Javni uslužbenci, ki so se s svojim delovanjem znašli v nasprotju interesov (peti del)

Objavljamo tri kršitve nasprotja interesov, ki jih je med julijem in septembrom 2014 ugotovila komisija za preprečevanje korupcije.

Občina Braslovče je s podjetju svojega nekdanjega župana dala za okoli 100.000 evrov poslov. Foto: braslovce.si
Občina Braslovče je podjetju svojega nekdanjega župana dala za okoli 100.000 evrov poslov. Foto: braslovce.si

V okviru dosjeja Nasprotja interesov sistematično objavljamo ugotovitve protikorupcijske komisije o javnih uslužbencih, ki so javno službo izrabili za doseganje zasebnih interesov. Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije za takšno ravnanje sicer predpisuje od 400 do 1200 evrov globe. A pri podcrto.si menimo, da morajo biti kršitelji tudi javno izpostavljeni.

Zato v tem članku objavljamo tri primere nasprotij interesov, ki jih je komisija za preprečevanje korupcije (KPK) odkrila med julijem in septembrom 2014.

Občina Braslovče z županovim podjetjem sklenila za skoraj 100.000 evrov poslov

Nekdanji župan in aktualni občinski svetnik Braslovč Marko Balant, ki je občinski funkcionar že od leta 1998, je sodeloval s podjetjem Remont, d. d., v katerem ima 8,28-odsotni lastniški delež.  Samo od leta 2010, od kar je v veljavi zakon o integrirati in preprečevanju korupcije (ZIntPK), je občina Braslovče v nasprotju z zakonom s podjetjem Remont sklenila za skoraj 100.000 evrov poslov.

Občina Braslovče, ki ji je julija 2010 županoval Marko Balant, je podjetju Remont naročila ureditev parkirišča, za kar je plača 35.957 evrov. Posel izhaja iz aneksa k večji pogodbi, vredni 94.121 evrov, ki je bila sklenjena junija 2010, nekaj mesecev pred uveljavitvijo za ZIntPK, ki prepoveduje sklepanje teh poslov.

Avgusta 2010 je občina od Remonta naročila še izgradnjo igrišča ter potrebno opremo za igrišče v skupni vrednosti 35.113 evrov, aprila leta 2011 pa še izgradnjo dovozne rampe in ureditev vhoda v občinsko stavbo v vrednosti 17.568 evrov.

Junija 2013 so Braslovče od Remonta naročile še sanacijo tal v kuhinji in jedilnici ter sanacijo podstrešja na podružnični osnovni šoli Trnava. Znesek osnovne pogodbe je bil 18.834 evrov, kasneje pa ji je bil dodan še aneks, na podlagi katerega je Remont občini izdal še en račun v vrednosti 5.214 evrov.

KPK je za omenjene primere občino pozvala, naj uveljavlja ničnost pogodb, saj so omenjeni posli zaradi lastniškega deleža Balanta v podjetju Remont pravno nični.

Aktualni župan Braslovč Branimir Strojanšek je za podcrto.si pojasnil, da je tudi sam podpisal dve pogodbi s podjetjem Remont, ko je bil Balant še svetnik. Pri podpisu ni bil pozoren na določbe zakona, županski stolček je šele prevzel, z izvedbo projekta pa naj bi se mudilo, nam je dejal. KPK mu je naložila plačilo kazni, ki jo je poravnal. Na vprašanje, ali so bile omenjene pogodbe razveljavljene, kot je občini naložila KPK, je odgovoril, da se ne spomni. Obljubil nam je, da bo preveril, a nam do objave tega članka tega ni sporočil. »Po pravici povedano, sem že precej naveličan pojasnjevanja o tem, kako je občina poslovala, ko ji je županoval Marko Balant,« nam je še dejal aktualni župan Stojanšek.

Občina Braslovče pa ima s podjetjem Remont že dolgo zgodovino. Pred letom 2010 je Remont od občine prejel skoraj 200.000 evrov dohodkov. Ker je takrat veljal zakon o preprečevanju korupcije (ZPKor), ki je prepovedoval sodelovanje le s tistimi podjetji, v katerih imajo občinski funkcionarji več kot 20-odstotni lastniški delež, Balantu, ki ima v Remontu 8,28-odstotni delež, za obdobje pred letom 2010 ni mogoče očitati nelegalnega poslovanja.

O nezakonitem ravnanju Marka Balanta smo na podcrto.si že pisali. Balant je v svojem mandatu namreč nezakonito posloval tudi z dvema mestnima svetnikoma Dragom Turnškom (Gradbena mehanizacija in avtoprevozništvo, Drago Turnšek, s. p.) in Vinkom Drčo (R&GOLDING, storitve za rastlinsko pridelavo, certificiranje in prodajo hmelja, Vinko Drča, s. p.). Posli so bili skupno vredni 144.000 evrov. Po poročanju Žurnala so kriminalisti leta 2013 Marka Balanta in Vinka Drčo tudi ovadili zaradi domnevno nezakonitih sprememb namembnosti kmetijskih zemljišč v zazidljiva. Očitajo jima, da sta za to dobila podkupnino.

