Zopet kandidira 23 županov, ki so občinske posle nezakonito dali svetnikom ali sorodnikom

Nezakonito poslovanje v preteklem mandatu ni ovira za ponovno kandidaturo županov. Pri tem jih podpirajo uveljavljene politične stranke.

Kranj_Mesto
V Kranju kandidirata oba župana, ki sta nezakonito poslovala z mestnim svetnikom občine: Mohor Bogataj (ponovno) za župana, Damjan Perne pa za mestnega svetnika. Foto: wikipedia, deljeno pod licenco CC BY-SA 3.0

Zakonodaja poslovanje županov s svojimi podjetji, podjetji županovih družinskih članov, podjetji mestnih svetnikov ter njihovih sorodnikov prepoveduje. A slovenski župani so le med leti 2010 in 2012 sklenili za več kot 1,4 milijona takih nezakonitih poslov.

Na podcrto.si smo med marcem in majem letos razkrili 30 županov, ki so nezakonito poslovali s podjetji županov, občinskih svetnikov in njihovih sorodnikov. Te nezakonitosti je v svojih poročilih ugotovila Komisija za preprečevanje korupcije (KPK). Mi pa smo jih pridobili z zahtevo po informaciji javnega značaja.

Pred prihajajočimi lokalnimi volitvami smo preverili, kateri od teh županov znova kandidirajo. Izmed  županov, pri katerih je KPK ugotovila nezakonito poslovanje, jih vnovič kandidira kar 23. Eden je pokojni, Alojzi Muhič, Franc Bogovič, Mojmir Pustoslemšek in Daniel Kalamar pa se za ponovno kandidaturo niso odločili. Ob njimi za predsednico krajevne skupnosti mesta Krško kandidira tudi Jožica Milukanc, ki je občinske posle nezakonito dala svojemu sinu.

Stranke nezakonitosti svojih županov ne ganejo

Največ grešnih županov tokrat kandidira s podporo volivcev. Deset pa jih podpirajo uveljavljene politične stranke. To je po našem mnenju še posebej problematično, zato smo se osredotočili na te primere. Stranke imajo namreč tako na lokalni kot tudi na državni ravni precejšen vpliv. Zato bi morale pri izrekanju podpore kandidatom ravnati še posebej etično. A kot kaže preteklo nezakonito delovanje njihovih kandidatov strank ne gane.

Slovenska demokratska stranka (SDS)  je podprla štiri župane, Slovenska ljudska stranka (SLS) tri, dva Socialni demokrati (SD) in enega Nova Slovenija (NSi).

Vse štiri stranke smo vprašali, zakaj te kandidate še vedno podpirajo. Neposrednega odgovora nismo dobili od nobene. Odgovore sta nam posredovale le SDS in SLS. V SDS so mnenja, da se »KPK že vseskozi ukvarja predvsem s SDS in kadar ne odkrije nič, si obtožbe preprosto izmisli.« Zaradi tega v stranki po besedah njihove službe za odnose z javnostmi »ugotovitve KPK jemljejo z veliko rezervo« in nam predlagajo, da ustavno sodišče vprašamo, »zakaj še po letu in pol ni povedalo, ali je zakon o integriteti sploh ustaven.«

V SLS pa so zapisali: »Omenjeni župani SLS so se do sedaj izkazali pri vodenju svojih občin in zato njihove kandidature podpiramo tudi na lokalnih volitvah 2014, volivci pa bodo na volitvah 5. oktobra 2014 dokončno pokazali, ali kandidatom velja zaupati ali ne.« Dodali so še, da »morebitnih postopkov KPK ne moremo, zlonamernih konstruktov pa ne želimo komentirati.«

Največ grešnikov iz SDS

Iz stranke SDS prihajajo Jurij Borko (Središče ob Dravi), Milan Janez Čadež (Gorenja vas), Jože Levstek (Ribnica) in Anton Leskovar (Kidričevo).

Župan Središča ob Dravi Borko je z Dragom Marčecem, mestnim svetnikom v mandatih 2006-2010 in 2010-2014, sklenil za 3765 evrov nezakonitih poslov. Tudi Marčec zopet kandidira za mestnega svetnika. Skupno pa je v času svojega mandata Marčec od občine dobil za 32.000 evrov poslov (KPK ni preverjala poslov pred letom 2010).

