Birokratski zapleti zavirajo izplačilo subvencij za odprtje s. p.

Dva tisoč brezposelnih, ki bi radi odprli s. p. in obenem dobili 5000 evrov subvencije za samozaposlitev, se s podjetništvom še ne more začeti ukvarjati. Zapleta se namreč pri izbiri izvajalcev delavnic za samozaposlitev. A tudi denarja za vse prosilce ni dovolj.

Brezposelni, ki bi radi odprli s. p. in obenem dobili 5000 evrov subvencije za samozaposlitev, se s podjetništvom še ne morejo začeti ukvarjati. Zavod namreč še ni izbral vseh izvajalcev delavnic za samozaposlitev, torej petdnevnega podjetniškega treninga, ki ga morajo opraviti vsi prosilci, preden lahko zaprosijo za subvencijo.

Članek je objavljen tudi v časniku Delo

Untitled
Konec junija je bilo po uradnih podatkih na zavodu za zaposlovanje prijavljenih 116.603 iskalcev zaposlitve. Ta številka bi lahko bila nekoliko manjša, če se ne bi zapletlo pri birokraciji. Foto: Zavod RS za zaposlovanje

Dosedanjim izvajalcem delavnic so pogodbe potekle 30. junija, so nam sporočili z zavoda za zaposlovanje. Ta je 21. maja na svojih spletnih straneh potencialne izvajalce sicer pozval, naj oddajo nove ponudbe. A ker v postopku izbire ni določen rok za oddajo ponudb, se je, kot pravijo na zavodu, izbira kljub njihovim drugačnim pričakovanjem in prizadevanjem nekoliko zavlekla. Glavnino ponudb so namreč dobili šele junija; v štirih od dvanajstih območnih služb so do začetka julija dobile ponudbo le enega izvajalca, v dveh pa celo nobene. Ker si želijo čim več konkurenčnih predlogov, so se odločili, da s končno izbiro izvajalcev še počakajo.

Zapletu bi se lahko izognili, če bi postopke izbora pričeli prej. Spomnimo, da je računsko sodišče že večkrat zavzelo stališče, da morajo javne ustanove v izogib neljubim zapletom čas objave javnih razpisov načrtovati dovolj zgodaj. Na zavodu sicer računajo, da bodo lahko izbor izvajalcev končali v avgustu.

Denarja ni dovolj za vse

Po podatkih zavoda za zaposlovanje je tistih brezposelnih, ki se zaradi zapleta ne morejo vključiti v delavnice in posledično pridobiti subvencije, že nekaj več kot 2000. Nekateri izmed njih na delavnico čakajo že dva meseca, po predvidevanjih zavoda jim bo delavnice za trenutno čakajoče uspelo organizirati takoj, ko bodo izbrani izvajalci delavnic. Vendar se vsi izmed čakajočih delavnic ne bodo mogli udeležiti takoj; tisti, ki so se na delavnice prijavili pozneje, bodo zaradi zasedenosti delavnic po pojasnilih zavoda nanje lahko čakali vse do novembra. Takoj po opravljeni petdnevni delavnici lahko nato udeleženci pridobijo status samostojnega podjetnika in zaprosijo za subvencijo.

A ta vsem ne bo izplačana takoj. Tisti, ki so se prijavili prej, bodo subvencijo dobili letos, drugi bodo morali čakati na prihodnje leto. Na voljo je namreč le še približno 3,9 milijona evrov izmed prvotnih 11,75 milijona evrov, in ker se je subvencija s koncem junija s 4500 evrov dvignila na 5000 evrov, hiter izračun pokaže, da je denarja dovolj le še za 780 prosilcev. Vendar jih bo subvencije letos najverjetneje dobilo še manj, saj lahko zanje zaprosijo tudi nekateri izmed tistih, ki so delavnice opravili pred 30. junijem letos. Rok za pridobitev statusa samostojnega podjetnika in s tem za vložitev vloge za izplačilo subvencije zanje namreč znaša 60 dni, medtem ko je za nove prosilce rok skrajšan na 40 dni.

