KPK pri dajanju nezakonitih poslov sorodnikom funkcionarjev ujela še tri občine in krajevno skupnost

Čeprav je protikorupcijska komisija že predlani opozarjala na nezakonitost dajanja občinskih poslov sorodnikom funkcionarjev, so opozorila pri nekaterih naletela na gluha ušesa.

Čeprav je v začetku leta 2012 komisija za preprečevanje korupcije (KPK) javno razkrila razširjeno prakso nezakonitega dajanja občinskih poslov županom, občinskim svetnikom in njihovim sorodnikom, so se trije župani in predsednica krajevne skupnosti zaradi nezakonitega poslovanja še lani ujeli v mrežo komisije.

Občina Kidričevo, foto: bistra.si
Župan Občine Kidričevo Anton Leskovar (SDS)  je bratu strankarskega kolega dal za 137.000 evrov gradbenih poslov. Foto: bistra.si

V občinah Kidričevo, Osilnica in Tržič ter Krajevni skupnosti mesta Krško so namreč v letih 2012 in 2013 nezakonito sklepali posle z bližnjimi sorodniki občinskih funkcionarjev. V treh občinah in krajevni skupnosti je bilo skupaj nelegalno sklenjenih za kar 380.500 evrov poslov, kažejo dokumenti, ki smo jih z zahtevo po informaciji javnega značaja dobili od KPK.

V Krajevni skupnosti mesta Krško je predsednica Sveta KS posle sklepala s podjetjem svojega sina. V Občini Kidričevo je bilo sklenjenih 17 poslov med občino in podjetjem, ki je v lasti brata občinskega svetnika. Občina Osilnica je z gradbenim podjetjem sina občinskega svetnika sklenila več pogodb v skupni vrednosti 220.000 evrov. KPK je v tem primeru posumila tudi na namerno izogibanje izvedb javnega naročila, na katerem bi lahko konkurirali tudi drugi ponudniki. Občina Tržič pa je arhitekturne storitve naročala pri podjetju v lasti sina občinskega svetnika.

Odkrite nepravilnosti v treh občinah in krajevni skupnosti niso prve, ki jih je odkrila KPK. Že leta 2012 je KPK pri podobnih nezakonitostih ujela 68 občin, pri katerih je odkrila za skupno 1,4 milijona evrov nezakonitih poslov.

Za preiskavo poslovanja občin se je KPK odločila po spremembi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Ta je junija 2010 precej omejil možnosti poslovanja občin s podjetji, ki so povezani s funkcionarji občine.

ZIntPK za takšno nezakonito poslovanje občin s podjetji funkcionarjev oziroma njihovih družinskih članov določa globo v višini od 400 do 4000 evrov za tistega, ki je posel podjetju dal. To je v primeru občin župan, v primeru krajevnih skupnosti pa predsednik KS.

Obenem lahko občina uveljavlja tudi ničnost poslov. Podjetja morajo v tem primeru občini vrniti denar, pridobljen z nezakonitimi posli, občine pa podjetjem tisto, kar so od njih dobila. Vendar v večini primerov uveljavljanje ničnosti ne spremeni ničesar, saj gre pri poslovanju za gradnje oziroma storitve. Tega pa ni moč »vrniti« podjetju.

Najbolj boleča kazen za župane bo tako najverjetneje kazen volivcev na prihajajočih lokalnih volitvah. Te bodo v Sloveniji še letos, najkasneje 5. oktobra. Takrat bodo volivci tako odločali tudi o podpori kandidatom, ki so kot občinski funkcionarji poslovali s sorodniki ali drugače kršili zakonske omejitve poslovanja. Volitve bi se lahko tako pokazale kot tista učinkovita oblika sankcije, ki bo učinkovala pri omejevanju domačijskega poslovanja občin. Če sklepamo po ravnanju treh občin in krajevne skupnosti, ki jih je KPK ujela lani, ga namreč le javna izpostavljenost in kazni ne uspejo izkoreniniti.

Zemljevid nezakonitega poslovanja občin:

Na zemljevidu so objavljene občine, katerih nezakonito poslovanje opisujemo v tem članku in v ostalih člankih na to temo. Če opisa poslovanja posamezne občine ne najdete spodaj, kliknite na izbrano občino na zemljevidu in nato v okvirčku na »preberite več…«

KS Krško: travo kosil sin predsednice Sveta krajevne skupnosti

Predsednica Sveta krajevne skupnosti mesta Krško Jožica Mikulanc je še do junija 2013 različne storitve vzdrževanja naročala pri podjetju Čisto okolje svojega sina Branka Mikulanca. Podjetje Čisto okolje je za KS mesta Krško opravilo serijo storitev, od čiščenja cest, košnje trave, obrezovanje drevja, različna vzdrževalna dela, čiščenje po neurju in podobno. Jožica Mikulanc je predsednica Sveta KS od leta 2004 in od leta 2010 tudi občinska svetnica občine Krško na listi stranke DeSUS.

V letu 2012 je Krajevna skupnost mesta Krško s podjetjem v lastni Branka Mikulanca Čisto okolje sklenila za 14.000 evrov poslov. V tem letu je imelo sicer podjetje prihodkov za slabih 14.900 evrov. Skupaj z letom 2013 je tako KS mesta Krško s podjetjem Branka Mikulanca nezakonito sklenilo za skoraj 20.000 evrov poslov.

