Nenavadna doktorska disertacija Iztoka Podbregarja

V doktoratu nekdanjega šefa Sove in načelnika generalštaba slovenske vojske smo našli več neoznačenih dobesednih prepisov iz drugih virov. Podbregar je dekan fakultete za organizacijske vede.

Analiza doktorske disertacije nekdanjega načelnika generalštaba slovenske vojske, direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, trenutno pa dekana Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru, Iztoka Podbregarja, je pokazala vsaj 24 primerov dobesednega prepisovanja iz drugih virov, ki v disertaciji niso označeni kot dobesedni prepisi.

Na podcrto.si smo v Narodni in univerzitetni knjižnici pridobili izvod Podbregarjeve doktorske disertacije z naslovom »Interoperabilnost kadrov manjših držav v mirovnih operacijah«. Podbregar je na Fakulteti za organizacijske vede doktoriral leta 2000. Kot rečeno, je Podbregar trenutno dekan te fakultete.

Disertacija obsega 196 strani. Besedilo nekaterih delov smo primerjali z originalnimi viri, ki so navedeni v disertaciji. Nekatere dele besedila smo primerjali tudi z viri, ki so prosto dostopni na svetovnem spletu.

Ugotovili smo, da je v vsaj 24 primerih besedilo v Podbregarjevi disertaciji dobeseden ali skoraj dobeseden prepis iz drugih virov. Podbregar v disertaciji v večini teh primerov označi vir besedila, ne označi pa, da gre za dobeseden prepis. Tak prepis bi se namreč moral nahajati v narekovajih. Podbregar tako z navajanjem vira brez narekovajev prikaže, kot da je tekst v disertaciji povzemanje vira z njegovimi lastnimi besedami.

V nekaterih primerih pa Podbregar, kot gre sklepati iz disertacije, navaja napačne vire ali pa teh sploh ne navede. Tako gre iz doktorske disertacije sklepati, da prepise iz drugih virov navaja kot svoje lastne misli ali zaključke.

Tako na primer na strani 66 v doktorski disertaciji Podbregar razloži, kaj je mednarodno vojno pravo. Dva odstavka na tej strani prikaže kot svoje lastno delo, saj v disertaciji na tem mestu ni označen vir, iz katerega je črpal besedilo teh dveh odstavkov. Vendar pa sta odstavka praktično dobeseden prepis iz knjige Mednarodno vojno/humanitarno pravo Savina Jogana in Bojka Bučarja.

2
Izsek iz Podbregarjevega doktorata

 

2a
Izsek iz knjige knjige Mednarodno vojno/humanitarno pravo

V delu disertacije, kjer Podbregar opisuje delovanje Organizacije združenih narodov (OZN), konkretno delovanje na podlagi sedmega poglavja OZN, pa po besedilu disertacije sodeč Podbregar navaja napačne vire.

Kot je razvidno iz disertacije, je Podbregar na tem mestu navedel, da je njegovo besedilo povzetek priročnika ameriške vojske iz leta 1994 (»FM 100 – 23 Peace operations HQ US Army«). Analiza Podbregarjevega besedila pa pokaže, da je to praktično dobeseden, a na enem delu napačen prepis slovenskega prevoda ustanovne listine Organizacije združenih narodov.

5

5b
Izsek iz Podbregarjevega doktorata

 

5a
Izsek iz slovenskega prevoda ustanovne listine OZN. Za povečavo klikni na sliko.

Kot rečeno, Podbregar v disertaciji na nekaterih mestih navaja vir, vendar pa ne pokaže, da iz njega dobesedno prepisuje. Na primer na strani 9 v disertaciji v odstavku, označenem spodaj, navaja, da je besedilo odstavka povzetek več strani članka Franca Vrega z naslovom »Slovenska varnostna kultura in Evropa«. Primerjava odstavka z Vregovim člankom pa pokaže, da je odstavek praktično dobeseden prepis besedila iz ene strani članka.

1
Izsek iz Podbregarjevega doktorata

 

1a
Članek Franceta Vrega

 

Kot gre sklepati iz Podbregarjeve disertacije, je zaradi dobesednih prepisov iz drugih virov besedilo disertacije na vsaj enem mestu nejasno. Na 40. strani disertacije Podbregar po lastni oznaki vira v dveh odstavkih povzema Strateški koncept zveze NATO iz leta 1999. Vendar pa sta po naših ugotovitvah ta dva odstavka dobeseden prepis iz tega strateškega koncepta.

3
Izsek iz Podbregarjevega doktorata

 

3a
Izsek iz Strateškega koncepta zveze NATO iz leta 1999

Podbregar v tem delu med drugim iz strateškega koncepta prepiše naslednji stavek: »Sile morajo ohranjati sposobnost sodelovanja v kolektivni obrambi, medtem ko izvajajo učinkovite operacije za reševanje kriz, ki ne sodijo v 5. člen.« Vendar pa niti iz besedila v teh dveh odstavkih niti iz ostalega besedila ni jasno, na kaj se nanaša omenjeni peti člen.

Prepisovanje doktorske kandidatke

Ob analizi Podbregarjevega doktorata pa smo odkrili še en nenavaden primer dobesednega prepisovanja takrat še študentke Maje Meško, ki ji je bil Podbregar somentor pri pripravi njenega doktorata. Meško je na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani doktorirala leta 2008 z disertacijo »Definiranje posebnosti nekaterih gibalnih sposobnosti in psiholoških značilnosti slovenskih vojaških pilotov«. Njen mentor je bil profesor dr. Damir Karpljuk.

Kot gre sklepati iz primerjave obeh doktoratov, je Maja Meško približno stran in pol svoje doktorske disertacije dobesedno prepisala iz Podbregarjeve doktorske disertacije. Da gre za prepis iz Podbregarjevega doktorata, v disertaciji Maje Meško ni označeno.