Pod vodstvom župana Milana Janeza Čadeža je občina Gorenja vas nezakonito poslovala s podjetjem Roman Demšar s.p. Kunde-Elektro Demšar. Roman Demšar je občinski svetnik in prav tako član SDS, znesek nezakonitih poslov pa je znašal 6300 evrov. Na tokratnih volitvah za svetnika Demšar ne kandidira.

Pod vodstvom župana Ribnice Jožetom Levstkom je občina sklenila za rekordnih 607.000 evrov nezakonitih poslov s podjetjem Tanko. Direktor slednjega je bil do leta 2012 Alojzij Levstek, brat podžupana Vinka Levstka. Podjetje Tanko je od leta 2008, ko je Vinko Levstek postal občinski svetnik, pa do odstopa Alojzija Levstka z direktorskega mesta podjetja, s poslovanjem z občino zaslužilo dobre štiri milijone evrov.

Tudi v občini Kidričevo, ki jo vodi župan Anton Leskovar (SDS), so kršili zakon. Gradbene storitve so namreč naročali pri podjetju Beton, ki je v lasti Stanislava Fiderška, brata občinskega svetnika Milana Fiderška (SDS). Občina od je maja 2011 do maja 2013 z njim sklenila za 137.000 evrov poslov.

SLS trdno za svojimi »paradnimi konji«

Stranka SLS podpira ponovno kandidaturo župana Jožefa Kokota (Gorišnica), ki je bil v prejšnjem mandatu sicer kandidat SDS, Bojana Šrota (Celje) in Friderika Bračiča (Videm pri Ptuju).  Občina Gorišnica je po ugotovitvah KPK nezakonito poslovala z Damirjem Kelencem, družinskim članom Davorina Kelenca, ki je od leta 1994 mestni svetnik stranke SLS.  Občina je  mu je nezakonito plačala 39.000 evrov za opravljene geodetske storitve.

Iz SLS prav tako prihaja celjski župan Bojan Šrot, ki je nezakonito posloval s kar štirimi podjetji v skupni višini dobrih 45.000 evrov. Pri družbi NT&RC, ki je v delni lasti Anice Aužner Šrot, žene njegovega brata Boška Šrota, je občina naročala objave v časopisu Novi tednik. Po podatkih Supervizorja je občina Celje od leta 2003 do danes z družbo NT&RC sklenila za dobrih 210.000 evrov poslov.

Nezakonito so poslovali tudi s podjetjem Grafika Gracer v lasti Mirana Gracerja (Celjska neodvisna lista), mestnega svetnika v mandatu 2006 – 2010. Z njimi je Mestna občina Celje sklenila za približno 11.500 evrov poslov.  Prav tako je KPK ugotovila nezakonite posle pri sofinanciranju projektov Območne obrtne-podjetniške zbornice Celje, katere predsednik je prav tako Gracer. Občina je OOZ Celje v času njegovega mandata izplačala slabih 33.000 evrov. Gracer se tudi tokrat poteguje za položaj mestnega svetnika.

Župan občine Videm Friderik Bračič, ki je tako leta 2006 kot leta 2010 kandidiral kot kandidat stranke SLS, pa je občinske posle v nasprotju z zakonom dal podjetju Mizarstvo Janez Baniček s.p. Baniček je bil mestni svetnik na listi SLS med leti 2006 in 2010, letos pa se znova poteguje za mandat svetnika. Baniček je od občine nezakonito dobil 5890 evrov.

Župan Bračič je nezakonito posloval  tudi s podjetji Gostišče Majolka, Julijana Bračič s.p.; Gostišče Majolka, Bračič Mirko s.p.; Avtoelektričarstvo Bračič Renato s.p. in Avtoelektričarstvo Friderik Bračič s.p. Na občini nam niso pojasnili sorodstvenih vezi med njimi. Glede na priimke oseb lahko sklepamo, da so bili podjetja bodisi v lasti župana Friderika Bračiča bodisi njegovih sorodnikov. Z omenjenimi družbami je občina v letih 2010 in 2011 sklenila za skupno 15.400 evrov nezakonitih poslov. Od 2003 do 2012 (Friderik Bračič je župan občine Videm od leta 2002) pa je po podatkih Supervizorja občina z omenjenimi podjetji sklenila za slabih 85.000 evrov poslov. Občina naj bi zaradi ugotovitev KPK sporne posle razveljavila ter z omenjenimi podjetji prekinila sodelovanje.

