena za delovanje notranje revizijske službe, katere naloga je prav ugotavljanje nepravilnosti poslovanja občine.

Na občini razlagajo, da so pri sklenitvi pogodbe o najemu sledili načelu gospodarnosti, saj je bila lokacija poslovnih prostorov v lasti družbe Inkubator ocenjena kot najprimernejša. Na Občini Sežana se z odločbo KPK, ki ugotavlja nepravilnosti, tudi ne strinjajo. Zato jo izpodbijajo na sodišču.

Inkubator je v času Gorjupovega mandata občinskega svetnika od občine dobil dobrih 70.000 evrov.


Kostanjevica na Krki: občinski svetnik posluje z občino tudi po odločbi KPK

Občina Kostanjevica na Krki je pod vodstvom župana Mojmirja Pustoslemška (neodvisen kandidat) nezakonito naročala blago pri podjetjih Trgovina in servis, Ladko Petretič, s.p. in Petretič, d.o.o.. Občina je za blago plačala slabih 5000 evrov. Ladko Petretič (SDS) funkcijo občinskega svetnika opravlja od leta 2006 dalje. Petretič je v tem času po evidencah Supervizorja s poslovanjem z občino zaslužil slabih 10.000 evrov.

Župan Pustoslemšek je za podcrto.si povedal, da gre pri naročanju blaga pri Ladku Petretiču za praktične razloge, saj je naslednja trgovina in bencinska črpalka v šest kilometrov oddaljenem Šentjerneju. Kot je izjavil, je bil v tej zadevi kaznovan, kazen poravnal in je tako zadeva zanj zaključena.

Vendar je občina Kostanjevica na Krki s poslovanjem z Ladko Petretičs.p. nadaljevala tudi po odločbi KPK in županovemu plačilu kazni. V letih 2012 in 2013 je namreč podjetju Ladko Petretič s.p. glede na aplikacijo Supervizor izplačala 645 evrov.


Gorenja vas-Poljane: svetnik občinski električar

Po ugotovitvah KPK je občina Gorenja vas-Poljane pod vodstvom župana Milana Janeza Čadeža (SDS) nezakonito poslovala s podjetjem Roman Demšar s.p. Kunde-Elektro Demšar. Roman Demšar je občinski svetnik in prav tako član SDS, glede na objavo na spletni strani SDS pa je bil občinski svetnik tudi v prejšnjem mandatu (2006 – 2010).

Nezakoniti posli v višini 6300 evrov so obsegali popravila krmilne avtomatike na hidrantnem in vodovodnem omrežju občin, vgradnjo električnega kabla v eni od poslovnih con v občini ter dograditev javne razsvetljave. Od novembra 2006 (začetek prejšnjega mandata mestnega sveta) do decembra 2010 je Roman Demšar s poslovanjem z občino zaslužil 76.000 evrov.

Po pojasnilih tajnika občine, Elizabete Rakovec, je občina z Demšarjem nezakonito poslovala nenaklepno. Poslovanje s svetnikom pa so prekinili takoj, ko so preučili določbe novega zakona, ki ureja omejitve poslovanja (ZIntPK). To se je zgodilo še pred opozorilom KPK.


Izola: svetnikovo glasilo »Uradni list« občine

Občina Izola je po ugotovitvah KPK nezakonito poslovala s tremi podjetji: Graffit line trgovsko in storitveno podjetje d.o.o., Delfin hotel ZDUS d.o.o. in Dising d.o.o. Skupno je občina pod vodstvom obeh županov, Tomislava Klokočovnika (Lista Izola je naša) v prejšnjem mandatu in Igorja Kolenca (kandidat skupine volivcev) v zdajšnjem, trem podjetjem dala za dobrih 30.000 evrov nezakonitih poslov.

Graffit line je bil do januarja 2009 v lasti občinskega svetnika v tem mandatu Draga Misleja Mefa (Lista Mef), od januarja 2009 pa je v lasti Aleša Misleja. Kot so nam sporočili z občine je Drago Mislej z mesta občinskega svetnika januarja 2011 odstopil. Od novembra 2010 do januarja 2011 je Graffit line s poslovanjem z občino zaslužil 3500 evrov. Drago Mislej je bil glede na zapisnike sej občinskega sveta svetnik tudi v mandatu 2006 – 2010. V tem mandatu pa je Graffit line od poslovanja z občino zaslužil kar okoli 220.000 evrov. Po pojasnilih občine je Občina Izola v tedniku Mandrač, ki ga izdaja Graffit line, objavljala svoje uradne objave.

Direktor Delfin hotela Zveze društev upokojencev Slovenije je bil do januarja 2013 Branko Simonovič, svetnik DeSUS v občinskem svetu v prejšnjem in trenutnem sklicu. Nezakonitih poslov s Delfin hotelom je bilo le za slabih 1000 evrov, med leti 2006 in 2010 pa je hotel od občine dobil še za slabih 2000 evrov poslov.

Tretje podjetje, Dising, pa je bilo do januarja letos v solasti Dušana Moljka. Moljk je bil občinski svetnik v prejšnjem sklicu, torej med leti 2006 in 2010, kot član stranke SD. Zanimivo je, da je prvo nakazilo občine podjetju Dising sovpadalo z mesecem izvolitve Igorja Kolenca na mesto župana občine, pred tem pa podjetje z občino ni poslovalo. Občina je torej kršila določbo ZInPK, da s podjetjem v lasti nekdanjega funkcionarja občine ne sme poslovati še leto dni po sestopu s funkcije. Tako občina z Disingom ne bi smela poslovati do novembra 2011. Od novembra 2010 do novembra 2011 je sicer Dising od občine dobil za 16.600 evrov poslov na področju intervencijskih gradbenih del za poslovne prostore in stanovanja v lasti občine, do danes pa kar za slabih 40.000 evrov.

Kot pojasnilo za nezakonito poslovanje so na občini za podcrto.si povedali, da omenjeni funkcionarji takrat niso dobro poznali zakonodaje in zato občine niso obvestili, da z njimi ne sme poslovati. Občina pa prav tako ni preverjala, ali s podjetji omenjenih funkcionarjev lahko posluje.

Nastanek tega članka ste omogočili bralci z donacijami. Podpri Pod črto

Deli zgodbo 0 komentarjevVeč iz teme: Nezakonito poslovanje občin

Več deset slovenskih županov je samim sebi, sorodnikom in občinskim svetnikom nezakonito dajalo občinske posle. Razkrivamo, kdo so ti župani.

21 prispevkov

Zatiskanje oči častnih meščanov pred spornimi posli župana Jankovića

Častni meščani Ljubljane so sredi januarja v javnem pismu izrazili ogorčenje nad stalnimi napadi na Zorana Jankovića. Obenem si zatiskajo …

Tema: Kriminal, Nezakonito poslovanje občin
Mnenje,

Povzetek preiskave: kako župani zlorabljajo občinska glasila

V prvem prispevku smo analizirali občinska glasila: medije, ki jih lahko župani brez posledic uporabljajo za politično propagando. Za kar …

Tema: Mediji, Nezakonito poslovanje občin
Članek,

0 komentarjev

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zadnje objavljeno