Napovedujemo: Katerih področij se bomo na Pod črto lotili v 2018

V prihodnjem letu se bomo lotili širokega nabora tem s kritičnih področij v naši družbi: socialne pravičnosti, porabi javnih financ, korupcije, kriminala, novih oblik dela, zdravstva.

Naše preiskovalno delo na Pod črto ne bi bilo mogoče brez vaših donacij. Vaša podpora je tista, ki bo omogočila naše delo v 2018. Zato vam predstavljamo, katerih tem se nameravamo lotiti v prihodnjem letu.

Posebno pozornost namenjamo pri našem novinarskem delu na Pod črto nepravičnosti.

Na primer, zakaj se lahko bogati in vplivni za razliko od ostalih prebivalcev države izognejo kazenskim pregonom in plačevanju davkov. Zakaj nekateri v okviru prekarnih zaposlitev za enako delo prejemajo nižja plačila in imajo manj pravic kot njihovi redno zaposleni kolegi. Zakaj država ne zna poskrbeti za revne invalide, starejše in otroke, ki niso odgovorni za svojo revščino in ki se jim brez pomoči države ne bo uspelo izviti iz začaranega kroga pomanjkanja. Zanima nas tudi, kako dobro delujejo ključni sistemi v družbi: zdravstvo, sodstvo, organi odkrivanja in pregona, mediji, gospodarstvo.

Ilustracija: Navoved tem
Ilustracije: Metod Blejec

Pri Pod črto se bomo ukvarjali predvsem z zapostavljenimi ali slabo preiskanimi temami, ki imajo velik negativen vpliv na našo družbo in življenja posameznikov.

Vendar moram kot urednik medija za preiskovalno novinarstvo izpostaviti sledeče. Pri preiskovalnem novinarstvu je izredno težko vnaprej napovedovati teme naših prispevkov. Vnaprejšnje razkrivanje konkretnih tem, ki jih preiskujemo, bi nam lahko onemogočilo zbiranje podatkov in pridobivanje dokumentov o zadevi. Lahko bi povzročilo tudi pritiske na naše delo.

Drugi razlog za to pa je negotovost preiskovalnega dela. Novinar lahko neko temo preiskuje več dni, tednov ali celo mesecev. Nato pa se izkaže, da mu umanjkajo ključne informacije, ki jih tisti trenutek ne more pridobiti. V takšnih primerih mora objavo člankov preložiti za daljši čas. V kolikor pa do podatkov sploh ni mogoče priti – na primer, ker so si viri za zgodbo premislili in se nočejo izpostaviti v javnosti – se mora s temo celo nehati ukvarjati. Občasno se izkaže tudi, da zadeva, ki jo novinar preiskuje, ni sporna – čeprav so začetni podatki kazali, da gre za hude nepravilnosti na nekem družbenem področju.

Zaradi vsega tega bralcem ne želimo in tudi ne moremo dajati obljub, ki jih nato ne bi mogli izpolniti.

Kljub temu pa vam lahko predstavimo okvirna področja, ki jim bomo pri Pod črto v letu 2018 na podlagi do zdaj zbranih informacij predvidoma namenili še posebno pozornost.

Končni cilj našega dela so seveda spremembe na bolje. S poročanjem o omenjenih tematikah želimo odgovorne spodbuditi k ukrepanju.

Področja, na katerih bomo poskušali doseči spremene z našimi članki v 2018, so:

Davčni skrivači

Zdi se, da imamo v Slovenji dva davčna sistema. Eden obstaja za večino prebivalstva, ki mora redno plačevati davke. V nasprotnem primeru jim finančna uprava relativno hitro blokira račun in rubi premoženje. Drugi pa je za premožne davčne skrivače, ki lahko svoje premoženje pred davčnim organom skrijejo v podjetjih v davčnih oazah ali se kako drugače izognejo plačilu svojih dolgov. Na Pod črto smo tej temi v zadnjih letih že namenili precejšnjo pozornost. V letu 2018 pa se želimo med drugim dokopati do odgovorov, kako lahko preprečimo davčne skrivalnice.

Sodni postopki proti bogatim in vplivnim

Konec letošnjega leta smo v obsežnem članku opisali, zakaj se lahko bogati in vplivni v Sloveniji bodisi izognejo kazenskem postopku bodisi se postopki proti njim vlečejo leta in leta. Do zdaj smo to problematiko preiskovali na primerih Zorana Jankovića, Draga Kosa in Roka Furlana. V prihodnjem letu se bomo poskušali dokopati do še več primerov takšnih postopkov in na njihovi podlagi analizirati, kje v kazenskem postopku so potrebne izboljšave za dosego hitrega in učinkovitega kazenskega postopka na področju korupcije, utaje davkov, zlorabe položaja in ostalega gospodarskega kriminala oziroma kriminala belih ovratnikov. Prav tako bomo spremljali nadaljnji razvoj kazenskih postopkov proti vplivnim posameznikom, o katerih smo na Pod črto že pisali.

Delo policije in Sove

Nepravilnosti v slovenski policiji in obveščevalno-varnostni službi se pogosto poskušajo prikriti s pomočjo tajnosti postopkov. Policija se sklicuje na tajnost preiskav, Sova pa na tajnost njenega delovanja. Nadzorovanje dela teh služb je zato za javnost in medije otežkočeno – ni pa nemogoče. Pri Pod črto menimo, da je nadzor javnosti nad delovanjem teh služb v demokratični družbi nujno potreben. Zato se bomo tudi v letu 2018 posvečali delovanju policije in Sove. Spremljali bomo razplet primera Ornig, s katerim se trenutno ukvarjajo organi pregona. Obenem bomo nadaljevali s preiskovanjem nepravilnostmi v Sovi.