Prihodnje leto bo na voljo dodatnih 9,5 milijona evrov, kar bo zadostovalo za izplačilo 1900 subvencij. Večino izmed njih bodo glede na zgornje izračune najverjetneje dobili tisti, ki so se v program za samozaposlitev vključili letos. Če bo naval na subvencije v prihodnjem letu podoben kot letos, se bo lahko večina prosilcev, ki se bodo v program vključili po 1. januarju 2014, bodisi obrisala pod nosom bodisi na subvencijo čakala do leta 2015.

Čemu je namenjena?

Subvencije za samozaposlitev sofinancirata proračun in evropski strukturni skladi. Njihov namen je, kot navaja spletna stran zavoda za zaposlovanje, »uresničiti vašo poslovno idejo in ohraniti samozaposlitev«. Ob tem se postavlja vprašanje, ali ob tako razvlečenih postopkih subvencije še dosegajo svoj namen. Če želi podjetnik 5000 evrov porabiti kot zagonski kapital za začetek samostojnega podjetništva, potem izplačilo subvencije šele več mesecev po odprtju espeja podjetniku ne pomaga prav dosti. Na zavodu za zaposlovanje so nam na to opazko odgovorili le, da mnogi subvencijo porabijo za plačevanje obveznih prispevkov, da pa se lahko vsak samostojno odloči, za kaj jo bo porabil. Rok zavoda za odločanje o vlogi za subvencijo je sicer 30 dni, nato pa ima zavod do 120 dni časa za izplačilo denarja.

Kaj pa se zgodi, če podjetnik s svojo poslovno idejo ne uspe? V tem primeru mora denar vračati. Po pridobitvi subvencije mora biti namreč oseba samozaposlena vsaj dve leti, v nasprotnem primeru pa mora vrniti sorazmeren del dobljenih sredstev. Na primer, če s. p. zapre po enem letu, mora vrniti polovico celotne subvencije. Dodatnih pogodbenih kazni ni, razen če je oseba subvencijo pridobila na podlagi lažnih, netočnih, zavajajočih ali ponarejenih podatkov. V tem primeru mora vrniti ves denar.

Prejšnja verzija članka je navajala, da se bodo delavnice za prosilce za subvencijo začele izvajati šele v začetku novembra. Po dodatnih pojasnilih zavoda, da se bodo lahko prvi prosilci delavnic udeležili predvidoma že v avgustu, smo članek ustrezno dopolnili.

Odgovor na članek Birokratski zapleti zavirajo izplačilo subvencij za odprtje s. p.

Pri subvencijah ni birokratskih zapletov

Na spletnem portalu Pod črto (https://podcrto.si/) je bil pred tremi dnevi v rubriki Preiskave objavljen prispevek z naslovom Birokratski zapleti zavirajo izplačilo subvencij za odprtje s. p.

Pri tem moramo opozoriti, da so bile v navedenem prispevku avtorja Anžeta Voh Boštiča zapisane nekatere povsem napačne trditve. Tako avtor v prispevku med drugim navaja: »Po podatkih zavoda za zaposlovanje je tistih brezposelnih, ki se zaradi zapleta ne morejo vključiti v delavnice in posledično pridobiti subvencije, že nekaj več kot 2000. Nekateri izmed njih na delavnico čakajo že dva meseca, po predvidevanjih zavoda jim bo delavnice za trenutno čakajoče uspelo organizirati šele v začetku novembra.«

Ker želimo bralcem spletnega portala Pod črto zagotoviti pravilne informacije, znova poudarjamo, kar smo zapisali že v pisnih odgovorih na vprašanja omenjenega novinarja pred objavo prispevka: »Prenovljene priprave na samozaposlitev se bodo lahko začele izvajati, ko bo v celoti zaključen postopek izbora, kakor hitro bo mogoče, predvidoma v avgustu.«

Ravno tako avtor v prispevku navaja naslednjo povsem napačno trditev: »Če bo naval na subvencije v prihodnjem letu podoben kot letos, se bo lahko večina prosilcev, ki se bodo v program vključili po 1. januarju 2014, bodisi obrisala pod nosom bodisi na subvencijo čakala do leta 2015.«

Tudi v tem primeru smo novinarju že v pisnih odgovorih na njegova vprašanja pred objavo prispevka pojasnili, da se bodo prenovljene priprave na samozaposlitev izvajale do sredine letošnjega decembra. Ter da se bodo udeleženci, ki bodo uspešno zaključili prenovljene priprave na samozaposlitev, morali samozaposliti v 40-ih dneh po zaključku priprav, najkasneje do 13. 12. 2013. To pomeni, da bo del subvencij za samozaposlitev izplačan v letu 2014. Glede na informacije pristojnega ministrstva nam še ni znano, kako se bo program priprave na samozaposlitev izvajal v letu 2014.

