Javni poziv za oddajo kandidatur za člana sveta Zavoda Pod črto

V skladu z določbami akta o ustanovitvi Zavoda Pod črto objavljamo javni poziv, s katerim želimo pridobiti zainteresirane kandidate za člana sveta Zavoda Pod črto kot predstavnika zainteresirane javnosti.

V skladu z določbami akta o ustanovitvi Zavoda Pod črto objavljamo javni poziv, s katerim želimo pridobiti zainteresirane kandidate za člana sveta Zavoda Pod črto kot predstavnika zainteresirane javnosti.

Funkcija člana sveta zavoda je častna funkcija, torej ni plačana.

Glede na akt o ustanovitvi ima svet zavoda naslednje naloge in pristojnosti:

– sprejema statut zavoda s soglasjem ustanovitelja,
– sprejme splošni akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, vendar le s soglasjem ustanovitelja,
– sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda,
– predlaga ustanoviteljem spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanoviteljem in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– odloča o prenehanju zavoda.

V skladu z aktom o ustanovitvi Zavoda Pod črto izmed prejetih prijav predstavnika zainteresirane javnosti v svetu zavoda izbere in imenuje ustanovitelj.

Prosimo, da v prijavi navedete vašo motivacijo za funkcijo člana sveta Zavoda Pod črto in morebitne izkušnje v medijih. Kandidati z izkušnjami v medijih oziroma z delovanjem medijev bodo imeli prednost pri izboru.

Rok za oddajo prijav je do ponedeljka, 1. 9. 2014 do 12. ure (12:00). Prijave pošljite na mail info@podcrto.si.

Nastanek tega članka ste omogočili bralci z donacijami. Podpri Pod črto

Deli zgodbo 0 komentarjevVeč iz teme: Splošno

77 prispevkov

Januar in februar na Pod črto: Problemi s plastiko, sprejem pravilnika o poklicnih boleznih in mednarodne preiskave

Zaključevali smo z večmesečno preiskavo o ravnanju z odpadno embalažo v Sloveniji in sodelovali pri mednarodni preiskavi o femicidu v …

Tema: Mesečna poročila, Splošno
Sporočilo uredništva,

November in december na Pod črto: Kaj vse smo naredili z vašo podporo?

Objavili smo dve novi epizodi podkasta in nadaljevanje teme o poklicnih boleznih, kjer se po treh desetletjih napovedujejo spremembe na …

Tema: Mesečna poročila, Splošno
Sporočilo uredništva,

0 komentarjev

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Zadnje objavljeno