Četrto podjetje, s katerim je nezakonito poslovala občina Celje, je podjetje Vrvica-trakovi z direktorjem Stankom Esihom (lista Za delovna mesta), mestnim svetnikom od 2002 do 2010. V času Esihovega mandata je občina Celje plačala podjetju Vrvica-trakovi, ki je danes del podjetja Prevent&Deloza, dobrih 5.700 evrov.

Tudi v Kranju po nove mandate

KPK je ugotovila nezakonito poslovanje občine Kranj pod vodstvom nekdanjega župana Damjana Perneta in zdajšnjega župana Mohorja Bogataja. Občina je poslovala s podjetjem mestnega svetnika Alojza Jurija Gorjanca (Desus). Gorjanc je prek svojega podjetja Jason d.o.o. občini oddal poslovne prostore za opravljanje dela svetniških skupin. Po podatkih Supervizorja je od Mestne občine Kranj  v obdobju od novembra 2009 do aprila 2012 dobil 14.390 evrov, KPK je nesporno ugotovila nepravilnosti v višini okoli 3.000 evrov.

Po pojasnilih občine je bila pogodba sklenjena zaradi nepoznavanja zakonodaje na področju omejitev poslovanja. Trenutni župan Kranja Mohor Bogataj tokrat vnovič kandidira, uradno s podporo Stranke za napredek krajevnih skupnosti, neuradno pa tudi s podporo stranke SLS. Ta ga je javno podprla na predvolilnih plakatih in oglasih v lokalnem tisku. Damjan Perne tokrat kandidira za mestnega svetnika na listi Več za Kranj, katere nosilec je kandidat za župana Boštjan Trilar. Trilar je po javnomnenjskih raziskavah na drugem mestu, za županom Bogatajem zaostaja za le eno odstotno točko. Za mandat svetnika pa se bo znova potegoval tudi Alojz Jurij Gorjanc.

Podjetniki ne bodo več svetniki

V stranki SD so pri kandidaturi na letošnjih lokalnih volitvah podprli dva kandidata, pri katerih je KPK ugotovila nezakonito poslovanje v času županovanja. To sta Branimir Strojanšek (Braslovče) in Anton Kampuš (Gornja Radgona). Občina Braslovče, ki jo od oktobra 2010 vodi član SD Branimir Strojanšek, pred tem pa jo je vodil Marko Balant (SDS), je nezakonito poslovala z dvema mestnima svetnikoma: Dragom Turnškom (Gradbena mehanizacija in avtoprevozništvo, Drago Turnšek s.p.) in Vinkom Drčo (R&GOLDING, storitve za rastlinsko pridelavo, certificiranje in prodajo hmelja, Vinko Drča s.p.). S prvim je KPK ugotovila za okoli 130.000 evrov spornih poslov na področju gradbeništva, urejanja cest in ostalih površin, z drugim pa za 14.000 evrov. Vinko Drča je član stranke SLS, Turnšek pa glede na spletno stran občine ni več občinski svetnik.  Nihče od njiju tokrat ne kandidira za mestnega svetnika.

Občina Gornja Radgona je pod vodstvom župana Antona Kampuša (SD) nezakonito poslovala s podjetjema Lončarič – montaža d.o.o. in SUN Gornja Radgona d.o.o. Direktor prvega podjetja Vekoslav Lončarič  je bil občinski svetnik SD  v prejšnjem mandatu. Z njim  je občina po ugotovitvah KPK sklenila za okoli 13.500 evrov nezakonitih poslov za popravila strehe in stropa v telovadnici Osnovne šole dr. Antona Trstenjaka Negova. Kot so pojasnili na občini, so nenamerno spregledali dejstvo, da je bil Lončarič v času oddaje poslov še član občinskega sveta. Podjetje Lončarič – montaža je v času celotnega mandata Vekoslava Lončariča z občinskimi posli zaslužilo 118.000 evrov.