Subvencijo za samozaposlitev običajno izplačamo prejemnikom v dveh mesecih, pogodbeni rok za izplačilo subvencije, ki nam je bil določen v skladu s predpisi o porabi sredstev Evropskega socialnega sklada, pa je do 120 dni. Na Zavodu za zaposlovanje moramo kot posredni proračunski porabniki izplačati subvencijo takoj, še isti ali najkasneje naslednji delovni dan potem, ko od Ministrstva za delo prejmemo priliv potrjenih sredstev iz proračuna.

Mag. Zlatka Srdoč Majer, generalna direktorica, Zavod RS za zaposlovanje

 

Odgovor avtorja članka na odgovor Zlatke Srdoč Majer

V zvezi s člankom z zgornjim naslovom, objavljenem 29. 7. 2013 na spletnem portalu podcrto.si, je Zlatka Srdoč Majer, generalna direktorica zavoda RS za zaposlovanja, v svojem odgovoruna članek meni kot avtorju članka očitala zapis dveh neresničnih trditev.

Prva naj bi bila: »Po podatkih zavoda za zaposlovanje je tistih brezposelnih, ki se zaradi zapleta ne morejo vključiti v delavnice in posledično pridobiti subvencije, že nekaj več kot 2000. Nekateri izmed njih na delavnico čakajo že dva meseca, po predvidevanjih zavoda jim bo delavnice za trenutno čakajoče uspelo organizirati šele v začetku novembra.« Zlatka Srdoč Majer navaja, da so mi v pisnih odgovorih dali sledeče pojasnilo: »Prenovljene priprave na samozaposlitev se bodo lahko začele izvajati, ko bo v celoti zaključen postopek izbora, kakor hitro bo mogoče, predvidoma v avgustu.«

To drži. A v telefonskem pogovoru s tiskovno predstavnico zavoda, ki je sledil, sem dobil dodatne informacije. Na moje vprašanje, ali izbor izvajalcev v avgustu pomeni, da se bodo delavnice pričele že tega meseca, mi je tiskovna predstavnica odgovorila, da po navadi zaradi tehničnih razlogov od izbire izvajalcev do dejanske izvedbe delavnic preteče nekaj mesecev. Na moje konkretno vprašanje, kdaj bodo tisti, ki že čakajo na vključitev v delavnice, te lahko začeli obiskovati, je sogovornica podala oceno, da bo to najverjetneje v začetku novembra. Zato sem to zapisal tudi v članku.

Druga moja neresnična trditev pa naj bi bila: »Če bo naval na subvencije v prihodnjem letu podoben kot letos, se bo lahko večina prosilcev, ki se bodo v program vključili po 1. januarju 2014, bodisi obrisala pod nosom bodisi na subvencijo čakala do leta 2015.« Zlatka Srdoč Majer je v odgovoru zapisala: »Tudi v tem primeru smo novinarju že v pisnih odgovorih na njegova vprašanja pred objavo prispevka pojasnili, da se bodo prenovljene priprave na samozaposlitev izvajale do sredine letošnjega decembra. Ter da se bodo udeleženci, ki bodo uspešno zaključili prenovljene priprave na samozaposlitev, morali samozaposliti v 40-ih dneh po zaključku priprav, najkasneje do 13. 12. 2013. To pomeni, da bo del subvencij za samozaposlitev izplačan v letu 2014. Glede na informacije pristojnega ministrstva nam še ni znano, kako se bo program priprave na samozaposlitev izvajal v letu 2014«

Do moje trditve sem prišel s preprostim izračunom, opisanem v članku, v katerem sem na podlagi denarja, ki ga je za subvencije na voljo letos in prihodnje leto in glede na število prosilcev v letošnjem letu izračunal, da se bo prihodnje leto ob podobnem številu prijavljenih kot letos za subvencijo potegovalo najmanj okoli 3700 ljudi. Glede na višino subvencije (5000 evrov) in dejstvo, da je za naslednje leto na voljo le 9,5 milijona evrov, po vrhu vsega pa bo velik del tega denarja namenjen letošnjim prosilcem, lahko sklepamo, da večina izmed prijaviteljev v letu 2014 (pod pogojem, da bo naval podoben kot letos) subvencij v tem letu ne bo dobila. Na zavodu ne v pisnih odgovorih na moje konkretno vprašanje, ali je izračun pravilen, ne v zgornjem odstavku izračuna v ničemer ne zavračajo oziroma ne izpodbijajo s konkretnimi podatki.

