Policijska ovadba: kako naj bi župan Janković uredil zaposlitev za seks

Sodeč po ovadbi NPU je Zoran Janković v zameno za spolne odnose farmacevtki pri direktorju Lekarne Ljubljana Marjanu Sedeju uredil zaposlitev za nedoločen čas.

Foto: Mankica Kranjec
Foto: Mankica Kranjec

Ljubljanski župan Zoran Janković je sodeč po kazenski ovadbi Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU), ki smo jo na podcrto.si pridobili z zahtevo po dostopu do informacij javnega značaja, od farmacevtke (v nadaljevanju okrajšano s F.) julija 2014 zahteval in tudi dvakrat sprejel spolni odnos v zameno za ureditev zaposlitve za nedoločen čas v Lekarni Ljubljana.

Po kazenski ovadbi sodeč je Janković »uspešno izkoriščal stisko ženske«, ki je bila takrat v postopku ločitve, je skrbela za dva otroka in bila pred izgubo stanovanja. F. je namreč potrebovala zaposlitev za nedoločen čas, da bi lahko na banki dobila posojilo za nakup stanovanja. Janković je zaposlitev uredil tako, da je direktorju Lekarne Ljubljana Marjanu Sedeju naročil, naj F. zaposli za nedoločen čas.

Policija je kazensko ovadbo na specializirano državno tožilstvo podala septembra lani. Ovadba temelji tudi na prisluhih Jankovićevim pogovorom s farmacevtko. V začetku julija letos pa je okrožno sodišče v Ljubljani v sodni preiskavi ugodilo zahtevi Jankovićevih zagovornikov po izločitvi prisluhov iz postopka. Tožilka Blanka Žgajnar naj bi namreč sodišču prepozno naznanila, da namerava prisluhe uporabiti v kazenskem postopku proti Jankoviću. Tožilstvo se je na izločitev prisluhov pritožilo na višje sodišče, to pa o pritožbi še ni odločilo.

 Zaposlitev za posojilo

Policija je do ključnih dokazov, na kateri temelji ovadba, prišla s pogovorom s F. in telefonskimi prisluhi Jankoviću. Kot je razvidno iz ovadbe, je policija Jankoviću pričela prisluškovati po tem, ko so marca 2014 dobili naznanilo o sumu storitve kaznivega dejanja jemanje podkupnine, ki naj bi ga storila Zoran Janković in še ena oseba.

Kot izhaja iz kazenske ovadbe, ki jo je NPU specializiranemu državnemu tožilstvu poslal septembra lani, je bila F. od junija 2013 v javnem zavodu Lekarna Ljubljana v lasti ljubljanske občine na mestu farmacevtski tehnik zaposlena za določen čas šestih mesecev. Pogodbo so ji dvakrat podaljšali – najprej so ji novembra 2013 pogodbo podaljšali do junija 2014. Maja 2014 je Minka Kordež, vodja poslovalnice Lekarne Ljubljana na Brdu v Ljubljani, vodstvu Lekarne Ljubljana predlagala, naj F. zaposlijo za nedoločen čas. Vendar pa pomočnica direktorja lekarne Spomenka Sluganović in strokovna vodja Mateja Praprotnik soglasja za takšno zaposlitev nista dali. Pogodbo so F. junija 2014 tako podaljšali še za še eno leto, do maja 2015.

Kot gre sklepati iz ovadbe, je F. po ugotovitvah policije v začetku julija 2014 stopila v stik z županom Zoranom Jankovićem, da bi ji slednji pomagal pri ureditvi zaposlitve za nedoločen čas.

Osmega julija je tako sodeč po policijskih prisluhih F. županu na mobilni telefon poslala sporočilo: »Pozdravljen gospod zupan! Spet nujno potrebujem vaso pomoc…prosim kdaj se lahko oglasim pri vas? Lp.« Zoran Janković jo je po prisluhih policije sodeč še isto minuto poklical nazaj.

F. je policistom povedala, da sta se z Jankovićem dogovorila, da se še istega dne ob devetih zvečer dobita v Jankovićevi pisarni. F. bi mu »predstavila svoj problem, in sicer da je v ločitvenem postopku, da je ostala brez stanovanja,« je zapisano v ovadbi. Nato je ob 21.05 F. poslala še SMS-sporočilo: »sem tukaj pri vratarju! Lp.«

Kot je zapisano v ovadbi, je F. nato Jankoviću v njegovi pisarni opisala »svoj položaj in stisko, v kateri se je takrat nahajala, in sicer, da potrebuje službo za nedoločen čas, da bo lahko pridobila kredit za nakup stanovanja«. Zoran Janković je nato »v nadaljevanju njunega srečanja zahteval od F. obljubo spolnega odnosa, ker bo poskrbel, da se bo zaposlila v JZ Lekarna Ljubljana za nedoločen čas, obljubil ji je tudi, da ji bo pomagal pri ureditvi stanovanja«.

Farmacevtka policiji: Janković zahteval in dobil spolni odnos

F. je v pogovoru s policijo potrdila, da je Janković v nadaljevanju srečanja zahtevani spolni odnos tudi dobil, je zapisano v kazenski ovadbi.

