Objava  nasprotnih dejstev v zvezi s prispevkom »Razvojni centri (2. del): goljufije namesto raziskav in razvoja«

Datum objave: 13. maj 2020

“ISKRATEL in RC IKT zanikata trditve iz prispevka z naslovom “Razvojni centri (2. del): goljufije namesto raziskav in razvoja”, da naj bi transakcije, s katerimi je RC IKT od ISKRATEL-a kupil poslovne prostore predstavljale goljufije in da naj bi RC IKT zaradi nepotrebnih nakupov prostorov napačno porabil za 2,4 milijona evrov javnih sredstev. Iz sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. VIII Pg 961/2016, ki jo je s sodbo opr. št. I Cpg 900/2018 potrdilo tudi Višje sodišče v Ljubljani, izhaja, da je RC IKT sredstva iz razpisa “RCSG” porabil namensko in v skladu z razpisom in sklenjeno pogodbo. Ne drži torej, da naj bi RC IKT izvedel nepotrebne nakupe prostorov ali da naj bi 2,4 milijona evrov javnih sredstev porabil napačno. Prav tako pa ne drži niti, da bi bila transakcija nakupa poslovnih prostorov s strani kateregakoli organa opredeljena kot goljufija – tega v svojem poročilu ne ugotovi niti Urad za nadzor proračuna.

Prav tako ISKRATEL in RC IKT zanikata navedbo, da naj bi se RC IKT z razvojem informacijskih in komunikacijskih tehnologij ukvarjal pogojno. Skupna vrednost razvojnih vlaganj v razvoj informacijskih in komunikacijskih tehnologij v času izvajanja projekta (med letoma 2011 in 2014) in še pet let po zaključku projekta (do konca leta 2019) presega 20 milijonov EUR, kar je razvidno iz končnega poročila o izvedbi projekta ter letnih poročil, zato je neizpodbitno, da se je RC IKT ukvarjal in se še ukvarja z razvojem informacijskih in komunikacijskih tehnologij.

ISKRATEL in RC IKT pa zanikata tudi navedbe, da naj bi RC IKT sredstva, namenjena raziskavam in razvoju prenesel nazaj v ISKRATEL. Poleg subvencij, namenjenih za nakup in adaptacijo prostorov Tehnološkega parka RC IKT, so RC IKT in soustanovitelji v projekt vložili prek 22 milijonov EUR lastnih sredstev, od tega prek 8 milijonov EUR za financiranje raziskav in razvoja ter 12 milijonov EUR za nakup in adaptacijo prostorov ter nakup raziskovalne in razvojne opreme. Že sam program »RCSG« je strogo ločil porabo sredstev za investicije ter sofinanciranje raziskav in razvoja, zato domnevna zloraba, kot je napačno in zavajajoče prikazana v prispevku, niti de-jure niti de-facto sploh ni bila mogoča, tega pa v svojem poročilu ne ugotovi niti Urad za nadzor proračuna.”

RC IKT, d.o.o. in ISKRATEL, d.o.o., Kranj

Nastanek tega članka ste omogočili bralci z donacijami. Podpri Pod črto

Deli zgodbo 0 komentarjevVeč iz teme: Splošno

80 prispevkov

Poplave v Sloveniji: potrebna bo dolgotrajna pomoč prizadetim

O trenutnih in prihajajočih potrebah na terenu smo govorili z gasilci, civilno zaščito in predstavniki humanitarnih organizacij. Obiskali smo tudi …

Tema: Splošno
Članek,

Floods in Slovenia: How to help those affected

How you can help those affected by the current flooding in Slovenia. (Latest update: 15 August 2023, 10:30) …

Tema: Splošno
Article,

0 komentarjev

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Zadnje objavljeno