Anže Voh Boštic

Nastanek tega članka ste omogočili bralci z donacijami. Podpri Pod črto

Deli zgodbo 1 komentarVeč iz teme: Nadzor nad javnim sektorjem

Kako dobro delujejo javna uprava in državna podjetja, ki jih plačujemo davkoplačevalci oziroma so odgovorni državljanom? Nadzorujemo zaposlovanje, učinkovitost in korupcijo v javnem sektorju.

92 prispevkov

Epizoda 27 – Skrita cena: kolo za 3 evre, oglasi za 22 let

Se sprašujete, zakaj je v Ljubljani vse več oglasov? V tokratni epizodi podkasta vas vabimo na kolesarjenje. Na kolesarski turi …

Tema: Nadzor nad javnim sektorjem, Podkast
Podcast,

Skrita cena izposoje koles v Ljubljani: oglasni plakati na vsakem koraku

Kako je ljubljanska občina v zameno za sistem BicikeLJ dovolila dodatne oglasne površine v z reklamami zasičenem mestu.

Tema: Nadzor nad javnim sektorjem
Članek,

1 komentar

Tanja Gerkšič 2. 8. 2013, 18.42

Spoštovani g. Anže Voh Boštič,

v svojem odgovoru na odgovor generalne direktorice Zavoda ste med drugim zapisali naslednje:
"A v telefonskem pogovoru s tiskovno predstavnico zavoda, ki je sledil, sem dobil dodatne informacije. Na moje vprašanje, ali izbor izvajalcev v avgustu pomeni, da se bodo delavnice pričele že tega meseca, mi je tiskovna predstavnica odgovorila, da po navadi zaradi tehničnih razlogov od izbire izvajalcev do dejanske izvedbe delavnic preteče nekaj mesecev. Na moje konkretno vprašanje, kdaj bodo tisti, ki že čakajo na vključitev v delavnice, te lahko začeli obiskovati, je sogovornica podala oceno, da bo to najverjetneje v začetku novembra. Zato sem to zapisal tudi v članku."

V zvezi z vašo navedbo moram podariti, da:
1. jaz nisem in doslej nikoli nisem bila tiskovna predstavnica Zavoda ter
2. da vam v telefonskem pogovoru nikoli nisem dejala tega, kar navajate.

Že v pisnih odgovorih pred objavo prispevka smo jasno zapisali, da se bodo prenovljene priprave na samozaposlitev začele izvajati po zaključenem postopku izbora izvajalcev, kakor hitro bo mogoče, predvidoma v avgustu.

V telefonskem pogovoru pred objavo prispevka pa sem vam povedala, da se bodo nekateri brezposelni, ki so na seznamu za priprave na samozaposlitev, lahko vključili v program na primer novembra, odvisno od tega, kdaj bodo prišli na vrsto, saj izvajalci lahko vsakokrat sprejmejo na delavnico le določeno število udeležencev. To pa seveda nikakor ne pomeni, da se bodo delavnice začele izvajati v novembru, pač pa v avgustu, kot smo navedli že v pisnih odgovorih na vaša vprašanja pred objavo prispevka.

Glede na to, da poznam postopek izbora izvajalcev in praktično dnevno spremljam njegov potek, sem vam zagotovo dala pravilne informacije, kot kaže, pa ste jih vi drugače (napačno) razumeli. Verjamem, da se to lahko zgodi, saj so ti postopki za večino ljudi, ki se z njimi ne ukvarjajo, težje razumljivi. Najbolj pomembno pa je, da smo zadevo zdaj pojasnili in popravili, tako da smo ljudem zagotovili pravilne informacije.

Lep pozdrav, Tanja Gerkšič.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zadnje objavljeno