Občina Šalovci sklepala posle s podjetjem svetnika

Čeprav zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) iz leta 2010 prepoveduje poslovno sodelovanje med občino in njenimi funkcionarji, je občina Šalovci pod vodstvom župana Iztoka Farteka od podjetja občinskega svetnika Janeza Bediča (Tesarstvo, krovstvo in splošno gradbeništvo Janez Bedič, s. p.) leta 2011 naročila notranjo ureditev vaškega doma v Budincih v vrednosti 4400 evrov.

KPK je zaradi kršitve zakona od občine zahtevala uveljavitev ničnosti pogodbe.

»Do pogodbe z občinskim funkcionarjem Janezom Bedičem oziroma njegovim podjetjem je prišlo kot posledica zamenjave prijavitelja na javni razpis zadnji hip ter zaradi naše nepozornosti,« nam je pojasnil Iztok Fartek, župan Občine Šalovci. Kot je še dejal, je posel v skladu z ZIntPK ničen, a ker vrnitev v prvotno stanje zaradi narave opravljenih storitev ni bila smotrna niti gospodarna, so s podjetjem sklenili sporazum o opravljanju del v javno dobro, ki so bila po besedah župana tudi opravljena.

Prekrškovnega postopka zoper odgovorne KPK ni uvedla, ker je od storjene kršitve minilo že več kot dve leti.

Poleg tega je občina Bedičevemu podjetju med februarjem 2013 in februarjem 2014 nakazala še 13.624 evrov prek asignacijskih pogodb med javnim komunalnim podjetjem Šalovci, občino in podjetjem Janeza Bediča. Javno komunalno podjetje je občino kot svojega dolžnika obvezalo za poplačilo storitev Bediču.

Glede teh nakazil je KPK ugotovila, da jih ne more šteti kot poslovanje, ampak zgolj kot transakcije v imenu javnega komunalnega podjetja, ki jih zakon ne prepoveduje.

Društvo nekdanjega župana občine Renče – Vogrsko denar dobivalo na občinskih razpisih

Občina Renče – Vogrsko je pod vodstvom župana Aleša Bucika prek več javnih razpisov med letoma 2011 in 2013 društvu ABC SPORT AVTO-MOTO KLUB NOVA GORICA dodelila skupno 20.414 evrov za sofinanciranje programov tehnične kulture. Bucik je bil do maja 2011 tudi zakoniti zastopnik društva ABC SPORT AVTO. V vseh primerih je šlo po ugotovitvah KPK za sofinanciranje programov tehnične kulture.

KPK je v pregledu 15 pogodb za izplačilo sredstev ugotovila, da župan občine ni sodeloval v postopku odločanja o dodelitvi sredstev. Vse pogodbe je podpisala bodisi direktorica občinske uprave bodisi višja svetovalka na občini, razen ene v vrednosti 7374 evrov iz avgusta 2012, ki jo je podpisal župan.

KPK je zato zaključila, da se je Aleš Bucik znašel v okoliščinah, ki pomenijo nasprotje interesov, saj je podpisal pogodbo v vrednosti nekaj več kot sedem tisoč evrov s podjetjem, v katerem je imel donedavno poslovne stike. KPK opozarja, da gre le za ustvarjanje videza nasprotja interesov, saj je pogodbo le podpisal, ni pa sodeloval v postopku odločanja o izbiri podjetja. Bucik bi moral v omenjenem primeru pred podpisom pogodbe KPK obvestiti o okoliščinah. Ker tega ni storil, je KPK proti njemu začela prekrškovni postopek. Bucik je povedal, da mu globa ni bila izrečena.

Kljub relativno majhnim kršitvam se je Aleš Bucik burno odzval na naša vprašanja o spornem poslovanju. Kot je povedal, gre za »neumne stvari, o katerih novinarji pišemo z namenom zaslužka, ne pa za to, ker bi želeli izboljšati družbo«. Proti njemu je bilo na KPK vloženih 27 prijav, a nobena ni rezultirala v ovadbi ali kakšnem postopku, je pojasnil. »To veliko pove o tem, kakšna družba smo. Nekoga zapremo za eno leto, potem pa se izkaže, da je bil nedolžen. Nazadujemo na vseh ravneh.«

»Ničesar nisem ukradel, kljub temu da nisem veren, striktno upoštevam deset božjih zapovedi. Vi pa raje primite kramp v roke in začnite delati kaj koristnega,« nam je še ostro dejal v telefonskem pogovoru.

Nastanek tega članka ste omogočili bralci z donacijami. Podpri Pod črto

Deli zgodbo 0 komentarjevVeč iz teme: Nasprotja interesov

Sistematično objavljamo ugotovitve protikorupcijske komisije v primerih nepotizma, dajanja poslov na podlagi družinskih vezi in ostalih nezakonitih ravnanj javnih uslužbencev.

9 prispevkov

Protikorupcijska komisija se pri nasprotjih interesov ukvarja z banalnostmi

Komisija za preprečevanje korupcije zapravlja čas in resurse za preiskovanje minornih kršitev javnih funkcionarjev. Glavni razlog za to je stalno …

Tema: Nasprotja interesov
Članek,

Javni uslužbenci in funkcionarji, ki so se znašli v nasprotju interesov (sedmi del)

KPK je ugotovila nepravilnosti pri zaposlitvi županovega sorodnika v občini Lovrenc na Pohorju, kadrovanju v piranskem javnem podjetju ter volitvah …

Tema: Nasprotja interesov
Članek,

0 komentarjev

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zadnje objavljeno