Nesmotrna poraba javnih sredstev

Pri Pod črto redno spremljamo nesmotrno ali celo sporno porabo javnih financ. V posameznih zgodbah smo na primer predstavili milijonsko porabo denarja za IT mimo javnih razpisov, sporno porabo občinskega denarja, porabo denarja za vprašljive dodatke k plačam nekaterih sodnikov. V letu 2018 načrtujemo nadgradnjo poročanja o nesmotrni porabi javnega denarja z obširnejšim projektom, ki kaže na več deset-milijonsko izgubo davkoplačevalskega denarja.

Kakovost domov za starejše

V vsem času delovanja Pod črto smo veliko pozornosti namenjali tudi analizi našega zdravstvenega sistema. Pisali smo o zdravnikih, ki dodatno honorarno delo opravljajo brez potrebnih dovoljenj, o razlikah zdravstvenega stanja med prebivalci revnejših in bogatejših slovenskih občin in o kakovosti dela zdravnikov v bolnišnicah. Zdaj pa se bomo na Pod črto lotili analize kakovosti oskrbe v slovenskih domovih za starejše. Članki sledijo že v kratkem.

Revščina in socialna aktivacija

V letih 2015 in 2016 smo se pri Pod črto sistematično ukvarjali z vprašanjem revščine v Sloveniji. Ugotavljali smo, katere skupine prebivalcev so še posebej podvržene tveganju revščine in zakaj. Analizirali smo tudi (ne)učinkovitost države pri soočanju z vprašanjem revščine. V prihodnjem letu bomo poročanje o tem problemu še nadgradili. Načrtujemo objavo nadaljnjih reportaž in analiz, s katerimi skušamo najti rešitve za ta obširen problem, ki zadeva že vsakega sedmega prebivalca Slovenije. Predvsem nas zanima, kako učinkoviti so različni programi države za tako imenovano socialno aktivacijo revnih.

Priložnosti in pasti delitvene ekonomije

Med preiskovanjem trga dela pri nas in v EU smo skupaj z evropskim novinarskim združenjem Investigate Europe preiskovali tudi naravo dela v novih oblikah ekonomije (delitveni, digitalni, platformni …). Ugotovili smo, da ima tako imenovani platformni kapitalizem obsežne družbene in ekonomske vplive, saj je omogočil nove poslovne modele, ki temeljijo na sodelovanju in povezovanju, pa tudi izkoriščanje in povečevanje neenakosti. Zato bomo analizirali posledice digitalnih platform v Sloveniji, opozorili na morebitne probleme in preverili, kako se bo na prihod novih globalnih igralcev odzvala država.

Medijski trg

Pred dobrimi tremi leti smo na Pod črto objavili prvo analizo slovenskega medijskega trga. Od takrat so se razmere zelo spremenile. Na trg so vstopila nova podjetja, začela so se prva večja povezovanja med medijskimi in telekomunikacijskimi podjetji. V prihodnjem letu bomo izdelali nov in celosten zemljevid medijskega lastništva, ki mu bomo dodali še preostale dele medijskega ekosistema v 21. stoletju: ponudnike telekomunikacijskih storitev, spletna podjetja, oglaševalske agencije in zakupnike medijskega prostora. Takšen prikaz je nujen za obveščeno in kritično spremljanje medijske krajne, ki še vedno odločilno vpliva na predstave, ki jih imamo državljani o politiki, gospodarstvu in družbi.

Ostala razkritja in preiskovalne zgodbe

Seveda se ne bomo omejili le na zgoraj našteta področja. Ob našem delu naletimo na takšna in drugačna presenečenja. Na vire, ki se nepričakovano na nas obrnejo s pomembnimi informacijami. Zgodbe, ki jih nehote odkrijemo ob preiskovanju neke tematike. In jih nato delimo z vami.

V letu, ki sledi, se bomo tako lotili širokega nabora tem s kritičnih področij v naši družbi: socialne pravičnosti, porabi javnih financ, korupcije, kriminala, zdravstva. Kot vseskozi obljubljamo, bomo spremljali tudi razvoj na področjih, o katerih smo že pisali. Le vztrajnost in dolgotrajno opozarjanje na nepravilnosti namreč pripeljeta do sprememb na bolje.

Če se vam zdi naše delo pomembno in menite, da naštete tematike potrebujejo poglobljeno novinarsko obravnavo, potem nas podprite v letu 2018.

Nastanek tega članka ste omogočili bralci z donacijami. Podpri Pod črto

Deli zgodbo 1 komentarVeč iz teme: O Pod črto

Kaj, kako in zakaj delamo na Pod črto.

51 prispevkov

Marec in april na Pod črto: Prvi Teden preiskovalnega novinarstva, začetek praznovanja 10. obletnice in nove preiskave

Izvedli smo prvi Teden preiskovalnega novinarstva in tako otvorili praznovanje 10. obletnice Pod črto, pripravljali nove preiskave in gostovali v …

Tema: Mesečna poročila, O Pod črto
Sporočilo uredništva,

Pregled leta 2023: Kaj vse smo preiskali z vašo pomočjo?

Pet novih tem, sodelovanje pri mednarodnih preiskavah in nova sistemska sprememba na bolje.

Tema: O Pod črto
Sporočilo uredništva,

1 komentar

Vane Urh 15. 12. 2017, 16.06

Pohvalno, jaz pa vas bom še naprej podpiral.
Hvala in srečno.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zadnje objavljeno