Mab transport

Mab transport, prevozne storitve, d. o. o., je septembra 2009 od Abanke dobil 340.000 evrov posojila. Država je za posojilo jamčila s poroštvom v višini 119.000 evrov.

Banka je decembra 2011 unovčila poroštvo. Država ji je izplačala 128.643 evrov poroštva. Višina izplačanega poroštva je bila od danega poroštva višja, ker vključuje izplačano poroštvo tudi stroške posojila in obresti.

V začetku julija 2011, torej že pred unovčitvijo poroštva, je šel Mab transport v stečaj.

Sodeč po javno dostopnih dokumentih je bil stečajni postopek nenavaden. Stečajna upraviteljica Meri Bezjak je želela prevzeti poslovanje podjetja, a se je direktor temu izogibal. »Zaradi odklonitve predaje premoženja so vzpostavljeni pogoji vzporednega poslovanja družbe mimo stečajnega postopka, kar tudi pomeni, da lahko nastane za stečajno maso in upnike nepopravljiva škoda,« je v enem izmed poročil o stečaju zapisala Bezjak.

Kot je razvidno iz otvoritvenega poročila, je Meri Bezjak premoženje podjetja v začetku septembra 2011 prevzela s pomočjo policije. Vendar je v dokumentaciji poslovanja podjetja manjkalo precej dokumentov o asignacijah, cesijah, določene pogodbe, dokumenti o danih in prejetih posojilih ter nekatera ostala dokumentacija.

Prav tako niso bili izpraznjeni vsi prostori podjetja Mab transport. Te je uporabljalo podjetje Logistika Mab, kateremu je Mab transport že pred stečajem dal v najem vse svoje premoženje. Stečajna upraviteljica je dosegla, da je Logistika Mab podjetju Mab transport nakazala varščino za odškodnino za škodo na premoženju podjetja Mab transport.

Med stečajnim postopkom so neznani storilci poškodovali še vozila v lasti Mab transporta. Upraviteljica je zaradi tega podala prijavo na policijo, je razvidno iz javno dostopne dokumentacije.

Na upraviteljico Meri Bezjak smo se obrnili z več vprašanji glede stečaja. Zanimalo nas je, ali zaradi manjkajoče dokumentacije poslovanja podjetja obstaja sum oškodovanja upnikov in ali je zaradi tega koga ovadila policiji. Na to vprašanje je Meri Bezjak odgovorila le: »Stečajni postopek je še v teku – ugotovitve bodo objavljene.« Povedala nam je, da Mab transport upnikom dolguje slabih šest milijonov evrov, predvideno poplačilo upnikom pa znaša le 45.000 evrov. Ob tem so bili prednostni upniki že poplačani v višini slabih 228.000 evrov.

Država ni uspela od Mab transporta do danes dobiti povrnjenega niti centa državnega poroštva. Celoten strošek 128.643 evrov poroštva je tako kril državni proračun.

Nastanek tega članka ste omogočili bralci z donacijami. Podpri Pod črto

Več o: #Jamstvena shema

Deli zgodbo 0 komentarjev