Direktor in lastnik podjetja SUN Gornja Radgona pa je po pojasnilih občine še en občinski svetnik, Zlatko Erlih (LDS). Erlih je bil svetnik v prejšnjem in zdajšnjem mandatu, njegovo podjetje pa je z občinskimi sredstvi izvajalo podjetniške krožke na Osnovni šoli Gornja Radgona. Obsega nezakonitih poslov podatki KPK, ki smo jih pridobili, ne navajajo, iz aplikacije Supervizor pa je razvidno, da je SUN med julijem 2010 in avgustom 2011 od občine dobil za 6500 evrov izplačil. V prejšnjem mandatu pa je Erlihovo podjetje SUN od občine dobilo še 9200 evrov. Nihče od omenjenih svetnikov na tokratnih volitvah ne kandidira.

Nezakonito posloval s svetnikom in ga nato predlagal za župana

NSi pri ponovni izvolitvi podpira svojega člana Alojza Soka,  župana občine Ormož. KPK je ugotovila sporno pogodbo za izvedbo gradbenih del pri izgradnji kanalizacije s podjetjem IPI, d.o.o.. To je kot podizvajalca za zemeljska dela izbralo Boštjana Kolenka, s.p., soproga občinske svetnice Valerije Kolenko (SDS). Kolenko je s tem poslom zaslužil 159.000 evrov. V NSi nam odgovora na vprašanje, zakaj kandidata kljub nezakonitemu poslovanju še vedno podpirajo, niso odgovorili.

Posebej zanimivo je še dogajanje v občini Kostanjevica na Krki. Ta je pod vodstvom župana Mojmirja Pustoslemška (neodvisen kandidat) nezakonito naročala blago v vrednosti slabih 5000 evrov pri podjetjih v lasti mestnega svetnika Ladka Petretiča (SDS).  Slednji je v svojih dveh svetniških mandatih z občinskimi posli zaslužil slabih 10.000 evrov. Župan Pustoslemšek je za podcrto.si takrat povedal, da gre pri naročanju blaga pri Ladku Petretiču za praktične razloge. Naslednja trgovina in bencinska črpalka je namreč v šest kilometrov oddaljenem Šentjerneju. Kot je izjavil, je bil v tej zadevi kaznovan, kazen poravnal in je tako zadeva zanj zaključena.Vendar je občina Kostanjevica na Krki s poslovanjem z Ladko Petretičs.p. nadaljevala tudi po odločbi KPK in županovemu plačilu kazni. V letih 2012 in 2013 je namreč Ladku Petretiču glede na aplikacijo Supervizor izplačala 645 evrov.

Kot kaže pa Petretič in Pustoslemšek še danes složno sodelujeta, čeprav na drug način. Pustoslemšek na prihajajočih volitvah ne kandidira za župana, ampak je za ta položaj uradno predlagal Petretiča.

Ali županom, pri katerih je KPK ugotovila nezakonito poslovanje, volivci še zaupajo, bo znano po nedeljskih volitvah. Kakšen učinek so imele ugotovitve KPK pa bomo preverili tudi na našem portalu.

V prvi verziji članka smo zapisali da znova kandidira 24 županov, pri katerih je KPK ugotovila nepravilnosti. To ne drži, saj znova kandidira 23 županov in predsednica krajevne skupnosti mesta Krško, pri kateri je KPK ugotovila nezakonito dajanje poslov svojemu sinu. Napaka je nastala, ker smo kandidaturo predsednice krajevne skupnosti šteli med županske kandidature.

Nastanek tega članka ste omogočili bralci z donacijami. Podpri Pod črto

Deli zgodbo 0 komentarjevVeč iz teme: Nezakonito poslovanje občin

Več deset slovenskih županov je samim sebi, sorodnikom in občinskim svetnikom nezakonito dajalo občinske posle. Razkrivamo, kdo so ti župani.

21 prispevkov

Zatiskanje oči častnih meščanov pred spornimi posli župana Jankovića

Častni meščani Ljubljane so sredi januarja v javnem pismu izrazili ogorčenje nad stalnimi napadi na Zorana Jankovića. Obenem si zatiskajo …

Tema: Kriminal, Nezakonito poslovanje občin
Mnenje,

Povzetek preiskave: kako župani zlorabljajo občinska glasila

V prvem prispevku smo analizirali občinska glasila: medije, ki jih lahko župani brez posledic uporabljajo za politično propagando. Za kar …

Tema: Mediji, Nezakonito poslovanje občin
Članek,

0 komentarjev

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zadnje objavljeno