Po tem obisku se je po ovadbi sodeč F. po telefonu z Jankovićem velikokrat pogovarjala o delovnem mestu v Lekarni Ljubljana in o stanovanjskem problemu. »Med pogovori ji je Janković večkrat povedal, da se želi z njo še sestati, da je za njegove usluge potem ona na vrsti, da jih vrne na način, kot si jih on želi, torej s seksom,« je zapisano v ovadbi. F. je policiji potrdila, da se je Janković »zglasil tudi pri njej doma, kjer sta imela spolne odnose«. Sodeč po ovadbi je župan F. obiskal 28. julija 2014 v poznih nočnih urah.

Kot gre sklepati iz policijske ovadbe, je F. od župana Jankovića najprej potrebovala njegovo soglasje za njeno zaposlitev v Lekarni Ljubljana. Po zakonu o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) je morala namreč vsako zaposlitev za nedoločen čas odobriti tudi občina. Janković pa je moral nato prepričati še direktorja lekarne Marjana Sedeja, da je F. dejansko zaposlil.

Kot je razvidno iz kazenske ovadbe, je Janković 4. avgusta 2014 nato v telefonskem pogovoru F. povedal, da bo naslednji dan kolegij župana obravnaval zaposlitve za nedoločen čas v lekarni. Vprašal jo je, če gre v njenem primeru za zaposlitev farmacevtskega tehnika, kar mu je F. potrdila. F. je Jankoviću po telefonu še povedala, da potrebuje zaposlitev za nedoločen čas, da bi lahko na banki dobila 100.000 evrov posojila za nakup stanovanja. Petega avgusta je nato občina res sprejela sklep za izdajo soglasja za zaposlitev za nedoločen čas za mesto farmacevtski tehnik in še eno mesto farmacevta.

Šestega avgusta 2014 je nato Janković F. po telefonu povedal, da se bo naslednjega dne sestal z direktorjem Lekarne Ljubljana Marjanom Sedejem, je zapisano v ovadbi. Kot sta se že pred tem dogovorila F. in Janković, bo Janković takrat pri Sedeju posredoval, da bo Sedej s F. podpisal pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.

Nato je Janković F. poklical še 7. avgusta 2014 in ji povedal, da se je s Sedejem dogovoril za njeno zaposlitev za nedoločen čas in da postopek teče. Janković je F. takrat še povedal, da »Stojanke ni« in da bodo postopek zaposlitve speljali po njeni vrnitvi. Policija je ugotovila, da je šlo za Spomenko Sluganović, pomočnico direktorja lekarne Sedeja za kadrovsko področje. Zaposlitev je bila dogovorjena, tehnično pa bo podpis pogodbe izveden kasneje, je Janković zaupal F.

»Zdej pač si ti na potezi«

Janković je po ovadbi sodeč F. še opomnil, da je zdaj na potezi ona in da ve, kaj mora zdaj storiti. F. mu je predlagala, da bi ga poklicala, ko bo podpisala pogodbo o zaposlitvi. Janković pa ji je odvrnil, da naj naredi kakor hoče in da bo pogodbo podpisala v tem mesecu. Janković je po mnenju policije v tem pogovoru ponovno zahteval spolni odnos, saj je F. po telefonu povedal: »Sej sem ti reku. Tist kar sem oblubu takrat a.. sem nardiv, zdej pač si ti na potezi.« Iz komunikacije F. z Jankovićem »utemeljeno sklepamo, da gre za spolni odnos,« so kriminalisti zapisali v ovadbi.

Izsek iz kazenske ovadbe.
Izsek iz kazenske ovadbe.

Policisti so še ugotovili, da je imel sodeč po županovem urniku Janković 7. avgusta 2014 res sestanek z direktorjem Lekarne Ljubljana Marjanom Sedejem. Po prepričanju policije je tega dne Janković izkoristil svoj vpliv in posredoval pri Sedeju, da je slednji zaposlil F. Pomočnica Sedeja za kadrovske zadeve Spomenka Sluganović pa je po ovadbi sodeč policistom v razgovoru potrdila, da ji je zaposlitev F. za nedoločen čas naročil prav Marjan Sedej, čeprav je imela F. takrat sklenjeno veljavno pogodbo o zaposlitvi za določen čas, je razvidno iz ovadbe.

Policija je s prisluškovanjem Jankovićevim pogovorom s F. ugotovila, da se je Janković z njo želel dobiti v večernih urah in ne dopoldanskih, ko je v mestni hiši veliko zaposlenih. To »pomeni, da je izbiral ure, ko bi bil lahko sam z njo, še posebej pa je pri svoji zahtevi po nagradi oz. koristi v obliki spolne usluge, uspešno izkoriščal stisko ženske, ki se je ločevala, ki je ostala brez stanovanja, sama, z dvema otrokoma, ki je za pridobitev stanovanjskega kredita potrebovala službo za nedoločen čas. Dejstvo, da je bila [F.] resnično v stiski, izhaja iz telefonskega sporočila, ki mu ga je poslala dne 7. 8. 2014 ob 17.18, […] in napisala, da bo naredila vse, da bi svojim otrokom dala lep, topel dom,« so policisti zapisali v ovadbi.