Krajevno skupnost Krško smo že pred dvema tednoma zaprosili za komentar ugotovitev KPK, a jih do danes nismo prejeli. O takrat še domnevno nezakonitem poslovanju KS je sicer že sredi lanskega leta poročal časnik Žurnal.

Občina Kidričevo: Brat občinskega svetnika občinski gradbinec

Tudi v občini Kidričevo, ki jo vodi župan Anton Leskovar (SDS), so kršili določila o omejitvah poslovanja. Gradbene storitve so namreč naročali pri podjetju Beton, ki je v lasti Stanislava Fiderška, brata aktualnega občinskega svetnika Milana Fiderška (SDS). Občina od je maja 2011 do maja 2013 z gradbenim podjetjem Beton sklenila za 137.000 evrov poslov. KPK je plačilu globe naložila tako županu Leskovarju kot občinskemu svetniku Fideršku. Slednji namreč v nasprotju z zakonom občini ni sporočil, da za podjetje njegovega brata velja omejitev poslovanja z občino.

V odzivu na nezakonito poslovanje s podjetjem brata občinskega svetnika Fiderška so na občini pojasnili, da so si delavci občine in občinski svetnik napačno razlagali, kaj pomeni pojem »družinski član«. Prepričani so bili, da omejitev velja zgolj za osebe, ki živijo s funkcionarjem v skupnem gospodinjstvu. Ker brata Fideršek ne živita skupaj, so menili, da omejitev poslovanja v tem primeru ne velja. Občina v prihodnje ne bo poslovalo s podjetjem Stanislava Fiderška. Vse funkcionarje občine so tudi opozorili, da naj redno sporočajo podatke glede omejitve poslovanja in nasprotja interesov. Podjetje Beton pa bo zaradi ugotovitev KPK opravilo nekatera dela v javno korist.

Občina Osilnica: sinu mestnega svetnika za 220.000 evrov gradbenih poslov

Od zadnjih občinskih volitev v letu 2010 do danes je občina Osilnica pod vodstvom Antuna Volfa (SLS) podjetju Grad-bos za različna gradbena dela izplačala slabih 220.000 evrov. Grad-bos je v lasti Mladena Žagarja, sina Mladena Žagarja (SLS), ki je od leta 2010 do danes član občinskega sveta Občine Osilnica in njen podžupan.

Svetnik Mladen Žagar podjetja Grad-bos ni prijavil na seznam podjetij, za katere velja omejitev poslovanja z občino. KPK še ugotavlja, da so bile nekatere pogodbe s podjetjem v višini blizu 40.000 evrov, kar kaže na sum, da je šlo tudi za izogibanje javnemu naročilu.

KPK je te nepravilnosti v občini Osilnica ugotovila konec leta 2012, kar pa ni zadržalo nekaterih izplačil podjetju Grad-bos. Na občini na naša vprašanja v zvezi s poslovanjem s podjetjem niso odgovorili, iz Supervizorja pa je razvidno, da je bilo zadnje izplačilo podjetju Grad-bos izvedeno decembra 2012.

Občina Tržič: svetnikov sin občinski arhitekt

V občini Tržič je posle dobilo podjetje v lasti sina občinske svetnika. V letu 2012 je pri podjetju proARHINS v lasti Mihe Ignaca Primožiča naročila arhitekturne storitve, za katere je podjetje izstavilo občini račun v vrednosti 3.500 evrov. Miha Ignac Primožič je sin Ignaca Primožiča, člana stranke Zeleni Slovenije in od leta 2010 občinskega svetnika v Tržiču. Direktor občinske uprave je plačilo računa podjetju proARHINS ustavil, ker je ocenil, da gre za kršitev omejitve poslovanja. Že naslednji dan je občina Tržič pozvala člane občinskega sveta, da Komisiji za preprečevanje korupcije posredujejo seznam podjetij, za katere velja omejitev poslovanja. V prvem prejetem seznamu podjetja v lasti Mihe Ignaca Primožiča vendarle ni bilo. Na podjetje je KPK opozorila šele občina v kasnejšem dopisu.

Na občini so pojasnili, da za sorodstveno vez med Ignacem in Mihom Ignacem Primožičem pred sklenitvijo opisanega posla niso vedeli. Ker občina podjetju denarja še ni izplačala, jo je župan Tržiča Borut Sajovic (LDS) odnesel le z opozorilom.

Nastanek tega članka ste omogočili bralci z donacijami. Podpri Pod črto

Deli zgodbo 0 komentarjevVeč iz teme: Nezakonito poslovanje občin

Več deset slovenskih županov je samim sebi, sorodnikom in občinskim svetnikom nezakonito dajalo občinske posle. Razkrivamo, kdo so ti župani.

21 prispevkov

Zatiskanje oči častnih meščanov pred spornimi posli župana Jankovića

Častni meščani Ljubljane so sredi januarja v javnem pismu izrazili ogorčenje nad stalnimi napadi na Zorana Jankovića. Obenem si zatiskajo …

Tema: Kriminal, Nezakonito poslovanje občin
Mnenje,

Povzetek preiskave: kako župani zlorabljajo občinska glasila

V prvem prispevku smo analizirali občinska glasila: medije, ki jih lahko župani brez posledic uporabljajo za politično propagando. Za kar …

Tema: Mediji, Nezakonito poslovanje občin
Članek,

0 komentarjev

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zadnje objavljeno