 

4a
Izsek iz doktorata Maje Meško

 

4
Izsek iz Podbregarejvega doktorata

Nenavadno je, da Podbregar kot somentor ni opazil prepisovanja Maje Meško iz njegove lastne doktorske disertacije oziroma je dovolil zagovor takšne disertacije. Maja Meško je trenutno izredna profesorica na Fakulteti za management Univerze na Primorskem.

Primerjavo tekstov v vseh 24 primerih dobesednega prepisovanja, ki smo jih ugotovili na podcrto.si v primeru doktorata Iztoka Podbregarja, in prepisovanje v doktoratu Maje Meško si lahko ogledate v PDF-dokumentu.

Podbregar in Meško molčita

Z vprašanji glede ugotovljenega prepisovanja smo se obrnili tako na Iztoka Podbregarja kot na Majo Meško. Na naša večkratna zaprosila za komentar se nista odzvala.

Z vprašanjem, pod katerimi pogoji bi nekomu odvzeli doktorski naziv, smo se obrnili tudi na Univerzo v Mariboru. Fakulteta za organizacijske vede, na kateri je doktoriral Podbregar, je namreč članica te univerze. Vprašali smo jih, ali bi univerza nekomu odvzela doktorski naziv zaradi dobesednega prepisovanja, če to ni označeno, in če da, kakšen mora biti obseg takšnega prepisovanja.

Odgovorili so nam, da v primeru utemeljenega predloga za uvedbo postopka za odvzem znanstvenega naslova na fakulteti imenujejo komisijo. Ta preuči, ali je zaključno delo rezultat diplomantovega lastnega dela ali pa je diplomant avtorska dela drugih avtorjev v pomembnem delu prikazal kot svoja lastna. Odločitev o odvzemu naziva pa nato sprejme senat fakultete. »Primer se od primera razlikuje in nemogoče je reči, kolikšen delež je relevanten za odvzem naslova,« so še zapisali v odgovoru.

Analiza Podbregarjeve doktorske disertacije

Nastanek tega članka ste omogočili bralci z donacijami. Podpri Pod črto

Več o: #Iztok Podbregar #maja meško

Deli zgodbo 3 komentarjiVeč iz teme: Nadzor nad javnim sektorjem

Kako dobro delujejo javna uprava in državna podjetja, ki jih plačujemo davkoplačevalci oziroma so odgovorni državljanom? Nadzorujemo zaposlovanje, učinkovitost in korupcijo v javnem sektorju.

92 prispevkov

Epizoda 27 – Skrita cena: kolo za 3 evre, oglasi za 22 let

Se sprašujete, zakaj je v Ljubljani vse več oglasov? V tokratni epizodi podkasta vas vabimo na kolesarjenje. Na kolesarski turi …

Tema: Nadzor nad javnim sektorjem, Podkast
Podcast,

Skrita cena izposoje koles v Ljubljani: oglasni plakati na vsakem koraku

Kako je ljubljanska občina v zameno za sistem BicikeLJ dovolila dodatne oglasne površine v z reklamami zasičenem mestu.

Tema: Nadzor nad javnim sektorjem
Članek,

3 komentarji

Boštjan 14. 9. 2017, 08.25

Ne želim braniti Podbregarja, ki je le še en politikantski parazit na narodovem telesu več, ampak pri takšni hipeprodukciji akademskih naslovov, kot smo ji priča v zadnjih desetletjih, je prepisovanje edini možni izid. Nekateri se malo bolj potrudijo in navajajo s svojimi besedami, bolj površni ali naduti pa preprosto naredijo kopiraj/prilepi.

Akademski naziv je imel visoko vrednost, dokler ga je imelo nekaj procentov populacije, zdaj ko si ga lasti nekaj deset procentov ljudi, je svojo vrednost izgubil. Temu železnemu (ekonomskemu) pravilu se ne da ubežati. Po drugi strani pa se zdaj odpira možnost za vznik nove meritokratske elite, ki bo temeljila na drugi in ne akademski podlagi. Bomo videli.

pravapot 14. 9. 2017, 10.57

Boštjan- prepisovanje določenih odstavkov je dovoljeno, vendar moraš pod opombo spodaj navesti vir od kje si prepisal besedilo.

Miha 14. 9. 2017, 12.56

Močno podpiram takšno razkrinkanje prepisovalskih disertacij. Vsebina bi morala biti v ospredju, ne pa prazno sklicevanje na (nepoštene) titule. Pohvala portalu Pod črto, tudi za razkrinkanje župana ''najlepšega mesta''. Tudi v tem primeru se vidi vsa mizerija ostalih vodilnih medijev, ki so bili ves čas tiho.
Glede g. Podbregarja (dekana, profesorja, bivšega direktorja Sove in kaj vem kaj še) me čisto nič ne preseneča, izkazal se je tudi z nasprotovanjem za zdravje zelo pomembni tobačni zakonodaji, bil je na istem bregu kot razkrinkani tobačni lobist Bojan Pretnar: https://val202.rtvslo.si/2016/02/koliko-kadilcev-manj-bo-v-sloveniji-po-sprejemu-novega-zakona/
Kar pa je tragično, da (nekakšen sistem) ravno tovrstne osebe vedno znova nekdo potiska naprej, na najbolj odgovorne položaje. Mi enostavno nimamo pozitivne kadrovske selekcije; določene najbolj pokvarjene interesne skupine pa na dolgi rok dosežejo svoje. Kdaj se bo to končalo?
No, pogumno in neodvisno raziskovalno novinarstvo je prvi korak v pravo smer!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zadnje objavljeno