Izsek iz kazenske ovadbe.
Izsek iz kazenske ovadbe.

Dvanajstega avgusta 2014 je nato F. poklicala Jankovića in mu povedala, da je dobila pogodbo o zaposlitvi ter ga vprašala, kdaj lahko pride »do njega«. Janković je nato F. večkrat spraševal, ali in kdaj bi prišla »k njemu«, zdaj ko je dobila želeno zaposlitev. Iz ovadbe gre sklepati, da do tega tretjega spolnega odnosa nato ni prišlo.

Policija je ugotovila, da je F. pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas podpisala najkasneje 12. avgusta 2014, pogodba pa je bila uradno sklenjena 28. julija in veljavna od 1. avgusta. Zato policija sklepa, da je bila pogodba antedatirana. Soglasje za zaposlitev je namreč svet Lekarne Ljubljana dal šele 31. julija, torej štiri dni po uradnem podpisu pogodbe.

Direktor Lekarne Ljubljana Marjan Sedej je policiji zatrdil, da je bila pogodba o zaposlitvi s F. sklenjena brez »kakršnega koli njegovega vpliva na kadrovsko službo« lekarne. Kriminalisti pa so na podlagi zbranih prisluhov in zaslišanj »ugotovili, da navedbe [Sedeja] ne držijo«. Kot so zapisali v ovadbi, je iz prisluhov razvidno, da je Janković F. povedal, da je pri Sedeju uredil njeno zaposlitev za nedoločen čas. Sedej pa je nato po pričanju njegove pomočnice za kadrovske zadeve Spomenke Sluganović prav njej naročil, naj zaposli F. za nedoločen čas.

Bodo prisluhi izločeni?

Kot je razvidno iz osebne spletne strani Zorana Jankovića, so njegovi zagovorniki zahtevali izločitev prisluhov v zadevi iz kazenskega postopka. Razlog za to naj bi bil, da tožilka Blanka Žgajnar v roku dveh let po koncu izvajanja prisluhov tožilstvu ni sporočila, da bo začela kazenski postopek proti Jankoviću. Preiskovalna sodnica je zahtevi ugodila in iz postopka izločila prisluhe. S specializiranega državnega tožilstva pa so nam sporočili, da so se na to odločitev sodnice pritožili na višje sodišče. Slednje o zadevi po naših podatkih še ni odločilo.

Vprašanje pa je, ali izločitev prisluhov iz postopka za Jankovića pomeni tudi konec tega kazenskega postopka. Kot rečeno, gre iz ovadbe sklepati, da je tudi F. policiji potrdila, da je Janković od nje zahteval in nato tudi dobil spolni odnos v zameno za posredovanje pri zaposlitvi. Prav tako je uslužbenka Lekarne Ljubljana potrdila, da so F. zaposlili po posredovanju direktorja Lekarne Marjana Sedeja.

Za komentar zadeve smo zaprosili tudi Zorana Jankovića. V telefonskem pogovoru nam je povedal, da zadeve do končanega sodnega postopka ne komentira.

Preberite še: Sporni posli družine Janković

Nastanek tega članka ste omogočili bralci z donacijami. Podpri Pod črto

Več o: #primer farmacevtka #Zoran Janković

Deli zgodbo 3 komentarjiVeč iz teme: Nezakonito poslovanje občin

Več deset slovenskih županov je samim sebi, sorodnikom in občinskim svetnikom nezakonito dajalo občinske posle. Razkrivamo, kdo so ti župani.

21 prispevkov

Zatiskanje oči častnih meščanov pred spornimi posli župana Jankovića

Častni meščani Ljubljane so sredi januarja v javnem pismu izrazili ogorčenje nad stalnimi napadi na Zorana Jankovića. Obenem si zatiskajo …

Tema: Kriminal, Nezakonito poslovanje občin
Mnenje,

Povzetek preiskave: kako župani zlorabljajo občinska glasila

V prvem prispevku smo analizirali občinska glasila: medije, ki jih lahko župani brez posledic uporabljajo za politično propagando. Za kar …

Tema: Mediji, Nezakonito poslovanje občin
Članek,

3 komentarji

Boštjan 10. 8. 2017, 09.15

Janković, "rešitelj" slovenske levice.

W187 18. 8. 2017, 15.33

Tak človek mora biti takoj odstranjen iz vseh javnih funkcij, odvzeti bi mu morali vse premoženje in prav tako premoženje vseh družinskih članov in nemudoma poslani v sodni postopek. Če se dokaže, da je nedolžen, se mu vrne osebno premoženje, vendar samo v znesku izkazanih poštenih zaslužkov. Odstranitev iz vseh javnih funkcij pa bi morala ostati trajna že za vsak sum goljufije.

ron 31. 10. 2017, 09.43

Vprašanje je tudi na podlagi česa je Janković lahko imel takšen vpliv na direktorja lekarn...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zadnje objavljeno